Naar hoofdinhoud
Eurostar
Help
Boek

Frequent of Premium Pass

Log in om je abonnementspas te gebruiken.

RegistrerenWachtwoord vergeten?

Bijna klaar. Rond nu je inschrijving af.

We stuurden een beveiligingscode van 6 cijfers naar , voer ze hieronder in zodat we weten dat jij het bent.

Geen code ontvangen?

Check je spamfolder / ongewenste e-mail

Club Eurostar algemene voorwaarden

Club Eurostar is de beloningsclub die Eurostar aanbiedt om frequente reizigers te belonen.

Club Eurostar

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

"Ticket Anytime" heeft de betekenis zoals uiteengezet in paragraaf 6.1 van deze voorwaarden;

"Bonuspunten" betekent beloningspunten die worden verdiend door middel van een promotie of partnerschap;

"Club Eurostar" betekent de beloningsclub die wordt geëxploiteerd door Eurostar International Limited;

"Het Eurostar Contact Centre" betekent het contactcentrum van Eurostar. Informatie over hoe u contact kunt opnemen met het Eurostar Contact Center is gepubliceerd op de website van Eurostar.com/uk-en/contact-us/eurostar-contact-details;

"Club Level" betekent een Lidmaatschapsniveau binnen Club Eurostar;

"Vergoedingspunten" betekent beloningspunten die Eurostar aan de leden toekent als compensatie voor gebeurtenissen zoals vertragingen of annuleringen op Eurostar-diensten;

"Vervoersvoorwaarden" betekent:

(i) de vervoersvoorwaarden voor Eurostar-diensten die worden geëxploiteerd door Eurostar ("Algemene vervoersvoorwaarden voor Londenroutes"); of

(ii) de vervoersvoorwaarden voor Eurostar-diensten die worden beheerd door THI Factory SA ("Algemene vervoersvoorwaarden voor niet-Londenroutes") voor zover van toepassing.

"Eurostar" betekent Eurostar International Limited (opgericht naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, gevestigd te Part 6th Floor, Kings Place, 90 York Way, Londen, N1 9AG, Verenigd Koninkrijk), de exploitant van het Club Eurostar-programma;

"Eurostar Lounges" betekent Eurostar-lounges in London St Pancras International, Paris Gare du Nord en Brussel-Zuid;

"Eurostar-dienst(en)" betekent de treindiensten die worden geëxploiteerd door:

(i) Eurostar, wanneer wordt verwezen naar de vervoersmaatschappij die op routes naar/van London St Pancras International opereert en routes tussen Lille Europe en Brussel-Zuid (gezamenlijk "London-routes"); en

(ii) THI Factory SA, wanneer het gaat om de vervoerder die op routes tussen België, Frankrijk, Duitsland en Nederland (tezamen "Niet-Londenroutes");

"Eurostar-voucher" betekent vouchers die zijn ontvangen als onderdeel van enige beloning, of cadeaubonnen die via Eurostar.com zijn gekocht;

"Lid" en "Lidmaatschap" betekent een lid of lidmaatschap van het Eurostar-programma van de Club. Leden en Lidmaatschap zijn ingedeeld volgens Club Level;

"Lidmaatschapskaart" en"Kaart" betekent de door Eurostar uitgegeven Club Eurostar- lidmaatschapskaart, in digitale vorm uitsluitend via de Eurostar-mobiele app van een lid;

"Lidmaatschapsjaar" betekent, voor elk afzonderlijk lid, de periode van 12 maanden die aanvangt op de datum waarop dat lid bij Club Eurostar is toegetreden, en elke daaropvolgende periode van 12 maanden. Voor alle leden die vóór 1 oktober 2023 bij Club Eurostar zijn toegetreden, wordt het lidmaatschapsjaar geacht te beginnen op 1 oktober;

"Partner" betekent een organisatie die diensten, voordelen of beloningspunten aan de deelnemers verleent;

"Beloningspunten" betekent de punten die op de rekening van een lid zijn bijgeschreven in ruil voor activiteiten bij Eurostar en/of haar partners;

"Beloningskaart" betekent een Ticket Anytime of een Ticket Value dat wordt uitgegeven in ruil voor beloningspunten;

"Statuspunten" betekent punten die worden verdiend door reizen op een Eurostar-dienst die meetellen voor de progressie van Club Level. Statuspunten worden elke 12 maanden gereset op de verjaardagsdatum van het lidmaatschapsjaar;

"THI Factory SA" betekent een Belgische naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 4 Place Marcel Broodthaers, 1060 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van ONdernemingen onder nummer 0541.696.005), voorheen bekend als 'Thalys'; en

"Ticket Value" heeft de betekenis zoals uiteengezet in paragraaf 6.1 van deze voorwaarden.

2. Toelating tot het lidmaatschap

2.1. Als u een lidmaatschap aanvraagt, wordt u geacht deze voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

2.2. Op reizen op Eurostar Services zijn de vervoersvoorwaarden van toepassing.

· Voorwaarden voor vervoer voor London-routes zijn beschikbaar op alle Eurostar- verkooppunten en op de website van Eurostar.

· Voorwaarden voor vervoer voor niet-Londenroutes zijn beschikbaar op alle verkooppunten van Eurostar en op de website van Eurostar.

2.3. Het lidmaatschap staat open voor personen van 16 jaar en ouder. Leden van 4-15 jaar die voor 7 februari 2023 bij het Club Eurostar-programma zijn toegetreden, behouden hun lidmaatschap. Reizen van niet-begeleide minderjarigen (en toestemming van de voogd) zijn opgenomen in de toepasselijke vervoersvoorwaarden.

2.4. De aanvraagprocedure dient door de potentiële deelnemer zelf te worden doorlopen, tenzij het potentiële lid minderjarig is, in welk geval de ouder of voogd van de minderjarige de aanvraagprocedure moet doorlopen en namens de minderjarige de voorwaarden voor deelname dient overeen te komen.

2.5. U kunt alleen lid worden als individu met uw volledige wettelijke naam. Het lidmaatschap is niet beschikbaar voor entiteiten zoals bedrijven of verenigingen.

2.6. Aanvragen voor het lidmaatschap moeten worden gedaan via eurostar.com of de Eurostar-app. Personen met een handicap of personen met beperkte mobiliteit kunnen zich aanmelden via het Eurostar Contact Center als zij niet online kunnen solliciteren.

2.7. Eurostar behoudt zich het recht voor om alle redelijke controles uit te voeren om de informatie die u verstrekt tijdens het lidmaatschapsaanvraagproces te valideren.

2.8 Er kan slechts één e-mailadres zijn gekoppeld aan elk lidmaatschap. U garandeert de juistheid van alle in het kader van de lidmaatschapsaanvraag verstrekte informatie en bent als enige verantwoordelijk voor eventuele onjuiste, onvolledige of verouderde informatie. Elke onvolledige of niet-bevestigde lidmaatschapsaanvraag kan als ongeldig worden beschouwd; een aanvraag met valse informatie kan strafrechtelijk worden vervolgd.

2.9 Na aanvaarding van uw lidmaatschapsaanvraag door Eurostar ontvangt u een lidmaatschapsnummer en instructies voor het aanmaken van een wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot uw online lidmaatschapsaccount. U kunt via de mobiele app van Eurostar toegang krijgen tot uw digitale lidmaatschapskaart. Een lidmaatschapskaart is vereist om van Club Eurostar- beloningen en -voordelen te kunnen genieten (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, toegang tot Eurostar Lounges en het gebruik van de Business Premier voorrangsrij).

2.10. U moet Eurostar zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens door uw account bij te werken op eurostar.com of de mobiele Eurostar-app.

2.11. U mag slechts één lidmaatschapsaccount op elk moment hebben.

3. Club Levels

3.1. Uw Club Level wordt bepaald door het aantal statuspunten dat u in het voorgaande lidmaatschapsjaar hebt verdiend. De vereisten voor het bereiken en onderhouden van de Classique, Avantage, Carte Blanche of Étoile Club Levels staan vermeld op eurostar.com.

3.2. U wordt aan het begin van een nieuw lidmaatschapsjaar naar een lager Club Level verplaatst als u tijdens het vorige lidmaatschapsjaar niet aan de criteria hebt voldaan die nodig zijn om uw Club Level te handhaven. U wordt binnen een redelijke termijn van elke wijziging in uw Club Level op de hoogte gesteld.

3.3. Op voorwaarde dat u voldoet aan de toepasselijke criteria, kunt u op elk moment gedurende uw lidmaatschapsjaar upgraden naar het volgende Club Level, in welk geval u uw nieuwe Club Level voor ten minste de rest van dat lidmaatschapsjaar plus het daaropvolgende lidmaatschapsjaar zult behouden.

3.4. Aan het einde van elk lidmaatschapsjaar worden de statuspunten niet overgedragen naar het daaropvolgende lidmaatschapsjaar. Deelnemers kunnen hun beloningspunten echter in overeenstemming met deze voorwaarden uitgeven.

4. Belonings- en statuspunten verdienen

4.1. Elk lid kan ervoor kiezen om al dan niet beloningspunten op te bouwen of niet op te bouwen. Tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden, verdient u als lid de volgende beloningspunten en statuspunten bij de aankoop van tickets voor Eurostar-diensten:

· 1 belonings- en statuspunt per uitgegeven € 1;

· 1,2 beloningspunten en statuspunten per uitgegeven £ 1; of

· 1 beloningspunt en statuspunt voor elke uitgegeven USD 1.

U verdient geen beloningspunten of statuspunten voor toepasselijke vergoedingen, zoals herlocatiekosten of geregistreerde bagagekosten.

4.2. Als lid verdient u beloningspunten en statuspunten voor elk ticket dat u koopt voor Eurostar- diensten, op voorwaarde dat u de genoemde passagier bent en het juiste lidmaatschapsnummer hebt, en op voorwaarde dat de reis waarvoor het ticket is gekocht, is voltooid. U verdient beloningspunten en statuspunten op de Frequent en Premium-pas, en op de tickets die via deze pasjes worden gekocht. U verdient geen beloningspunten of statuspunten voor beloningstickets, tickets gewonnen via wedstrijden of gratis tickets (bijv. reserveringen van personeel). U verdient alleen beloningspunten en statuspunten voor reizen waar u de genoemde passagier bent.

4.3. Om beloningspunten en statuspunten te verdienen voor reizen op Eurostar Services, moet u uw lidmaatschapsnummer op het moment van boeking opgeven. Als alternatief kunt u binnen negentig (90) dagen na het maken van uw boeking beloningspunten en statuspunten verdienen door uw lidmaatschapsnummer aan uw boeking toe te voegen via uw online lidmaatschapsaccount.

Bij reizen op niet-Londenroutes:

· wanneer tickets aan boord worden geïnspecteerd, worden beloningspunten en statuspunten de dag na de reis op uw lidmaatschapsaccount bijgeschreven;

· wanneer tickets niet worden geïnspecteerd aan boord of waar gebruik wordt gemaakt van papieren tickets, worden beloningspunten en statuspunten uiterlijk 2 dagen na de reisdatum op uw lidmaatschapsaccount bijgeschreven.

Wanneer u op Londen-routes reist, worden beloningspunten en statuspunten automatisch na voltooiing van uw reis op uw lidmaatschapsaccount bijgeschreven.

4.4. Als u ervoor kiest om niet te reizen of uw trein mist, zult u geen beloningspunten of statuspunten verdienen. Als u uw inchecktijd mist en u niet in staat bent om uw trein in te stappen, zult u alleen beloningspunten en statuspunten verdienen als u opnieuw wordt toegewezen aan een andere trein, afhankelijk van de betaling van herallocatiekosten (indien van toepassing). Meer informatie over de inchecktijden en herallocatiekosten vindt u in de toepasselijke voorwaarden. U verdient geen beloningspunten en statuspunten in het geval uw trein wordt geannuleerd, maar u verdient beloningspunten en statuspunten voor een vervangende reis die u maakt.

4.5. Indien u van mening bent dat uw beloningspunten of statuspunten niet juist zijn, dient u Eurostar binnen negentig (90) dagen na de relevante reisdatum op de hoogte te stellen door de verschillen en eventuele ondersteunende documentatie aan het Eurostar Contact Center te sturen.

4.6. Als u uw boeking in een duurder tarief wijzigt, verdient u bonuspunten en statuspunten voor het totale betaalde bedrag, exclusief eventuele toepasselijke kosten.

4.7. Als u een Eurostar Voucher hebt gebruikt voor de kosten van uw boeking, dan verdient u beloningspunten en statuspunten op basis van de totale waarde van het gekochte ticket. Als u een Eurostar Voucher hebt gebruikt voor de volledige kosten van uw boeking, zult u geen punten verdienen.

4.8. Als u een ticket boekt voor een enkele vervoerovereenkomst voor zowel Eurostar-services als een externe vervoerder, dan verdient u de volgende beloningspunten en statuspunten:

4.8.1. Als u een gecombineerd Eurostar- en TGV-ticket koopt, verdient u rewardpunten en statuspunten op basis van de totale ticketprijs.

4.8.2. Als u een ticket "elk Belgisch Station" of een gecombineerd Eurostar-service- en Deutsche Bahn-ticket koopt, verdient u alleen rewardpunten en statuspunten op basis van de prijs van het Eurostar-gedeelte van de reis.

4.9. Indien u een ticket bij een externe vervoerder koopt, dient u zich te houden aan de vervoersvoorwaarden van de betreffende externe vervoerder in aanvulling op de toepasselijke vervoersvoorwaarden voor de Eurostar-dienst.

Belonings- en statuspunten verdienen op Eurostar-trein- + hotelpakketten

4.10. Als u een trein- + hotelpakket via Eurostar.com boekt, verdient u 1,2 punten per uitgegeven £ 2, 1 punt per uitgegeven € 2 en 1 punt per uitgegeven $2. U verdient geen beloningspunten of statuspunten voor toepasselijke vergoedingen, zoals herlocatiekosten of geregistreerde bagagekosten.

4.11. Beloningspunten en statuspunten worden alleen toegekend aan de hoofdpassagier op een trein- + hotelboeking. Aan elke boeking kan slechts één lidmaatschapsnummer worden gekoppeld en de andere personen op de boeking hebben geen recht op punten.

4.12. Beloningspunten en statuspunten worden toegekend onder voorbehoud van de voltooiing van de reis met betrekking tot het gekochte ticket. Als u ervoor kiest om niet te reizen, zult u geen beloningspunten of statuspunten verdienen.

4.13. U dient uw lidmaatschapsnummer op het moment van boeking op te geven. Beloningspunten en statuspunten kunnen niet met terugwerkende kracht worden gedeclareerd voor trein- + hotelboekingen.

5. Beloningspunten verdienen met partners

5.1. U kunt beloningspunten verdienen met een aantal geselecteerde partners die van tijd tot tijd kunnen veranderen. Een bijgewerkte lijst van deze partners is beschikbaar op eurostar.com.

5.2 Op de toekenning van beloningspunten door een partner zijn de voorwaarden van de betreffende partner van toepassing.

5.3. Eventuele beloningspunten die u van een partner verdient, tellen niet mee voor uw Club Level.

5.4. Beloningspunten kunnen niet achteraf van partners worden geclaimd.

6. Beloningspunten spenderen

Uitbetaling beloningspunten op tickets voor Eurostar-services

6.1. U kunt aanvragen voor beloningstickets indienen op de Club Eurostar-pagina's van Eurostar.com,via de mobiele app van Eurostar of door contact op te nemen met het Eurostar Contact Center. U krijgt de mogelijkheid om te kiezen tussen ofwel een Ticket Value of een Ticket Anytime in ruil voor beloningspunten. Op Londen-routes zijn altijd tickets beschikbaar in Standard class, Standard Premier class en Business Premier. Ticket Values zijn beschikbaar in Standard class of Standard Premier op Londen-routes en Standard, Comfort of Premium class op niet-Londen-routes. Waarde- tickets zijn beperkt beschikbaar. Meer informatie over eventuele tickets en Ticket Values is te vinden op de Club Eurostar sectie op eurostar.com.

6.2. Beloningspunten worden van uw account afgetrokken op het moment dat het beloningsticket wordt uitgegeven.

6.3. Beloningstickets zijn beschikbaar op Eurostar-services en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

6.4. U dient ten minste één (1) uur voor het vertrek van de door u gekozen dienst een verzoek om beloningstickets in te dienen en u dient te voldoen aan uw inchecktermijn in overeenstemming met de toepasselijke vervoersvoorwaarden.

6.5. U kunt uw beloningsticket eenmaal voor vertrek kosteloos inwisselen. U kunt ervoor kiezen om extra beloningspunten te gebruiken om een Ticket Value te wijzigen in een Ticket Anytime, met dien verstande dat een Ticket Anytime alleen beschikbaar is op Londen-routes. Alle wijzigingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en (in het geval van wijzigingen in het beloningsticket door Classique en Avantage-leden via het Eurostar Contact Center) onder voorbehoud van toepasselijke servicekosten. Na afgifte kunnen beloningstickets niet worden gerestitueerd. Als u uw beloningsticket niet wilt gebruiken, worden de beloningspunten die u hebt gebruikt om uw beloningsticket te verkrijgen niet bijgeschreven op uw ledenaccount. Beloningstickets kunnen niet worden overgedragen aan een andere persoon of een ander lid of verkocht worden aan derden.

6.6. U verdient geen beloningspunten of statuspunten voor beloningstickets.

6.7. U mag een kind onder de vier jaar gratis meenemen met een beloningsticket, op voorwaarde dat het kind geen stoel nodig heeft en op uw schoot kan zitten.

Beloningspunten uit te geven aan upgrades van Eurostar-services

6.8. U kunt uw beloningspunten gebruiken om een bestaande betaalde boeking te upgraden, van Standard-klasse naar Standard Premier-klasse op Londen-routes, en van Standard-klasse naar Comfort-klasse op niet-Londen-routes. In dergelijke gevallen verdient u geen extra beloningspunten voor het gedeelte dat aan de upgrade is gerelateerd.

Uitbetaling beloningspunten op kortingen op tickets voor Eurostar-services

6.9. U kunt uw beloningspunten gebruiken voor korting op Eurostar-tickets geboekt via eurostar.com of via de mobiele app van Eurostar. Meer informatie over de kortingstarieven is beschikbaar op eurostar.com.

6.10. Boekingen met korting zijn onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden die van toepassing zijn op het gekochte ticket, zoals beschreven op eurostar.com. Als u uw reservering annuleert, ontvangt u alleen een restitutie voor de gebruikte beloningspunten als het door u geboekte ticket wordt gerestitueerd.

6.11. Beloningspunten worden in mindering gebracht op uw ledenaccount op het moment dat het ticket wordt uitgegeven.

6.12. U verdient beloningspunten op basis van de totale waarde van het gekochte ticket.

Bonuspunten spenderen aan Eurostar Lounge-toegang op niet-Londen-routes

6.13. Als u een Classique-lid bent, kunt u uw beloningspunten gebruiken om toegang te krijgen tot onze Eurostar Lounges op niet-Londen-routes. Als u een Avantage-, Carte Blanche- of Etoile-lid bent, kunt u toegang krijgen tot de Eurostar Lounges op niet-Londen-routes zonder gebruik te hoeven maken van uw beloningspunten.

6.14. U moet uw geldige lidmaatschapskaart en een geldig ticket (voor de reisdag) tonen om toegang te krijgen tot Eurostar Lounges.

7. Toegang tot lounge en ticketpoorten

Toegang tot Eurostar Lounge op Londen-routes

7.1. Als u een Carte Blanche- of Étoile-lid bent, kunt u zich toegang verschaffen tot Eurostar Lounges vanaf de toepasselijke inchecktijd op uw dag van vertrek, met inachtneming van capaciteitsbeperkingen. Meer informatie over de toegang tot de lounge is beschikbaar op eurostar.com. Een lid kan de toegang tot een Eurostar Lounge geweigerd worden indien de betreffende Eurostar Lounge naar het oordeel van het personeelslid helemaal volzet is.

7.2. U dient uw geldige Lidkaart en een geldig ticket (voor de reisdag) te tonen om toegang te krijgen tot Eurostar Lounges of om gebruik te kunnen maken van de Business Premier-voorrangsrij. Carte Blanche-leden mogen één gast meenemen tijdens de week (maandag tot vrijdag) en tot vier gasten tijdens het weekend (zaterdag en zondag) in de Eurostar Lounges en via de Business Premier- voorrangsrij. Étoile-leden kunnen twee gasten in de week (maandag tot vrijdag) en maximaal vier gasten in het weekend (zaterdagen en zondagen) meenemen naar Eurostar Lounges en via de Business Premier-voorrangsrij.

7.3. Met inachtneming van paragraaf 7.2 kunt u alleen uw lidkaart gebruiken om toegang te krijgen tot Eurostar Lounges of om gebruik te maken van de Business Premier-voorrangsrij. Als iemand anders uw lidkaart probeert te gebruiken om toegang te krijgen tot Eurostar Lounges of om gebruik te maken van de Business Premier-voorrangrij, wordt de toegang geweigerd.

7.4. Leden jonger dan 18 jaar die Eurostar Lounges willen gebruiken, moeten te allen tijde vergezeld worden van een volwassene. De volwassene telt mee voor het aantal toegestane gasten.

Eurostar Lounge-toegang op niet-Londenroutes

7.5. Als u een Avantage-, Carte Blanche- of Étoile-lid bent, kunt u toegang krijgen tot Eurostar Lounges op niet-Londen-routes. Toegang is beschikbaar tijdens openingstijden op de dag van vertrek, met inachtneming van capaciteitsbeperkingen. Meer informatie over de toegang tot Eurostar Lounges is beschikbaar op eurostar.com.

7.6. U moet uw geldige lidkaart en een geldig ticket (voor de reisdag) tonen om toegang te krijgen tot Welcome Lounges. De leden van Avantage en Carte Blanche kunnen twee gasten meenemen in Eurostar Lounges op niet-Londen-routes. Étoile-leden kunnen vier gasten meenemen in Eurostar Lounges op niet-Londen-routes.

7.7. Behoudens lid 7.6 kunt u alleen uw lidkaart gebruiken om toegang te krijgen tot Eurostar Lounges op niet-Londen-routes. Indien iemand anders uw lidkaart probeert te gebruiken om toegang te krijgen tot Eurostar Lounges op niet-Londen-routes, wordt de toegang geweigerd.

Toegang RAILTEAM-lounge

7.8. Als u een Carte Blanche- of Étoile-lid bent, heeft u toegang tot Railteam-lounges op uw reisdag op vertoon van uw lidkaart en een geldig ticket voor een Eurostar-service.

7.9. Een overzicht van de huidige locaties van de Railteam-lounges is te vinden op www.railteam.eu.

8. Beheer van uw beloningspunten

8.1. U kunt via uw online ledenaccount toegang krijgen tot het saldo van uw beloningspunten.

8.2. U kunt uw beloningspunten naar andere leden overdragen via uw online account in veelvouden van 100 beloningspunten tot een maximum van 3600 beloningspunten per overdracht. U kunt maximaal 3600 beloningspunten overboeken naar een individueel lid en 7500 beloningspunten in totaal in een kalenderjaar. U kunt beloningspunten in een kalenderjaar naar maximaal vier (4) verschillende leden overdragen. U kunt in een kalenderjaar maximaal 3600 beloningspunten van andere leden ontvangen. Beloningspunten die door een ander lid aan u worden overgedragen, tellen niet mee voor uw Club Level.

8.3. Uw beloningspunten vervallen indien u in een aaneengesloten periode van 24 maanden geen beloningspunten verdient door tickets voor Eurostar-services of via een partner of vergoedingspunten aan te schaffen.

9. Beëindiging van het lidmaatschap; wijziging of annulering van het Club Eurostar-programma

9.1 U kunt uw lidmaatschap te allen tijde beëindigen door uw account online te sluiten of door het Eurostar Contact Center schriftelijk in kennis te stellen van uw beslissing om uw lidmaatschap te beëindigen. Ongebruikte beloningspunten worden bij beëindiging van uw lidmaatschap geannuleerd.

9.2 Eurostar behoudt zich het recht voor om uw aanvraag voor het lidmaatschap af te wijzen, uw lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen, beloningspunten die u hebt opgebouwd te annuleren (en eventueel ongebruikte beloningstickets die u hebt gekocht), u te diskwalificeren van toekomstig lidmaatschap van Club Eurostar of passende juridische stappen te ondernemen indien u naar de redelijke mening van Eurostar:

9.2.1. niet voldoet aan de criteria die vereist zijn voor het lidmaatschap;

9.2.2. frauduleuze activiteiten uitvoert (bijv. het verkopen van een ticket op naam van het lid aan een derde, wat leidt tot de accumulatie van beloningspunten) in verband met uw lidmaatschapsapplicatie of tijdens uw lidmaatschap; of

9.2.3. deze algemene voorwaarden en/of de toepasselijke vervoersvoorwaarden en/of een van onze andere voorwaarden die u zou hebben aanvaard niet nakomt; bijvoorbeeld als u beloningstickets aan een derde verkoopt of probeert te verkopen, of als u in strijd handelt met de gedragsregels zoals uiteengezet in de toepasselijke Vervoersvoorwaarden.

9.3. In geval van overlijden van een lid zal Eurostar de account van het betreffende lid sluiten en desgevraagd de uitstaande beloningspunten op de account van het lid overmaken naar een door de nalatenschap van het lid gecontroleerde rekening na overlegging van een kopie van het overlijdensbewijs van het lid.

9.4. Eurostar behoudt zich het recht voor het Club Eurostar-programma te wijzigen, te annuleren of te vervangen en/of deze voorwaarden te wijzigen, indien van toepassing, met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn aan u. U wordt geacht wijzigingen in het Club Eurostar-programma of in deze voorwaarden te hebben aanvaard indien u uw ledenaccount blijft gebruiken. U kunt uw lidmaatschap beëindigen overeenkomstig paragraaf 9.1 indien u niet instemt met een wijziging van het Club Eurostar-programma of met deze voorwaarden.

10. Persoonsgegevens

10.1 Eurostar en THI Factory SA zijn de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor alle persoonsgegevens die worden ingediend en verwerkt voor de administratie van het Club Eurostar- programma. Alle persoonsgegevens die u in verband met het Club Eurostar-programma verstrekt, worden uitsluitend verwerkt zoals gedefinieerd in het Eurostar-privacybeleid (eurostar.com/uk- en/privacy-policy). Raadpleeg dit privacybeleid voor alle relevante informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Eurostar en THI Factory SA.

11. Algemeen

11.1. Eurostar is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade dat u lijdt als gevolg van een wijziging of annulering van het Club Eurostar-programma, of deze algemene voorwaarden, inclusief wanneer een dergelijke wijziging of annulering wordt aangetast om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of de beslissing van een bevoegde rechter.

11.2. Eurostar is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de handelingen van partners of externe spoorwegexploitanten, met inbegrip van wijzigingen die dergelijke partners of derden kunnen aanbrengen in hun algemene voorwaarden, of de voordelen die aan u als lid ter beschikking worden gesteld.

11.3. Eurostar behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving aan het lid de account en administratie van een lid te controleren om na te gaan of deze voorwaarden, de toepasselijke vervoersvoorwaarden en eventuele andere toepasselijke regels, voorschriften of voorwaarden worden nageleefd. Tijdens een audit is het mogelijk dat een lid geen boekingen kan maken via beloningspunten.

11.4. Eventuele klachten met betrekking tot de Club Eurostar-beloningsclub dienen schriftelijk te worden gericht aan onze afdeling Traveller Care (zie voor contactgegevens onze website Eurostar.com/uk-en/contact-us/eurostar-contact-details). Wij streven ernaar om binnen één (1) maand na ontvangst van alle klachten de ontvangst van alle klachten te bevestigen en u uiterlijk drie (3) maanden na de datum van de klacht een reactie op uw klacht te geven. Zie voor meer informatie onze klachtenregeling op https://content- static.eurostar.com/documents/Complaints_Handling_Procedure.pdf.

11.5. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving, worden deze voorwaarden en alle niet- contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden beheerst door het Engelse recht, en elke persoon die een vordering onder deze voorwaarden indient, onderwerpt zich aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechter. Niets in deze algemene voorwaarden tast uw recht als consument aan om zich te beroepen op dwingende bepalingen van de wet van het land waar u woonachtig bent.

Versie per 09/05/2024