Van bij ons prille begin hebben wij altijd blijk gegeven van milieubewustzijn en verantwoordelijkheidszin voor de gemeenschappen waarin wij actief zijn, wat zijn weerklank vindt in de liefdadigheidsinstellingen die wij steunen.

In onze samenwerking met deze liefdadigheidsinstellingen focussen wij op een sterk partnership voor gezamenlijke initiatieven met organisaties die onze milieu- en maatschappelijke doelstellingen delen.

Onze belangrijkste liefdadigheidspartnerships zijn:

GoodPlanet Foundation, France is een erkende stichting van openbaar nut, die ernaar streeft het ecologisch besef te versterken via artistieke en educatieve projecten over de hele wereld. Het stadsbestuur van Parijs heeft het Domaine de Longchamp voor een periode van 30 jaar in bruikleen gegeven aan de Stichting, om er een centrum op te richten voor ecologie en humanisme dat openstaat voor iedereen.  
www.goodplanet.org

GoodPlanet Belgium inspireert mensen om te helpen een duurzame maatschappij op te bouwen door expertise te delen en positieve acties te ondernemen. Het ontwikkelt en ondersteunt projecten, opleidingen en leerpakketten over alle duurzaamheidsthema's. Het is ook de Belgische partner van de GoodPlanet Foundation.  
www.goodplanet.be

Young People’s Trust for the Environment (YPTE), een erkende liefdadigheidsinstelling die streeft naar een betere toekomst door jongeren ertoe aan te zetten het milieu te beschermen. YPTE biedt gratis een enorme hoeveelheid milieu-informatie aan op zijn website, die is opgesteld voor jongeren en leerkrachten, maar die ook nuttig is voor volwassenen die zich willen verdiepen in bepaalde cruciale problemen. De aangeboden materialen omvatten een voortdurend toenemend assortiment van educatieve video's, lesplannen en presentaties voor gebruik in de klas of door individuele studenten.  
www.ypte.org.uk

Wij hebben ook een partnership met Global Generation, gevestigd in de ontwikkelingszone van King’s Cross, en Kent Walk to School in het VK. In België werken wij samen met De Kringwinkel, een Belgische organisatie voor duurzaamheid. In zijn 140 winkels werken zo'n 5.400 mensen, waarvan sommigen met een beperkte taalkennis of fysieke of mentale beperkingen.

Naast de samenwerking met deze specifieke liefdadigheidsinstellingen verloten wij ook iedere maand Eurostar-tickets die de winnende liefdadigheidsinstellingen dan zelf kunnen gebruiken, of als prijzenpot kunnen inzetten om geld in te zamelen. In de loop van de jaren hebben wij zo honderden tickets geschonken en talrijke liefdadigheidsinstellingen geholpen in het VK, Frankrijk en België.


www.eurostar-treadlightly.com/en

Foto's: © Eurostar; Young People’s Trust for the Environment; GoodPlanet Foundation, France; GoodPlanet Belgium