A Eurostar colleague speaks to passengers.

Veiligheid bij Eurostar

Als internationale hogesnelheidstreinoperator die elk jaar miljoenen reizigers vervoert, vinden wij veiligheid ontzettend belangrijk. Veiligheid is onze hoogste prioriteit en zal dat altijd blijven. Onze klanten mogen er het volste vertrouwen in hebben dat ze veilig hun bestemming zullen bereiken, en onze collega's en partners kunnen erop rekenen dat ze hun taken kunnen uitvoeren zonder gevaar voor hun gezondheid, veiligheid of welzijn.

Sterke prestaties op het vlak van gezondheids- en veiligheidsbeheer vereisen de voortdurende waakzaamheid en toewijding van onze teams en partners, dit wordt ondersteund door een gedisciplineerde en rigoureuze aanpak in alles wat we doen.

We gaan bij Eurostar elke dag tot het uiterste om een veilige omgeving te creëren voor onze klanten, collega's en partners. Echter is het van cruciaal belang dat we constant blijven streven naar een nog verdere verbetering van onze prestaties op veiligheidsvlak.

Onze basisprincipes

Om onszelf te blijven uitdagen en onze veiligheidsprestaties voortdurend te verbeteren, hebben wij ons ertoe verbonden:

 • Een positieve veiligheidscultuur te creëren waarbij geen enkele collega onveilige handelingen of omstandigheden duldt, wetende dat elk ongeval, hoe klein ook, vermeden kan worden
 • Collega's en partners aan te moedigen om ongevallen, aanvallen, gevaren of andere problemen op het vlak van veiligheid, gezondheid of welzijn te melden, wetende dat de problemen die zij aankaarten onmiddellijk zullen worden behandeld en grondig zullen worden onderzocht
 • Ervoor te zorgen dat collega's en partners die gezondheids-, veiligheids- of welzijnskwesties melden niet vrezen daarvoor gestraft te zullen worden
 • Mechanismen te ontwikkelen om het risico van treinongevallen en persoonlijke letsels, ongezonde omstandigheden, brand, beschadiging van eigendommen en milieuschade te beperken
 • Ambitieuze gezondheids- en veiligheidsdoelstellingen op te stellen, zowel voor het bedrijf als voor onze managers, en de vorderingen ten opzichte van deze doelstellingen te controleren met individuele veiligheidsdoelstellingen die even belangrijk zijn als andere bedrijfsdoelstellingen.
 • In goede verstandhouding en nauw samen te werken met alle betrokken partijen
 • De nodige informatie, opleidingen en middelen aan te bieden aan onze teams om onze verantwoordelijkheid op het vlak van veiligheid op te nemen
 • Een programma van plaatselijke, bedrijfsgebonden en onafhankelijke controles, evaluaties en bezoeken in te voeren, actieplannen te ontwikkelen en deze te monitoren gedurende het hele proces
 • Volledig te voldoen aan alle toepasselijke wetten en de normen van de sector

Onze veiligheidsbeheergroep (VBG)

Onze veiligheidsbeheergroep (VBG) vormt de spil van al onze veiligheidsinspanningen.

De VBG is de overkoepelende groep binnen Eurostar die zich bezighoudt met alle aspecten op het vlak van gezondheid en veiligheid. De groep wordt geleid door een onafhankelijke veiligheidsspecialist met meer dan twintig jaar ervaring in leidinggevende veiligheidsfuncties in de spoorwegsector.

Andere leden van de VBG zijn de CEO, de operationeel directeur en de Head of Safety van Eurostar, en andere sleutelfiguren binnen het bedrijf.

De opdracht van de VBG, die maandelijks samenkomt, luidt als volgt:

 • Erop toezien dat het bedrijf een solide veiligheidsplan heeft, met een duidelijke strategie en doelstellingen die de VBG formeel goedkeurt
 • De belangrijkste risicodomeinen beoordelen, met inbegrip van de beroepsmatige, operationele en technische veiligheidsrisico's, en erop toezien dat er passende maatregelen zijn genomen om deze risico's te beperken
 • De competentievoorschriften controleren voor collega's met een functie die doorslaggevend is voor de veiligheid
 • De operationele en beroepsmatige veiligheidsprestaties van het bedrijf monitoren
 • Erop toezien dat de gepaste maatregelen worden genomen als er problemen op het vlak van de veiligheid worden vastgesteld
 • Zorgen voor een doeltreffende communicatie naar alle collega's in het bedrijf met regelmatige updates over de veiligheidsprestaties en -initiatieven

Leder jaar laat de Raad van Bestuur van Eurostar een onafhankelijke audit uitvoeren van het veiligheidsmanagementsysteem van het bedrijf.

Veiligheid staat centraal in al onze activiteiten

Naast het werk van de VBG voeren wij ook plaatselijke, bedrijfsoverkoepelende en onafhankelijke audits uit om ervoor te zorgen dat wij onze verantwoordelijkheid blijven nemen en veiligheid steeds op de eerste plaats zetten.

De veiligheidsresultaten worden elke week besproken op de vergadering van de Eurostar Management Group, die wordt voorgezeten door de CEO van het bedrijf.

Directieleden van Eurostar leggen ook regelmatig samen met het veiligheidsteam in het hele bedrijf inspectiebezoeken af, om erop toe te zien dat veiligheid altijd vooropstaat bij onze medewerkers.

Wij houden een jaarlijkse veiligheidsconferentie waarop onze veiligheidsprestaties onder de loep worden genomen en onze plannen voor de toekomst in detail worden besproken. Daarnaast wordt elk jaar gemeten hoe collega's de veiligheid binnen Eurostar ervaren als onderdeel van onze Point de Vue-enquête voor alle medewerkers.

Met deze uitgebreide lijst van maatregelen streven wij ernaar onze prestaties streng te controleren en telkens beter te doen, om een positieve, proactieve veiligheidscultuur te creëren.

Beveiliging

Als hogesnelheidstreinoperator die door de Kanaaltunnel rijdt, volgt Eurostar de strengste veiligheidsnormen en zijn onze veiligheidscontroles vergelijkbaar met die in een luchthaven. Wij werken nauw samen met de autoriteiten aan beide zijden van het Kanaal. Zowel de passagiers als hun bagage worden gescand voor het vertrek, zodat onze klanten met een gerust hart kunnen reizen in een sterk gecontroleerde en veilige omgeving.

Aangezien het Verenigd Koninkrijk niet in de Schengenzone ligt, moeten grenscontroles worden uitgevoerd door immigratiediensten. Deze controles worden uitgevoerd in de vertrekhal door de autoriteiten van het land waaruit de reiziger vertrekt en direct daarna door de autoriteiten van het land waar de reiziger naartoe reist. Reizigers moeten dus op tijd aanwezig zijn vóór het vertrek, maar kunnen na aankomst het station snel verlaten.