Naar hoofdinhoud
Eurostar
Help
Boek

Privacybeleid

Privacyverklaring Eurostar

Samenvatting

Dit is een kort overzicht van hoe en waarom Eurostar uw persoonsgegevens verwerkt. Uitgebreide informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in de rubriek hieronder.

September 2023

Onze verbintenissen ter bescherming van uw privacy

Wij gebruiken uw gegevens om u een unieke treinreiservaring in Europa te bieden.

Om u onze treindiensten te bieden, zien wij ons genoodzaakt uw gegevens, zoals uw naam, uw e-mailadres, reis- en betalingsgegevens, te verzamelen en te bewaren.

Wij gebruiken de gegevens die u met ons en onze verdelers deelt, om u uw vervoerbewijzen te leveren, u te verwittigen bij wijzigingen van uw geboekte reis, om de toegang tot de stations te beheren, de veiligheid aan boord van onze treinen te verzekeren of te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Als u lid bent van ons getrouwheidsprogramma Club Eurostar, gebruiken wij uw gegevens ook om te zorgen dat u Punten kunt sparen en deze kunt inruilen voor gratis treintickets of andere geschenken en voordelen.

Wij gebruiken uw gegevens om u geschiktere diensten te kunnen bieden.

Wij analyseren de reisgegevens van onze reizigers om innovatieve diensten en aanbiedingen te ontwikkelen die optimaal op hun wensen zijn afgestemd.

Als u ermee instemt om marketingmails van Eurostar te ontvangen, zullen wij u bovendien informatie sturen over onze promoties, het aanbod van nieuwe diensten, wedstrijden en aanbiedingen van onze partners. Weet dat wij uw gegevens in dat geval uitsluitend met die partners delen wanneer dat noodzakelijk is.

We kunnen uw gegevens delen om treinreizen doorheen Europa mogelijk te maken.

Sommige van uw gegevens delen we met derden om u onze diensten te kunnen bieden of wanneer de wet ons daartoe verplicht.

Derden die uw gegevens kunnen ontvangen omvatten officiële overheidsinstanties, regelgevende organisaties op het gebied van veiligheid, andere treinmaatschappijen, partners die u diensten verlenen, gegevensanalisten of service providers.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet en zullen ze op geen enkel ogenblik verkopen.

U hebt controle over uw gegevens.

U kunt uw voorkeuren inzake persoonsgegevens en marketingcommunicatie beheren via uw Club Eurostar-account.

Wilt u meer informatie over de gegevens die wij over u hebben of wilt u uw rechten van rectificatie, overdraagbaarheid, wissing van uw gegevens of uw rechten van bezwaar en beperking van de verwerking uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen via data.protection@eurostar.com.

Privacyverklaring Eurostar

September 2023

1. Inleiding

EUROSTAR ('wij'), bestaande uit Eurostar International Limited (EIL) en THI Factory (THIF) [1] als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, gebruiken uw persoonsgegevens om u reisdiensten te bieden, die diensten te onderhouden en ze voortdurend te verbeteren. Wij hechten belang aan uw privacy en stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens strikt volgens de regelgeving inzake gegevensbescherming te behandelen.

In deze Privacyverklaring zetten wij in detail uiteen hoe wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt (de 'gegevens') verwerken. Neem rustig de tijd om er kennis van te nemen.

2. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijken – Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

EIL en THIF handelen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Dit betekent dat beide vennootschappen gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen. Zie de identiteit van beide verwerkingsverantwoordelijken hieronder:

Eurostar International Limited
6th Floor, Kings Place, 90 York Way
London N1 9AG, United Kingdom
Registratienummer handelsregister: 2462001

THI Factory
Marcel Broodthaersplein, 4
1060 Brussel, België
Ondernemingsnummer (BTW): BE 0541.696.005

3. Delen van gegevens binnen Eurostar

EIL en THIF maken thans deel uit van dezelfde groep van bedrijven. Binnen de groep worden onze verwerkingsactiviteiten ondersteund door gecentraliseerde databases en systemen die kunnen worden gehost of beheerd door een onderneming van Eurostar ten behoeve van een andere onderneming van Eurostar. Bovendien, en om redenen van efficiëntie, kunnen bepaalde operationele en commerciële functies door de ene ten behoeve van de andere onderneming van Eurostar worden uitgevoerd.

4. Toepassingsgebied van deze Privacyverklaring

Dit Privacybeleid is van toepassing op:

 • Gebruikers van de website Eurostar.com
 • Reizigers die onze treinen gebruiken
 • Reizigers die gebruik maken van café.eurostar.com
 • Leden van het getrouwheidsprogramma Club Eurostar
 • Leden van ons reizigerspanel
 • Gebruikers van onze wifi-diensten aan boord
 • Reizigers in onze lounges

5. Wat zijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens (hierna de 'gegevens') zijn alle informatie waardoor u als natuurlijke persoon kunt worden geïdentificeerd, hetzij direct, hetzij indirect via een combinatie van verschillende informatiebronnen. De soorten directe en indirecte gegevens die wij kunnen verwerken zijn:

 • persoonlijke gegevens zoals naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.;
 • beroepsgegevens;
 • informatie over levensstijl en verbruik van goederen en diensten;
 • historiek van aankopen en omruiling van Punten;
 • financiële gegevens zoals uw credit/debetkaartnummer of andere facturatiegegevens (om uw boekingen van tickets of een pass, of een eventuele terugbetaling uit te voeren, of om uw bestelling bij Eurostar Café uit te voeren);
 • reisgegevens waaronder Passenger Name Record (PNR), ticketnummer (TCN), zitplaats, rijtuig, vertrekstation, bestemming, reisdatum;
 • paspoortgegevens indien u deze moet verstrekken voor grenscontroles;
 • hobby's en interesses;
 • camerabeelden of geluidsopnames bij oproepen aan de klantendienst;
 • online login en wachtwoord (Club Eurostar-account);
 • bedrijfsprofiel (favoriete producten en diensten, vaakst gebruikte communicatiemiddelen enz.);
 • uw opmerkingen en suggesties over producten of diensten van Eurostar;
 • gegevens betreffende uw surfgedrag op onze website (bezochte pagina's, bekeken producten, verrichte zoekopdrachten enz.);
 • geolokalisatiegegevens, waaronder uw IP-adres of fysieke locatie, wanneer u op geolokalisatie gebaseerde diensten vraagt en wanneer u producten of diensten betaalt met een creditcard.

6. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

In het punt hierna wordt uiteengezet hoe we de persoonsgegevens gebruiken die we verzamelen, verwerken, opslaan of anderszins verwerken (afhankelijk van hoe u onze diensten en onze websites gebruikt):

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens maar gebruiken als wij daar een geldige reden voor hebben, de zogenaamde 'rechtsgrond'.

In het algemeen gebruiken wij uw gegevens:

 • wanneer u ons toestemming hebt gegeven.

In dat geval verwerken wij uw gegevens alleen voor de doeleinden waarmee u hebt ingestemd, zoals vermeld in het door u ingevulde toestemmingsformulier.

U kunt bijvoorbeeld via een opt-in expliciet toestemming geven om communicaties van Eurostar te ontvangen. Als u hiermee instemt, zal Eurostar u elektronisch nieuwsbrieven of andere gepersonaliseerde mededelingen opsturen, gebaseerd op uw reizigersprofiel, met commerciële informatie over nieuwe diensten en producten, promoties en voordelen, de mogelijkheid om deel te nemen aan spelwedstrijden, enquêtes, alsook informatie over onze partners enz.

Wenst u onze mededelingen niet langer te ontvangen, dan kunt u uw toestemming op ieder ogenblik intrekken via de rechtstreeks in onze marketingboodschappen opgenomen link. Meer informatie hierover vindt u onder het punt 'Intrekking van toestemming'.

Ook op uw toestellen wordt uw toestemming gevraagd wanneer u voor het eerst inlogt op onze applicatie, om ons toe te laten u pushberichten te sturen. Zo kunnen wij u op de hoogte houden van wijzigingen in uw reis en van aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Als u niet langer meldingen wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming op ieder ogenblik intrekken door de instellingen voor meldingen op onze app te wijzigen in uw telefooninstellingen.

 • in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst of voor maatregelen met het oog op de sluiting van de overeenkomst, om:

- u toe te laten een reis (aankoop of boeking vanaf de website eurostar.com of websites van onze verdelers) of producten/diensten in verband met reizen aangeboden door Eurostar of geschenken en voordelen, te kopen;

- de gekochte producten of diensten te leveren en op te volgen;

= uw klachten te beheren en u een kwaliteitsservice te garanderen;

- de geldigheid van uw vervoerbewijs te controleren;

- u informatie over uw reis te verstrekken (sms-bericht als uw trein vertraging heeft of andere informatie over uw reis, bijvoorbeeld bij annulatie);

- in voorkomend geval, een betaling of terugbetaling te verrichten;

- u toe te laten een Club Eurostar-account aan te maken;

- de verzameling van Punten te beheren voor inwisseling tegen treintickets of geschenken en voordelen; en om toegang te nemen tot uw boekingshistoriek en de gegevens voor beheer van uw account;

- u in staat te stellen een Carte Blanche-abonnement te kopen en te beheren;

- u in staat te stellen een pass te kopen en te beheren;

- uw aanvragen te beheren met betrekking tot de levering van verwante producten en diensten die door onze partners en onderaannemers worden aangeboden (keuze van maaltijden aan boord, autoverhuur, boeking van taxi's en hotels, reserveren van lounge-ruimtes);

- uw vragen, berichten of verzoeken te kunnen behandelen en beantwoorden;

- u online toegang te geven tot tijdschriften/kranten (via onze mobiele applicatie of website);

- u toegang te geven tot wifi aan boord van onze treinen en in de lounges;

- u toegang te verlenen tot onze lounges;

- een bestelling te plaatsen en uw bestelling uit te voeren in het Eurostar Café.

Wij zien ons genoodzaakt om bepaalde u betreffende gegevens te verzamelen om onze overeenkomst met u uit te voeren. Als u ervoor kiest deze gegevens niet met ons te delen, dan kan dit de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken.

 • in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst of voor maatregelen met het oog op de sluiting van de overeenkomst, als u lid bent van ons Eurostar Community, om:

- uw opmerkingen en suggesties over de producten en diensten van Eurostar te verzamelen;

- u te laten deelnemen aan online enquêtes om Eurostar te helpen zijn aanbiedingen te verbeteren;

- u te laten deelnemen aan spellen en wedstrijden;

- u te laten deelnemen aan door Eurostar georganiseerde events.

Wij zien ons genoodzaakt om bepaalde u betreffende gegevens te verzamelen om onze overeenkomst met u uit te voeren. Als u ervoor kiest deze gegevens niet met ons te delen, kan dit het voor u onmogelijk maken om deel te nemen aan het Panel.

 • om te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, waaronder:

- preventie en opsporing van terroristische misdrijven en andere ernstige vormen van criminaliteit;

- uitvoering van wetgeving (zoals de GDPR);

- fiscale en boekhoudkundige verplichtingen van Eurostar;

- verplichtingen inzake vervoersveiligheid;

- verplichtingen in verband met de bestrijding van gezondheidscrises.

 • op grond van ons gerechtvaardigd belang, waarbij wij erover waken een evenwicht te behouden tussen ons gerechtvaardigd belang en de eerbiediging van uw privacy. In deze context kunnen uw gegevens verwerkt worden om:

- de eigendommen van Eurostar te beschermen;

- misbruik en fraude te voorkomen - zie het punt Profilering';

- misbruiken aan het licht te brengen die de financiële toestand, resultaten en/of reputatie van Eurostar ernstig (kunnen) schaden;

- de regelmatigheid van onze activiteiten te controleren;

- de veiligheid aan boord van onze treinen en in de omgeving te handhaven;

- bepaalde onregelmatigheden te beboeten (bv. geen geldig vervoerbewijs);

- onze relatie met u te beheren en verbeteren;

- onze website en onze producten/diensten voortdurend te verbeteren (in het bijzonder via tevredenheidsonderzoeken en analyse van via cookies verzamelde gegevens);

- marktonderzoek over onze producten/diensten uit te voeren of nieuwe producten/diensten te ontwikkelen;

- contact met u op te nemen om u eraan te herinneren uw bestelling af te ronden wanneer u een begonnen boekingsproces niet hebt voltooid ('winkelwagen verlaten').

- gegevens te analyseren en verslagen op te stellen over verkopen, verkoopactiviteiten, bezoekfrequentie en marketingprofielen;

- te analyseren of u in aanmerking komt voor ons panelprogramma (gebaseerd op aantal geboekte reizen);

- ons aanbod van producten en diensten aan te passen en af te stemmen op uw behoeften, in het bijzonder door u diensten op maat te bieden op basis van het door u aangemaakte Club Eurostar-profiel - zie het punt Profilering;

- analyses uit te voeren in het kader van fusies of overnames van activiteiten van Eurostar;

- onze rechten uit te oefenen, te verdedigen en te vrijwaren, bijvoorbeeld in een geschil, en bewijs te verzamelen van een mogelijke schending van onze rechten.

Profilering

Reizigersprofiel. Om optimaal aan uw behoeften en verwachtingen te voldoen en u de best mogelijke diensten en aangepaste tarieven aan te bieden:

 • bepalen wij algemene en specifieke klantenprofielen. Deze omvatten:

- het reizigerstype waartoe u behoort

- uw profiel, dat een samenvatting is van de gegevens die u met ons hebt gedeeld en/of de producten/diensten die u hebt gebruikt

 • analyseren wij het geheel van producten en diensten die u hebt gekocht;
 • meten wij uw (sub)optimaal gebruik van een product of dienst.

Het is in ons gerechtvaardigd belang om deze profilering uit te voeren om uw klantervaring te verbeteren.

Fraudebestrijding door profilering. De veiligheid en behoorlijke werking van onze websites is van cruciaal belang. Een aantal gegevens worden door onze systemen of die van onze onderaannemers automatisch geanalyseerd om voor elke bestelling een niveau van frauderisico te bepalen.

De analysecriteria zijn onder meer het surfgedrag en de bankgegevens.

Afhankelijk van de resultaten van deze risicoanalyse en na controle door onze fraudebestrijdingsteams, kan Eurostar:

 • de bestelling bevestigen;
 • bijkomende bewijsstukken vragen;
 • de bestelling weigeren;
 • de bestelling annuleren met terugbetaling.

Bij een bevestigd probleem met een bestelling of bij niet-betaling, worden uw gegevens opgenomen in het waarschuwingsbestand van Eurostar en kunnen voor toekomstige bestellingen extra verificaties worden uitgevoerd.

Het is in ons gerechtvaardigd belang om deze profilering uit te voeren om uw klantervaring te verbeteren en fraude te bestrijden om de financiële veiligheid van Eurostar te vrijwaren.

Wij verzekeren u dat deze profilering niet bedoeld is voor geautomatiseerde besluitvorming die negatieve gevolgen voor u kan hebben. U hebt altijd het recht op een herziening van het proces in geval van anti-fraude betalingsbescherming.

7. Bijzondere categorieën van gegevens en gegevens betreffende minderjarigen

In bepaalde omstandigheden verwerken we bijzondere categorieën van gegevens. Het kan gaan om, maar is niet beperkt tot:

 • Vragen om bijstand als u een reiziger met beperkte mobiliteit of speciale noden bent. In dat geval verwerken wij gegevens betreffende uw gezondheid om u de bijstand te bieden die u nodig hebt. We delen deze gegevens ook met de assistentiediensten in de stations (zie punt 9 voor meer informatie).
 • Verzoeken voor speciale maaltijden die niet behoren tot het standaard aanbod van onze cateringdienst aan boord, in welk geval wij persoonsgegevens kunnen verwerken die verwijzen naar uw godsdienst (bv. een koosjere of halal-maaltijd) of verband houden met uw gezondheid (bv. een zuivel- of glutenvrije maaltijd).
 • Als u betrokken bent bij een ongeval of incident in de trein of in het station, kunnen wij bijzondere categorieën van gegevens verwerken om u bij te staan en het voorval naar behoren te onderzoeken.

8. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens zolang wij daar een geldige reden voor hebben. De precieze opslagperiode hangt af van het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken. Dit kan variëren van het verlenen van diensten aan u, onze eigen gerechtvaardigde belangen (zie hierboven) of het vervullen van welke wettelijke verplichtingen waaraan wij onderhevig zijn. De wettelijke voorschriften inzake het bewaren van gegevens worden bepaald in elk rechtsgebied waar wij actief zijn en zijn afhankelijk van lokale wetten.

9. Delen van uw gegevens met derden

Wij delen sommige van uw gegevens met of ontvangen gegevens van de volgende categorieën van derden:

Officiële overheidsinstanties zoals grenscontrole- en wetshandhavingsautoriteiten

Soms moeten wij uw gegevens verstrekken aan overheidsinstanties om ons te vergewissen dat u de nodige toelating hebt om naar uw bestemming te reizen of om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Organisaties voor veiligheidsnormen

Wij delen gegevens over ongevallen of ernstige incidenten in onze stations of diensten met de Rail Safety and Standards Board (RSSB), die tot doel heeft de veiligheid in de hele spoorwegsector te verbeteren. De RSSB verwerkt die gegevens in overeenstemming met zijn eigen privacybeleid.

Andere vervoermaatschappijen

We delen gegevens in het kader van doorreistickets, tickets die wij verkopen voor reizen met zowel onze treindienst als diensten van treinmaatschappijen van derden buiten Eurostar. Op dezelfde manier kunnen treinmaatschappijen van derden en verdelers bij wie u rechtstreeks een ticket hebt gekocht, uw gegevens met ons delen.

Touroperators of bedrijven waar u Eurostar-tickets hebt geboekt

Tickets voor reizen met onze diensten worden verkocht via verschillende kanalen, waaronder reisbureaus van derden. Deze derden moeten uw boekingsgegevens met ons delen om uw reis mogelijk te maken. Wij kunnen ook metagegevens van boekingen gebruiken om onze kennis over uw voorkeuren en behoeften op te bouwen.

Leveranciers die diensten verlenen aan ons

Wij delen uw gegevens met verschillende leveranciers die diensten verlenen aan ons. Zo bijvoorbeeld delen wij uw gegevens met het bedrijf dat onze cateringdiensten aan boord verzorgt om in te gaan op verzoeken over voedingsvoorkeuren. Wij kunnen uw gegevens delen met dienstverleners met wie we samenwerken voor marktonderzoek en feedback over de diensten die wij aan u leveren. Wij zien erop toe dat alle dienstverleners die uw gegevens verwerken dit doen met strikte inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Diensten voor beheer van digitale portemonnees

Wij delen gegevens over uw ticket als u ervoor kiest de beheerdiensten van digitale portemonnees zoals Apple Wallet en Google Play te gebruiken.

Partners die u diensten leveren

Wanneer u een dienst boekt die volledig of gedeeltelijk wordt geleverd door een van onze partners, dan delen wij uw gegevens met die partner zodat hij u de betreffende dienst kan leveren. Zo delen wij uw gegevens bijvoorbeeld met onze partner Allianz Verzekeringen als u een van hun verzekeringsproducten koopt.

Data-analysebedrijven en adverteerders

Afhankelijk van de cookies- en andere instellingen die u hebt geselecteerd via onze Privacy Manager tool, kunnen wij uw gegevens gebruiken in ons eigen gegevensbeheerplatform. Dit platform geeft ons een beter inzicht in uw voorkeuren en gedrag op Eurostar.com, wat ons helpt om u een geoptimaliseerde gebruikerservaring te bieden. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om een verbinding tot stand te brengen tussen u en verschillende toestellen die u mogelijk gebruikt, om een nuttige toepassing op al die toestellen te garanderen.

Bij gelegenheid kunnen wij aan uw gegevens andere informatie toevoegen die wij ontvangen van derde adverteerders of van andere ondernemingen van Eurostar.

Ten slotte kunnen wij bij gelegenheid een beperkte hoeveelheid gepseudonimiseerde gegevens delen met andere adverteerders. Voor meer informatie hierover, zie ons specifiek beleid over cookies en andere technologieën.

Providers voor gegevensverrijking

Wij kunnen de gegevens die wij over u hebben, delen met providers voor gegevensverrijking zodat zij deze gegevens kunnen vergelijken met gegevens die zij over u hebben. Als er een succesvolle match wordt gemaakt, verzamelen en bewaren wij deze aanvullende informatie over u (bijvoorbeeld uw leeftijd en voorkeurstaal) om eventuele marketingcommunicatie waarvoor u hebt gekozen te personaliseren. De providers voor gegevensverrijking met wie wij werken slaan uw gegevens niet op en delen deze ook niet met andere derden.

Providers van betaaldiensten

Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen en op te sporen, verwerken wij betaalkaartgegevens via verschillende providers van betaal- en fraudepreventiediensten.

Speciale assistentie

Om u in de stations speciale assistentie te verlenen, coördineren wij dit met de beheersdiensten van de stations in de landen waar wij actief zijn. In dat kader treden wij op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met de bedrijven die de stations beheren die de gevraagde assistentie verlenen in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Voor informatie over onze overeenkomsten met deze assistentie-beheersdiensten als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, gelieve contact op te nemen met onze DPO: data.protection@eurostar.com

In geen geval verkoopt Eurostar uw gegevens noch zal het ooit uw gegevens aan wie dan ook verkopen.

10. Eurostar.com Chatbot

Wanneer u de Chatbot op onze website gebruikt, worden alle gegevens die u daarbij verstrekt verwerkt om:

 • uw vragen te beantwoorden;
 • uw verzoeken om terugbetaling en compensatie te beheren (in dit geval gebruiken wij uw PNR en reisdatum);
 • uw klachten te behandelen (in dit geval gebruiken we uw identificatiegegevens en e-mailadres); en
 • de chatbot zelf te verbeteren via een self-learning tool.

Chatlogs van de gesprekken die u tijdens uw sessie met de chatbot voert, worden geanonimiseerd en geaggregeerd voor verzending naar onze externe dienstverlener voor analysedoeleinden en verbetering van de dienstverlening. Gelet op de vrije vorm van de interactie met de chatbot, verzoeken wij u geen persoonlijke gegevens of informatie te vermelden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt gevraagd.

Doorgifte van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Doorgifte van gegevens naar het Verenigd Koninkrijk

De hoofdzetel van EIL is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de resolutie van het Europees Parlement van 21 mei 2021 over de adequate bescherming van persoonsgegevens door het Verenigd Koninkrijk (2021/2594(RSP)) biedt het Verenigd Koninkrijk een passend niveau van gegevensbescherming en zijn er geen verdere vereisten nodig om gegevens door te geven aan het Verenigd Koninkrijk. Mochten zich wijzigingen voordoen met betrekking tot dit adequaatheidsbesluit, dan zal Eurostar alle nodige maatregelen nemen om te zorgen dat de gegevensoverdrachten naar het VK in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving.

Doorgifte van gegevens naar andere landen buiten de EER

Wij geven slechts gegevens door buiten de EER aan onze dienstverleners en adverteerders met wie wij werken om u diensten te leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer wij gegevens doorgeven buiten de EER, zien wij erop toe dat een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt geboden. Om die bescherming te garanderen passen we een van de volgende waarborgen toe:

 • gegevensdoorgifte aan een niet-EER-land waar de privacywetgeving minstens eenzelfde niveau van bescherming biedt als in de EER (zogenaamd EU adequaatheidsbesluit); of
 • sluiten van een schriftelijke overeenkomst met de ontvanger van de gegevens, die de ontvanger verplicht om de gegevens te beschermen volgens dezelfde normen als die welke gelden binnen de EER.

12. Uw rechten als betrokkene

Zowel de AVG van de EU en het VK als andere wetten inzake gegevensbescherming geven u rechten en controle over de gegevens die u deelt met verschillende organisaties.

Om ons redelijkerwijs te helpen uw gegevens te lokaliseren, vragen wij u wanneer u een van de hierna beschreven rechten wilt uitoefenen, ons de volgende basisinformatie te verstrekken:

 • uw naam en voornaam;
 • het aan uw verzoek verbonden e-mailadres;
 • een ruw tijdsbestek waarvoor u uw gegevens opvraagt;
 • eventuele andere gegevens die ons kunnen helpen uw gegevens te vinden.

Hieronder beschrijven we de rechten die u hebt als betrokkene krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij streven ernaar verzoeken te beantwoorden binnen één kalendermaand na verificatie van de identiteit van de verzoeker, maar behouden ons het recht voor om dit met twee kalendermaanden te verlengen in geval van complexe of talrijke verzoeken.

Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, behouden wij ons het recht voor te weigeren er gevolg aan te geven of een vaste vergoeding aan te rekenen om het verder te behandelen.

Hoofdstuk III Rechten volgens de AVG

 • U hebt het recht om van ons bevestiging te krijgen dat wij uw gegevens verwerken.

Recht van inzage

U hebt het recht om een kopie te vragen van alle persoonsgegevens die op het ogenblik door ons verwerkt worden, naast de volgende informatie over uw gegevens:

 • de rechtsgrond en het doel van de verwerking;
 • de categorieën van gegevens die verwerkt worden;
 • de ontvangers met wie uw gegevens werden gedeeld;
 • de huidige of voorziene bewaartermijn.

Recht op rectificatie

Wij nemen alle redelijke maatregelen om te verzekeren dat de u betreffende gegevens die wij verwerken accuraat en up-to-date zijn. Wanneer u om welke reden ook meent dat de door ons verwerkte gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken om die gegevens te verbeteren of aan te vullen.

Wij raden u aan nu en dan op uw Eurostar.com of Club Eurostar-account in te loggen en na te gaan of uw gegevens up-to-date zijn.

Het recht op rectificatie wordt vaak samen uitgeoefend met het recht op beperking van de verwerking, dat moet voorkomen dat onnauwkeurige of onjuiste gegevens worden verwerkt zolang ze niet zijn rechtgezet.

Recht op wissing

U hebt het recht ons te verzoeken om uw gegevens te wissen wanneer wij geen gerechtvaardigde reden meer hebben om ze te blijven verwerken. Hou er rekening mee dat het recht op wissing niet absoluut is en dat sommige gegevens kunnen worden bewaard voor dwingende wettelijke doeleinden.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw gegevens op te schorten zonder ze helemaal te wissen in de volgende omstandigheden:

 • u meent dat de gegevens die wij verwerken onjuist zijn;
 • u gelooft dat de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is maar u wilt niet dat wij ze wissen;
 • u vraagt ons de gegevens langer dan de voorgeschreven opslagperiode te bewaren om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen; of
 • u hebt uw recht van bezwaar uitgeoefend en wij gaan na of we redenen hebben die zwaarder wegen om ze te blijven verwerken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt vragen om uw persoonsgegevens in een gangbaar, machineleesbaar formaat over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of verwerker. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend als alle onderstaande voorwaarden vervuld zijn:

 • De verwerking berust op de rechtsgrond 'toestemming';
 • De verwerking gebeurt via geautomatiseerde procedés; en
 • De verwerking is bedoeld om aan een contractuele verplichting te voldoen.

Recht om bezwaar te maken

Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van de rechtsgrond 'gerechtvaardigd belang' kunt u uw 'recht van bezwaar' tegen deze verwerking uitoefenen. Weet dat wij ons het recht voorbehouden uw persoonsgegevens aldus te blijven verwerken zolang wij gerechtvaardigde gronden daarvoor kunnen aantonen.

De enige uitzondering is wanneer u uw recht uitoefent om bezwaar te maken tegen direct marketingcommunicatie, een absoluut recht dat geen andere maatregelen vereist.

Intrekking van toestemming

Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van de rechtsgrond 'toestemming', hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens in de periode dat uw toestemming nog actief en geldig was. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij uw gegevens kunnen blijven verwerken voor dwingende wettelijke en reglementaire doeleinden.

Voor direct marketing, waarbij uw gegevens worden verwerkt op basis van toestemming, is het recht om uw toestemming in te trekken absoluut zonder andere voorwaarden.

Uitoefenen van uw rechten inzake gegevensbescherming

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, ga dan naar ons Data Request Webform. U kunt ook contact opnemen met ons gegevensbeschermingsteam via data.protection@eurostar.com, dat u kan helpen met uw verzoek.

Klachten

Hebt u opmerkingen of klachten over de verwerking van uw gegevens door Eurostar, dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot onze DPO op privacy@eurostar.com. Of u kunt zich schriftelijk wenden tot:

Data Protection Officer
Eurostar International Limited
Kings Place
90 York Way
London, N1 9AG, United Kingdom

Of

Data Protection Officer

THI Factory
Marcel Broodthaersplein, 4
1060 Brussel, België

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit die toeziet op de bescherming van persoonsgegevens in het land waar u woont of werkt, of in een land waar volgens u een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

Klanten in het VK kunnen zich wenden tot het Information Commissioner's Office, telefonisch op het nummer +44 (0)303 123 1113, of via de live chat-functie op de website van de Information Commissioner www.ico.org.uk.

Klanten in Frankrijk kunnen zich wenden tot de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, telefonisch op het nummer +33 (0)1 53 73 22 22 of schriftelijk op het volgende adres 3, Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07, France.

Klanten in België kunnen zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, telefonisch op het nummer +32 (0)2 274 48 00 of via het online-contactformulier dat beschikbaar is op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Klanten in Nederland kunnen zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, telefonisch op het nummer +31 (0)70 888 85 00 of schriftelijk op het volgende adres: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

1. met inbegrip van haar dochterondernemingen Eurostar International Limited, Eurostar Holidays Limited, Eurostar France, Eurostar International SAS, Eurostar International BVBA

2. In de spoorwegcontext verwijst een 'verdeler' naar de entiteit die de ticketverkoop aan de reizigers verzorgt.

3. Contactgegevens van de stationbeheerders vermelden.

Klaar om te boeken?

Frequent of Premium Pass

Log in om je abonnementspas te gebruiken.

RegistrerenWachtwoord vergeten?

Bijna klaar. Rond nu je inschrijving af.

We stuurden een beveiligingscode van 6 cijfers naar , voer ze hieronder in zodat we weten dat jij het bent.

Geen code ontvangen?

Check je spamfolder / ongewenste e-mail

Trein Aanbiedingen

 • Trein van Brussel naar Parijs
 • Trein van Brussel naar Londen
 • Trein van Brussel naar Amsterdam
 • Trein van Brussel naar Keulen
Eurostar nieuwsbrief

Download Onze App

Download in de App StoreOntdek het op Google Play

Feedback

 • Help ons onze website te verbeteren

Bekijk onze tarieven, toeslagen en voorwaarden.

Trein + Hotel

‡ Besparing gebaseerd op Trein + Hotel pakket op Eurostar.com, vergeleken op het moment van de boeking voor dezelfde trein en hetzelfde hotel apart geboekt op Eurostar.com.

© 2024 Eurostar International Ltd. Alle rechten voorbehouden.