Inloggen / registreren
Error

Er zijn nieuwe reisbeperkingen. Kijk na of je een negatieve COVID-19-test moet voorleggen en of je de verplichte formulieren hebt ingevuld. Raadpleeg de overheidswebsites voor updates. Belangrijke reisinformatie vind je hier.

Welcome to Club Eurostar

Algemene voorwaarden

CLUB EUROSTAR - ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Club Eurostar is een loyaltyprogramma van Eurostar om trouwe reizigers extra te belonen.

 

1. Definities

 

De volgende definities worden gebruikt voor de algemene voorwaarden.

 

Anytime Ticket” wordt uitgelegd in artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden.

Club Eurostar” is de naam van het loyaltyprogramma van Eurostar.

Eurostar Contact Centre” is het contact centre van Eurostar. Hoe je het Eurostar Contact Centre kunt contacteren staat op de website /be-nl/contact/contactinformatie

Clubniveau” betekent het lidmaatschapsniveau binnen Club Eurostar.

Compensatiepunten” zijn punten die door Eurostar worden toegekend aan leden als een compensatie voor vertragingen of bij annulering van een Eurostar-trein.

Eurostar” is Eurostar International Limited, onderworpen aan de Britse wetgeving, met maatschappelijke zetel in Times House, Bravingtons Walk, London N1 9AW, Verenigd Koninkrijk.

"Lid" en "Lidmaatschap" slaan op lid of lidmaatschap van Club Eurostar. Leden en het lidmaatschap zijn opgedeeld volgens het clubniveau.

'Lidmaatschapspas' en 'pas' betekenen de Club Eurostar-lidmaatschapspas die is uitgegeven door Eurostar, als  fysieke pas of in digitale opmaak en alleen via een mobiele app van een Eurostar-lid;

"Lidmaatschapsjaar" is de periode van twaalf maanden die start wanneer iemand lid wordt van Club Eurostar, en elke volgende periode van twaalf maanden.

Partner” is een organisatie die diensten, voordelen of punten levert aan de leden.

Points” zijn de punten die worden toegekend aan een lid voor het gebruik van Eurostar en/of zijn partners.

Geschikte punten" zijn punten van Eurostar-reizen die meetellen voor het clubniveau. Behalve specifiek geleverd door Eurostar, gelden bonuspunten, punten die worden overgeheveld door een ander lid, compensatiepunten (of punten via partners) niet als geschikte punten.

"Geschikte reis" is een reis met Eurostar die in aanmerking komt voor het clubniveau.

Reward Ticket” is een ticket (een Anytime Ticket of een Value Ticket) dat door Eurostar wordt geleverd in ruil voor punten.

Value Ticket” wordt uitgelegd in artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden.

 

2. Wie kan lid worden?

 

2.1. Door in te schrijven voor Club Eurostar wordt verondersteld dat je deze voorwaarden hebt gelezen en aanvaard.

2.2. De vervoersvoorwaarden van Eurostar gelden voor alle Eurostar-treinen. De vervoersvoorwaarden zijn te raadplegen op de Eurostar-verkooppunten en de website van Eurostar op /be-nl/vervoersvoorwaarden..

2.3. Het lidmaatschap is open voor personen vanaf 4 jaar, onderworpen aan voorwaarden voor reizen van alleenreizende minderjarigen en ouderlijke goedkeuring, zoals vermeld in de vervoersvoorwaarden van Eurostar.

2.4. De aanvraagprocedure moet gebeuren door het toekomstige lid zelf. Is dit een minderjarige, dan moet de ouder of wettelijke voogd de aanvraag indienen en toestemmen met de algemene voorwaarden van lidmaatschap in naam van de minderjarige.

2.5. Alleen individuele personen kunnen het lidmaatschap aanvragen, met opgave van de volledige wettelijke naam. Lidmaatschap is niet mogelijk voor bedrijven of verenigingen.

2.6. Aanvraag voor lidmaatschap moet gebeuren via eurostar.com. Personen die dat door een beperking niet online kunnen doen, kunnen een aanvraag indienen via het Eurostar contact centre.

2.7. Eurostar behoudt zich het recht voor om de informatie te controleren die je verschaft om lid te kunnen worden.

2.8. Na acceptatie door Eurostar van uw aanvraag voor lidmaatschap ontvangt u een lidmaatschapsnummer en instructies voor het maken van een wachtwoord waarmee u toegang heeft tot uw online lidmaatschapsaccount. U heeft toegang tot uw digitale lidmaatschapspas via de mobiele Eurostar-app. Afhankelijk van uw clubniveau kunt u ook een fysieke lidmaatschapspas ontvangen. Een lidmaatschapspas is vereist om te kunnen profiteren van Club Eurostar-beloningen en -voordelen (inclusief maar niet beperkt tot toegang tot een Eurostar-lounge en gebruik van Business Premier-ticketpoorten). Als u uw fysieke lidmaatschapspas kwijtraakt, kan Eurostar u mogelijk geen vervangende pas verstrekken, maar heeft u nog steeds toegang tot uw Club Eurostar-beloningen en voordelen via uw digitale lidmaatschapspas.

2.9. Je wordt verondersteld om wijzigingen in persoonlijke informatie zo snel mogelijk door te geven aan Eurostar door je account aan te passen op eurostar.com. Als je naam wijzigt, dan moet je daarvan het Eurostar contact centre schriftelijk op de hoogte brengen, met een geldig bewijs van deze wijziging.

2.10. Je kunt te allen tijde slechts een enkel lidmaatschap van Club Eurostar hebben.

 

3. Overheveling naar het loyaltyprogramma Club Eurostar

 

3.1. Was je lid van een vroeger loyaltyprogramma van Eurostar, dan werd je account automatisch overgeheveld naar Club Eurostar als volgt:

3.1.1. Wie Eurostar Plus Points was, werd Classique bij Club Eurostar. Punten die onder Plus Points werden verzameld vóór de lancering van Club Eurostar ("lanceringsdatum") werden omgezet in e-vouchers voor Eurostar-tickets, als er ten minste 70 punten op de account stonden.

3.1.2. Wie Frequent Traveller Carte Classique was, werd Avantage bij Club Eurostar en wie Carte Blanche was, behield zijn Carte Blanche-niveau. Punten die werden verzameld door Frequent Traveller-leden werden voor de lancering omgezet naar Club Eurostar Points, a rato van 1:1.

3.1.3. Als je werd overgeheveld van Plus Points of van Frequent Traveller naar Club Eurostar, dan behoud je het nieuwe clubniveau voor minstens een jaar na de lanceringsdatum, behoudens bovengenoemde afwijkingen.

3.2. Heb je een lidmaatschapskaart van Frequent Traveller, dan kun je die blijven gebruiken voor Club Eurostar tot de vervaldatum op die kaart. Daarna ontvang je een nieuwe lidmaatschapskaart voor Club Eurostar.

 

4.  Clubniveaus

 

4.1. Het clubniveau wordt bepaald door het aantal geschikte punten die je hebt verzameld of het aantal geschikte reizen die je hebt gedaan in het jaar dat voorafgaat aan het lidmaatschapsjaar. De vereisten om naar Classique, Avantage of Carte Blanche te gaan of dat niveau te behouden, worden opgesomd op eurostar.com. Volgens artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden sluiten alle nieuwe leden van Club Eurostar eerst aan op het niveau van Classique.

4.2. Aan het begin van een nieuw lidmaatschapsjaar word je overgeheveld naar een lager clubniveau, als je in het voorbije lidmaatschapsjaar niet voldeed aan de vereisten om het clubniveau te behouden. Je wordt tijdig op de hoogte gebracht van elke wijziging van je clubniveau.

4.3. Provided you meet the applicable criteria, you can upgrade to the next Club Level at any time during your Membership Year. You will retain your new Club Level for at least the remainder of that Membership Year plus the following Membership Year.

4.4. De geschikte punten en reizen die aan het eind van een lidmaatschapsjaar op de account staan, tellen niet mee tot het behoud van het lidmaatschapsniveau voor het volgende jaar. Maar de leden kunnen deze punten wel gebruiken volgens deze algemene voorwaarden.

 

 

5. Punten verzamelen

 

Punten verzamelen met Eurostar-tickets

 

5.1. Tenzij anders wordt bepaald in deze algemene voorwaarden, verzamel je als lid telkens 1 punt per 1 pond dat is besteed aan Eurostar-reizen. Er worden geen punten toegekend voor uitgaven als de toeslag voor het veranderen van trein of voor geregistreerde bagage.

5.2. Het bedrag voor een boeking die gemaakt werd in een andere munteenheid dan Britse pond, wordt omgezet naar pond volgens de wisselkoers van Rail Manche Finance E.E.I.G. en wordt maandelijks aangepast.

5.3. Een lid kan punten verzamelen voor elke aankoop van een Eurostar-ticket, afhankelijk van de voltooiing van de reis volgens dat ticket. Je krijgt geen punten voor abonnementstickets of voor Eurostar SNAP-tickets. Ook kunnen er ook geen punten worden verzameld voor Reward tickets, gewonnen tickets of gratis tickets (zoals personeelstickets). Je kunt alleen punten verzamelen voor je eigen reizen.

5.4. Om punten te verzamelen met Eurostar-tickets moet telkens het lidmaatschapsnummer worden opgegeven bij het boeken. Ook kun je nog punten verzamelen door het lidmaatschapsnummer toe te voegen aan de boeking via je online-lidmaatschapsaccount binnen negentig dagen na de boeking, voor tickets die rechtstreeks bij Eurostar werden geboekt. De punten worden automatisch toegevoegd aan je account nadat de reis heeft plaatsgevonden.

5.5. Als je niet reist, of je mist de trein, dan worden de punten niet toegekend. Als je te laat in het station bent en niet tijdig kunt instappen, behoud je de punten als je reist met de eerstvolgende beschikbare trein van die dag, na het betalen van de gangbare toeslag. Meer informatie over tijdig inchecken en betalen van een toeslag staat in de vervoersvoorwaarden. Je ontvangt ook geen punten als de trein werd geannuleerd, maar wel voor de vervangende treinreis die je daarna doet.

5.6. Vermoed je dat het puntentotaal niet klopt, contacteer dan Eurostar binnen negentig dagen na de betrokken wijziging op je account. Stuur alle gegevens en bijhorende informatie naar het Eurostar contact centre.

5.7. Als je een ticket wijzigt naar een duurder tarief, dan krijg je punten voor het totale bedrag, min de eventuele toeslag die je betaalt.

5.8. Gebruik je een Eurostar-voucher als deel van de betaling, dan worden punten toegekend voor de totale waarde van het gekochte ticket. Gebruik je een Eurostar-voucher voor de volledige betaling, dan worden geen punten daarvoor toegekend.

5.9. Bij een gecombineerd ticket voor vervoer met Eurostar en een andere vervoerder (een "doorreisticket" zoals omschreven in de vervoersvoorwaarden van Eurostar), verzamel je punten als volgt:

5.9.1. Een ticket "Elk Belgisch station" of een ticket voor Eurostar + TGV geeft punten voor de totaalprijs van het ticket.

5.9.2. Een combiticket Eurostar-Thalys, Eurostar-Deutsche Bahn, of Eurostar + binnenlandse treinen in Groot-Brittannië levert alleen punten op voor het Eurostar-gedeelte van de reis.

5.10. Bij aankoop van een doorreisticket ben je zowel onderworpen aan de vervoersvoorwaarden van Eurostar als van de andere vervoerder.

 

Punten verzamelen met Eurostar Trein + Hotel

 

5.11. Voor een boeking Eurostar Trein + hotel wordt 1 punt toegekend voor elke £ 2 die je uitgeeft. Er worden geen punten toegekend voor bijkomende kosten als de toeslag voor het wijzigen van een ticket, of voor een toeslag voor geregistreerde bagage.

5.12. Boek je Trein + Hotel in euro; dan wordt het bedrag omgezet naar ponden om het aantal punten te berekenen, op basis van de wisselkoers van Rail Manche Finance E.E.I.G, die maandelijks wordt aangepast.

5.13. Bij een boeking voor Trein + Hotel worden punten alleen toegekend aan de hoofdpassagier. Er kan slechts één lidmaatschapsnummer gekoppeld worden aan een boeking, de andere mensen van die boeking kunnen geen punten verzamelen.

5.14. Punten worden toegekend nadat de reis die verbonden is aan dat ticket daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Als je niet reist, worden geen punten toegekend.

5.15. Bij het boeken moet je een lidmaatschapsnummer opgeven. Voor een Trein + Hotel-boeking kun je achteraf geen punten meer opvragen.

5.16. Punten die je verzamelt voor Trein + Hotel, tellen niet mee voor een hoger clubniveau.

5.17. Je kunt geen punten gebruiken voor Trein + Hotel.

 

6. Punten verzamelen bij partners

 

6.1. Er vallen punten te rapen bij een aantal geselecteerde partners, die soms kunnen wisselen. Een up-to-date lijst van deze partners is beschikbaar op .eurostar.com .

6.2. Het toekennen van punten door een partner is onderworpen aan de algemene voorwaarden van die partner.

6.3. Punten die je verzamelt via een partner tellen niet mee voor het clubniveau.

6.4. Punten achteraf opvragen bij een partner is niet mogelijk.

6.5. Ben je lid bij verschillende treinloyaltyprogramma's, dan kun je per reis slechts bij één loyaltyprogramma punten verzamelen.

 

7. Punten besteden

 

Punten besteden voor Eurostar-tickets

 

7.1. Je kunt Reward Tickets opvragen op de pagina's van Club Eurostar op eurostar.com of door het Eurostar contact centre te contacteren. Dan heb je de keuze tussen een Value Ticket of een Anytime Ticket in ruil voor punten. Anytime Tickets zijn beschikbaar voor de reisklassen Standard, Standard Premier en Business Premier en gelden voor elke Eurostar-trein, behalve als de plaatsen zijn uitverkocht in die trein. Value Tickets zijn beschikbaar voor de reisklassen Standard of Standard Premier en hebben een beperkte beschikbaarheid. Meer informatie over Anytime Tickets en Value Tickets staat op de pagina's van Club Eurostar op eurostar.com.

7.2. De punten worden van je account afgetrokken wanneer het reward ticket wordt aangemaakt. Mogelijk moet je nog een toeslag betalen, zoals de infrastructuurkosten, die Eurostar aan derden moet betalen om de treinen te laten rijden.

7.3. Reward Tickets zijn alleen beschikbaar voor Eurostar-reizen en volgens beschikbaarheid.

7.4. Reward Tickets moeten minstens een uur voor het vertrek van de gekozen trein worden aangevraagd met inachtname van de uiterste inchecktijd, in lijn met de vervoersvoorwaarden van Eurostar.

7.5. Een Reward Ticket mag je één keer omruilen voor het vertrek, gratis en volgens de voorwaarden hieronder. Je mag bijkomende punten gebruiken om een Value Ticket te upgraden naar een Anytime Ticket of om een Reward Ticket te upgraden naar een andere reisklasse. Value Tickets zijn niet mogelijk voor reizen in Business Premier. Alle wijzigingen zijn volgens beschikbaarheid en in het geval van een wijziging van een Reward Ticket door een lid van Classique of Avantage via het Eurostar contact centre, zijn er ook servicekosten. Als ze één keer geboekt zijn, kunnen Reward Tickets niet worden terugbetaald. Dat betekent dat, als je het Reward Ticket niet gebruikt, de punten die werden betaald voor dat Reward Ticket niet teruggaan naar je lidmaatschapsaccount. Reward Tickets kunnen niet worden doorgegeven aan een andere persoon of lid of worden verkocht aan een derde.

7.6. Reward Tickets leveren geen punten op en reizen met Reward Tickets tellen niet mee als een geschikte reis voor verhoging van het clubniveau.

7.7. In overeenstemming met de vervoersvoorwaarden van Eurostar mag je één kind jonger dan vier meenemen als je reist met een Reward Ticket, als dat kind op je schoot zit en geen eigen zitplaats nodig heeft.

 

Punten besteden voor Eurostar-upgrades

 

7.8. U kunt uw punten gebruiken om een upgrade uit te voeren voor een bestaande, betaalde boeking op afzonderlijke Eurostar-diensten van Standard- naar Standard Premier-klasse. In dergelijke gevallen verdient u geen extra punten voor het gedeelte dat betrekking heeft op de upgrade.

 

Punten gebruiken voor korting op Eurostar-tickets

 

7.9. Punten kunnen via eurostar.com worden gebruikt als korting voor Eurostar-tickets.

7.10. Tickets met korting zijn onderworpen aan de normale verkoopsvoorwaarden van die tickets, terug te vinden op eurostar.com. Wanneer je tickets annuleert, dan worden de punten alleen teruggezet, als het geboekte ticket terugbetaalbaar is.

7.11. Punten worden na de boeking meteen afgetrokken van je account.

7.12. Er worden punten toegekend op de totale waarde van het aangekochte ticket.

 

Punten besteden bij Rail Team-partners.

 

7.13. Als lid van Avantage of Carte Blanche kun je punten gebruiken voor treinreizen op bepaalde routes van TGV, TGV Lyria en Thalys (de "Rail Team-partners"). Meer informatie over mogelijke routes en hoe een reis boeken bij deze Rail Team-partners is beschikbaar op de pagina van Rail Team Partners op eurostar.com

7.14. Boekingen bij Rail Team-partners zijn volgens beschikbaarheid, ze zijn niet omboekbaar en niet terugbetaalbaar.

 

8. Loungetoegang en ticketpoorten

 

Eurostar Business Premier lounge

 

8.1. Als u Carte Blanche-lid of lid bent met een Business Premier-ticket, heeft u toegang tot de Business Premier-lounges van Eurostar vanaf de toepasselijke openingstijd voor inchecken op uw vertrekdatum, onderworpen aan capaciteitsbeperkingen. Eurostar-personeel kan de toegang van een lid tot een Eurostar-lounge weigeren indien naar mening van het personeel de relevante lounge voor het lid de volledige capaciteit heeft bereikt.

8.2. Je moet een geldige loyaltykaart en/of een geldig ticket tonen om toegang te krijgen tot de Eurostar-lounge of om de Business Premier-ticketpoortjes te gebruiken.

8.3. Leden van Carte Blanche mogen in de week een gast meebrengen (maandag tot vrijdag) en tot vier gasten in het weekend (zaterdag en zondag).

8.4. Overeenkomstig paragraaf 8.3 mag u uw lidmaatschapskaart alleen gebruiken voor toegang tot een Eurostar-lounge of om de Business Premier-toegangspoorten te gebruiken. Uw lidmaatschapskaart kan worden geconfisqueerd als iemand anders uw lidmaatschapskaart probeert te gebruiken voor toegang tot een Eurostar-lounge of om de Business Premier-toegangspoorten te gebruiken.

8.5. Leden jonger dan 18 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassene om in de lounge te mogen. De volwassene telt mee voor het aantal toegelaten gasten.

 

Rail Team lounge

 

8.6. Ben je lid van Carte Blanche, dan krijg je toegang tot de Rail Team lounge, samen met een gast op de dag van de reis. Toon je lidmaatschapskaart en een geldig doorreisticket.

8.7. Een up-to-date lijst met locaties van de lounges van Rail Team vind je op www.railteam.eu.

 

9. Punten beheren

 

9.1. Via je online lidmaatschapsaccount kun je naar het puntenoverzicht. Je kunt ook opteren om maandelijks een e-mail te krijgen met een puntenoverzicht.

9.2. Punten kunnen worden overgeheveld naar andere leden via je online Eurostar-account met veelvouden van 100 punten tot een maximum van 3000 punten per keer. Je mag maximaal 3000 punten overhevelen naar één enkel lid en 6000 punten over een heel jaar. Je mag per kalenderjaar punten overhevelen naar vier verschillende leden. Je mag tot 3000 punten per jaar ontvangen van andere leden. Punten die je verzamelt via een ander lid tellen niet mee voor je clubniveau.

9.3. Punten vervallen als je gedurende 24 opeenvolgende maanden geen geschikte punten verzamelt. Geschikte punten zijn punten die je verzamelt via aankoop van Eurostar-tickets, of via een partner of compensatiepunten.

 

10. Einde van het lidmaatschap; wijzigingen aan of opheffing van Club Eurostar

 

10.1. Je kunt te allen tijde het lidmaatschap stopzetten door de account online te sluiten of door schriftelijk het Eurostar contact centre te melden dat je het lidmaatschap wilt beëindigen. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle ongebruikte punten.

10.2. Eurostar behoudt zich het recht voor om een aanvraag voor lidmaatschap te weigeren, een lidmaatschap per direct te beëindigen, punten die je hebt verworven of ongebruikte Reward Tickets die je hebt gekocht te annuleren, je uit te sluiten van toekomstig lidmaatschap van Club Eurostar of gerechtelijke stappen te ondernemen als je:

10.2.1. niet voldoet aan de vereisten voor lidmaatschap;

10.2.2. fraude pleegt rond de aanvraag of tijdens je lidmaatschap; of

10.2.3. in strijd bent met de algemene voorwaarden en/of de vervoersvoorwaarden van Eurostar. Bijvoorbeeld als je Reward Tickets verkoopt of probeert te verkopen aan derden of als je de gedragsregels overtreedt zoals omschreven in artikel 40 van de vervoersvoorwaarden van Eurostar.

10.3. Bij het overlijden van een lid zal Eurostar diens account sluiten en op verzoek de resterende punten van dit lid overhevelen naar de account van een belanghebbende op voorlegging van een kopie van een overlijdensakte van het lid.

10.4. Eurostar behoudt zich het recht voor om het programma Club Eurostar te wijzigen, te annuleren of te vervangen en/of de algemene voorwaarden te wijzigen, mits een redelijke termijn van in kennis stelling. Door het programma Club Eurostar verder te gebruiken, of als je binnen 30 dagen na het aankondigen van wijzigingen geen schriftelijk bezwaar indient, stem je in met de wijzigingen daaraan of aan de algemene voorwaarden. Volgens artikel 10.1 mag je het lidmaatschap beëindigen als je het niet eens bent met wijzigingen aan het programma Club Eurostar of aan deze algemene voorwaarden.

 

11. Persoonsgegevens

 

11.1. Eurostar beheert het programma Club Eurostar conform alle toepasselijke wetten rond bescherming van gegevens. Eurostar International Limited is de verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die worden opgegeven binnen het programma Club Eurostar

11.2. Als je punten verzamelt via een partner of punten wilt besteden bij een derde, dan kunnen Eurostar en de betrokken partner of derde partij persoonsgegevens delen om de transactie met die partner(s) of derde partij te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat je altijd een correct puntenaantal hebt.

11.3. Persoonsgegevens worden bewaard door Eurostar zo lang als je lid bent van Club Eurostar of lid van elke opvolger van een loyaltyprogramma van Eurostar

11.4. Eurostar stuurt geen marketingboodschappen, behalve als je daartoe toestemming hebt gegeven, of, bij minderjarigen, als een ouder of wettelijke voogd daarmee heeft ingestemd.

 

12. Algemeen

 

12.1. Behalve wanneer anders bepaald, kan Eurostar niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die je oploopt als gevolg van wijzigingen of stopzetting van het programma Club Eurostar of deze algemene voorwaarden, inbegrepen als zulke wijziging of annulering resulteert om te voldoen aan de wetgeving, of door een gerechtelijk vonnis.

12.2. Eurostar is niet aansprakelijk en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de acties van partners of andere spoorwegmaatschappijen, inbegrepen voor wijzigingen die deze partners of maatschappijen kunnen aanbrengen aan hun algemene voorwaarden of de voordelen aan onze leden.

12.3. Eurostar behoudt zich het recht voor om de account en records van een lid te controleren zonder kennisgeving aan het lid om te controleren op naleving van deze algemene voorwaarden, de vervoersvoorwaarden van Eurostar en alle andere toepasselijke regels, voorschriften of algemene voorwaarden. Tijdens een controle kan een lid mogelijk geen boekingen maken met punten.

 

12.4. Klachten in verband met het loyaltyprogramma Club Eurostar moeten schriftelijk worden gemeld aan onze afdeling Traveller Care (voor contactgegevens zie onze website eurostar.com http://www.eurostar.com/be-nl/contact/contactinformatie ). Wij streven ernaar om een ontvangstbevestiging te sturen binnen een (1) maand van ontvangst van de klacht. En we beantwoorden een klacht uiterlijk drie (3) maanden na de datum van de klacht. Voor meer informatie, zie onze Procedure voor het behandelen van klachten op https://content-static.eurostar.com/documents/Behandelen_van_klachten_0.PDF

 

Heb je een klacht ingediend bij onze afdeling Traveller Care maar ben je niet tevreden over het antwoord of heb je na drie maanden nog geen antwoord ontvangen? Dan kun je contact opnemen in het Frans of Engels met de Médiateur SNCF Mobilités, de ombudsman van de Franse spoorwegen. Dat kan online via https://www.sncf.com/sncv1/en/customer-relations/ombudsman/requesting-mediation of per post naar Médiateur SNCF Mobilités, 17TSA 37701 – 59973 Tourcoing Cedex – France. De regels en procedure bij het indienen van een verzoek voor de Médiateur SNCF Mobilité worden bepaald in een bemiddelingsovereenkomst (‘Protocole de médiation’) die Eurostar International Limited heeft onderschreven. De bemiddelingsovereenkomst is online te raadplegen via http://www.sncf.com/en/customer-relations/ombudsman/requesting-mediation en in het jaarrapport van Médiateur SNCF Mobilités

 

Er is ook een Europees platform voor het online oplossen van consumentengeschillen (online dispute resolution of ODR) dat een alternatieve geschillenregeling moet vergemakkelijken (alternative dispute resolution of ADR). Dit platform is bereikbaar op http://ec.europa.eu/odr. De ingediende claims worden behandeld volgens Verordening (EU) Nr. 524/2013.

 

12.5. Voor zover dit krachtens de plaatselijke regelgeving is toegestaan, zijn op deze vervoersvoorwaarden en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, het Engelse recht van toepassing, en iedereen die krachtens deze vervoersvoorwaarden een zaak aanhangig maakt, onderwerpt zich onherroepelijk aan de rechtsbevoegdheid van de Engelse rechtbanken. Niets in deze algemene voorwaarden beperkt je rechten als consument om dwingende bepalingen van de wetten van het land waarvan je inwoner bent, in acht te nemen.

 

Versie van 6 juli 2021

Foto's: © eurostar; © eurostar