E320 train across a bridge.

Eurostar Group - Marketingcommunicatie

Gezamenlijk privacybeleid

 1. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

  THI Factory ("Thalys") en Eurostar International Ltd ("Eurostar") maken nu deel uit van dezelfde groep ondernemingen, de "Eurostar Group". De "Eurostar Group" is de gezamenlijke verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gezamenlijk verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonsgegevens in het kader van marketingcommunicatie. Dit betekent dat de Eurostar Group samen de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot de verzending van marketingcommunicatie.

  Om contact op te nemen met onze DPO kunt u een e-mail sturen naar data.protection@thalys.com of privacy@eurostar.com.

 2. Wat is het toepassingsgebied van dit privacybeleid?

  Dit privacybeleid is van toepassing op reizigers die zich hebben ingeschreven voor onze beide marketingcommunicaties.

 3. Wat zijn de relevante persoonsgegevens?

  - Contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz;);

  - demografische gegevens (zoals geslacht, taal, leeftijd);

  - levensstijl en consumptie van goederen en diensten;

  - hobby's en interesses;

  - reisinformatie;

  - profiel (voorkeur voor producten en diensten, voorkeur voor communicatiemiddelen, enz;)

  - informatie met betrekking tot navigatie en gedrag op onze website (afhankelijk van de bekeken pagina's, de bekeken producten, uitgevoerde zoekopdrachten, etc.).

 4. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

  Om u marketingcommunicatie te sturen, vertrouwen wij echt op uw toestemming. Wanneer u via een opt-in toestemming geeft om communicatie van ons en/of onze partners te ontvangen, dan sturen wij u gepersonaliseerde communicatie op basis van uw reizigersprofiel met commerciële informatie over nieuwe diensten en producten, promoties en voordelen, de mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijden, enquêtes, enz.

  Wanneer de verwerking door de Eurostar Group gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u in het hoofdstuk over uw rechten.

  Soms verwerken wij uw gegevens voor doeleinden die in ons legitieme belang zijn, in welk geval wij trachten een evenredig evenwicht te bewaren tussen ons legitieme belang en de eerbiediging van uw privacy. In deze context kunnen uw gegevens worden verwerkt:

  om onze informatiesystemen en de beveiliging daarvan gezamenlijk te beheren;

  om, wanneer u een reis hebt gekocht, soortgelijke producten en diensten te promoten, tenzij u dat soort communicatie hebt geweigerd;

  wanneer u het bestelproces van een reis bent begonnen zonder de aankoop te voltooien ("abandon cart"), zullen wij contact met u opnemen om u eraan te herinneren uw bestelling te voltooien;

  om onze rechten uit te oefenen, te verdedigen en te behouden, bijvoorbeeld tijdens een rechtszaak, alsook om het bewijs van een mogelijke schending van onze rechten samen te stellen.

 5. Uw rechten als betrokkene

  Het recht om bezwaar te maken en uw toestemming voor marketingcommunicatie in te trekken

  Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken. Bovendien hebt u ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op marketingcommunicatie.

  In het kader van direct marketing betekent dit dat u zich te allen tijde kunt afmelden voor commerciële communicatie. U kunt zich afmelden door te klikken op de afmeldlink onderaan elke e-mail of door uw voorkeuren te wijzigen via uw account. In geval van problemen, kunt u zich afmelden door contact op te nemen met de klantenservice door hier (Eurostar) en hier (Thalys) te klikken.

  Houd er echter rekening mee dat wanneer u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verzending van direct marketing, dit alleen geldt voor het opgegeven e-mailadres. Bovendien heeft deze intrekking geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens gedurende de periode voorafgaand aan uw intrekking van de toestemming.

  U heeft ook andere rechten onder GDPR d.w.z. Recht op toegang; Recht op rectificatie; Recht op wissen ("recht om vergeten te worden"); Recht op beperking van de verwerking; Recht op dataportabiliteit; Recht op verzet.

 6. Uitoefening van uw rechten en klachten

  Als u uw rechten wilt uitoefenen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Eurostar Group, kunt u een e-mail sturen naar data.protection@thalys.comb of privacy@eurostar.com.

  Wij streven ernaar uw verzoek zonder onnodige vertraging te beantwoorden, en in ieder geval binnen één kalendermaand na de datum van het oorspronkelijke verzoek. Wij behouden ons het recht voor om deze datum met nog eens twee kalendermaanden te verlengen in geval van complexe, talrijke verzoeken.

  Indien u meent dat de Eurostar Group haar verplichtingen inzake gegevensbescherming schendt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

  Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Eurostar of Thalys afzonderlijk, gelieve ons respectieve privacybeleid hier en hier te raadplegen.  Laatst bijgewerkt 11/01/2023