Naar hoofdinhoud
Eurostar
Help
Boek

Abonnementspassen

Abonnementspassen

1. PREAMBULE

Eurostar beheert pass-abonnementen die onder bepaalde, hieronder uiteengezette voorwaarden, uitsluitend toegankelijk zijn voor de klanten voor reizen met Eurostar Continental Route Services.

Elke persoon die een aanvraag indient voor een van de aangeboden pass-abonnementen, wordt verondersteld kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Club Eurostar, die van kracht zijn zodra de Abonnementhouder deze valideert ter gelegenheid van zijn abonnementsaanvraag.

2. AANGEBODEN PASS-ABONNEMENTEN

Er bestaan twee types pass-abonnementen :

 1. Frequent Pass
 2. Premium Pass

3. VOORWERP VAN DE PASS-ABONNEMENTEN

Elk van de twee pass-abonnementen biedt de Abonnee een voorkeurtarief aan bij aankoop van Eurostar Continental Route-tickets zoals beschreven in artikel 10 hieronder, voor alle Eurostar Continental Route-bestemmingen (met uitzondering van seizoensbestemmingen, nationale trajecten en hiermee verband houdende aanbiedingen) voor het abonnement Frequent Pass en uitsluitend voor het traject tussen het station Paris Nord en België (in beide richtingen) voor het abonnement Premium Pass. Deze pass-abonnementen kunnen uitsluitend gebruikt worden bij Eurostar Continental Route Services en kunnen niet gebruikt worden bij Eurostar London Route Services

De inschrijving op een abonnement houdt een automatisch lidmaatschap in van het relatiebeheerprogramma Club Eurostar (het “Club Eurostar-programma”), de toekenning van beloningspunten (« Reward Points ») en een specifieke status in het kader van dit programma.

4. DEFINITIES

Abonnee: verwijst naar elke natuurlijke persoon van zestien (16) jaar en ouder op de dag van aankoop van het pass-abonnement (via de wettelijk vertegenwoordiger voor minderjarigen), die houder is van één van de twee abonnementen, na betaling van het bijbehorende abonnementsgeld, en aanvaarding zonder voorbehoud van deze Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Club Eurostar en het Privacyverklaring Eurostar;

Club Eurostar Loyalty-nummer: verwijst naar het klantidentificatienummer dat wordt toegewezen aan een lid van het Club Eurostar-programma, zoals vermeld op de digitale kaart / de e-mails / het klantaccount van Club Eurostar en vermeld in de e-mail die de toetreding bevestigt, zie ook artikel 7 ;

Vervoersmaatschappij: verwijst individueel of collectief naar de spoorwegmaatschappijen die de vervoersdienst van Eurostar Continental Route exploiteren en met wie een vervoerscontract werd afgesloten, namelijk:

 • NS Internationaal B.V. voor het gedeelte uitgevoerd op het Nederlandse grondgebied als vervoersmaatschappij in de zin van artikel 3 a) CIV;
 • THI Factory voor het gedeelte uitgevoerd op het Belgische en Franse grondgebied;
 • THI Factory voor het gedeelte uitgevoerd op het Duitse grondgebied, met dien verstande dat zij de uitvoering van het vervoer op het Duitse grondgebied toewijst aan de SNCF Voyages Deutschland GmbH in de hoedanigheid van feitelijke vervoerder in de zin van artikel 3 b) CIV.

Eurostar Continental Route Services of Eurostar Continental Route: verwijst naar de hogesnelheidstreindiensten voor alle Eurostar-treinen/-trajecten tussen België, Frankrijk, Duitsland en Nederland (uitgezonderd de treinen van/naar Londen en van Rijsel naar Brussel) uitgevoerd door THI Factory SA onder de merknaam “Eurostar” en onderworpen aan de Algemene Vervoersvoorwaarden van Eurostar Continental Route Services;

Eurostar London Route Services: verwijst naar de hogesnelheidstreindiensten voor de treinen/trajecten van/naar Londen (inclusief van Rijsel naar Brussel), uitgevoerd door Eurostar International Limited onder de merknaam “Eurostar”;

Eurostar International Limited: verwijst naar de vennootschap die is opgericht in Engeland en Wales onder nummer 2462001, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op de 6de verdieping, Kings Place, 90 York Way, Londen, N1 9AG, (Verenigd Koninkrijk). THI Factory en Eurostar International Limited zijn eigendom van dezelfde moedervennootschap.

THI Factory: verwijst naar de Belgische naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 4, Place Marcel Broodthaers, 1060 Brussel (btw-nummer BE 0541.696.006, BTR Brussel) en die op basis van een vergunning van spoorwegonderneming, een veiligheidscertificaat en verschillende partnerschappen, internationale en nationale hogesnelheidstransportdiensten voor passagiers uitvoert en verdeelt in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland alsook ondersteunende, aanvullende of daaraan verbondendiensten.

5. TOETREDINGSVOORWAARDEN

Het aanvraagformulier voor een pass-abonnement moet online worden ingevuld op de website www.eurostar.com of telefonisch met een agent van het Eurostar Customer Service Center;

In geval de klant online inschrijft op de website eurostar.com, moeten deze Algemene Voorwaarden worden aanvaard, evenals de Algemene Voorwaarden van Club Eurostar.

In geval de klant telefonisch inschrijft via hetEurostar Customer Service Center, worden deze Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Club Eurostar die beschikbaar zijn op het klantenaccount van Club Eurostar, geacht volledig aanvaard te zijn door de klant zonder voorbehoud.

Overigens, erkent de Abonnee dat hij of zij kennis heeft genomen van het Privacyverklaring Eurostar dat op www.eurostar.com verschijnt wanneer het lidmaatschap wordt aangevraagd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Club Eurostar zullen de Algemene Voorwaarden voorrang hebben gedurende de duur van het Pass-abonnement.

Frequent Pass

 • Een eenmalige bijdrage van € 1.150 incl. btw dient te worden betaald voor een pass-abonnement van 12 maanden, of € 750 incl. btw voor een pass-abonnement van 6 maanden;
 • De toetreding tot een Frequent Pass-abonnement verleent onmiddellijk toegang tot het niveau Avantage van het Club Eurostar-programma.

Premium Pass

 • Een eenmalige bijdrage van € 6.800 incl. btw dient te worden betaald voor een pass-abonnement van 12 maanden, of € 4.300 incl. btw voor een pass-abonnement van 6 maanden;
 • De toetreding tot een Premium Pass-abonnement verleent onmiddellijk toegang tot niveau Etoile van het Club Eurostar-programma.

De hierboven vermelde bijdragen dienen hetzij onmiddellijk, via een beveiligde betaling online bij de aanvraag/verlenging van het abonnement, hetzij via een overschrijving betaald te worden aan Eurostar International Limited (IBAN: GB24 RBOS16106503201995/ BIC: RBO SGB2L).

6. PROMOTIES GEKOPPELD AAN DE PASS-ABONNEMENTEN

Wanneer men zich inschrijft of een pass-abonnement verlengt wia www.eurostar.com, kan de klant eventueel van twee verschillende promoties profiteren.

 1. publieke promoties, beschikbaar voor het publiek
 2. speciale promoties, uitsluitend beschikbaar voor een specifieke onderneming

Voor beide soorten promoties is een specifieke code vereist die verdeeld wordt door Eurostar.

Eurostar behoudt zich het recht voor om voornoemde promoties geval per geval toe te kennen zonder enige verplichtingen voor Eurostar.

Men kan in geen geval verschillende soorten promoties cumuleren voor een enkel abonnement tijdens dezelfde periode.

7. PROCEDURE VOOR TOETREDING TOT DE ABONNEMENTEN

Het pass-abonnement kan aangekocht worden op www.eurostar.com of via het Eurostar Customer Service Center (zoals hieronder vermeld in artikel 15).

Het pass-abonnement kan aangekocht worden via een beveiligde online betaling of per overschrijving.

In deze twee laatste gevallen zal de Abonnee, nadat Eurostar de betaling gevalideerd heeft, een e-mail met de bevestiging van de inschrijving/verlenging ontvangen.

Na registratie van de betaling door Eurostar, en voor zover de Abonnee nog niet ingeschreven is voor het Club Eurostar-programma, zal Eurostar de Abonnee een e-mail sturen betreffende zijn toetreding tot Club Eurostar met zijn Club Eurostar Loyalty-nummer. De Abonnee krijgt zo rechtstreeks toegang tot zijn digitale kaart en alle informatie betreffende zijn abonnement, zijn toekomstige reizen en zijn voordelen in zijn klantaccount in www.eurostar.com.

8. AANVANG EN DUUR VAN HET ABONNEMENT

Bij zijn pass-abonnementsaanvraag vult de abonnementhouder de gewenste begindatum in voor het gekozen abonnement (uiterlijk 1 maand na de inschrijving), en de gewenste duur.

In geval van een beveiligde betaling online kan het pass-abonnement binnen de 24 uur na de registratie van de betaling worden geactiveerd, indien de abonnementhouder dat wenst.

In geval van een betaling via overschrijving na de online aanvraag, zal het pass-abonnement pas 24 uur na de registratie van de betaling door Eurostar ingaan.

Indien de betaling ontvangen wordt na de gewenste startdatum, zal het aanvankelijke pass-abonnement geannuleerd worden en de abonnementhouder zal het Eurostar Contact Center Main Lines moeten contacteren (zoals beschreven in Artikel 15) om de nieuwe gewenste startdatum van zijn/haar nieuw pass-abonnement mee te delen. In elk geval, zal het pass-abonnement ingaan ten vroegste 24 uur nadat een agent de betaling van het nieuwe pass-abonnement gevalideerd heeft.

Indien de betaling gevalideerd wordt voor de gewenste datum, zal het pass-abonnement geactiveerd worden op de gewenste startdatum.

Een maand voor de vervaldatum van het huidige pass-abonnement zal de Abonnee het pass-abonnement online kunnen verlengen in het klantenaccount op www.eurostar.com,

Daar kan hij het gewenste type abonnement kiezen en de datum van aanvang.

9. TICKETS BESTELLEN MET EEN ABONNEMENT EN CONTROLE AAN BOORD

Om van het voorkeurtarief te kunnen profiteren dat met zijn abonnement overeenstemt, moet de Abonnee verplicht, op het ogenblik van de reservering van zijn Eurostar Continental Route Tickets, vermelden dat hij een abonnement heeft en aangeven om welk abonnement het gaat, en dit, ongeacht het gekozen verkoopkanaal (internet, telefoon, callcenter, agentschap, enz.). Het is de abonnee niet toegestaan van het voorkeurtarief van zijn abonnement te profiteren om tickets te bestellen voor reizen die na de vervaldatum van zijn pass-abonnement gemaakt zullen worden of voordat het abonnement aanvat.

Onverminderd de Algemene Vervoersvoorwaarden van Eurostar Continental Route Services die werden aanvaard tijdens het reserveren van het ticket, kan de Abonnee bij de ticketcontrole, vóór het instappen bij de verwelkoming aan de deur en/of tijdens de reis, gevraagd worden om zijn identiteitsbewijs** te tonen.

Indien de Abonnee door middel van enige vorm van een geldig identiteitsbewijs** kan aantonen dat hij een geldig abonnement heeft of als de reiziger een reservering toont die overeenkomt met een abonnement waarvan hij niet de houder is, zal de Train Manager een tariefcorrectie aan boord moeten toepassen: de prijs van het referentietarief in Premium, Comfort of Standard* vermeerderd met 25 euro.

* Het referentietarief is de hoogste prijs in Premium, Comfort en Standard.

** Een "geldig identiteitsbewijs" verwijst naar een geldig identiteitsbewijs dat gebruikt kan worden om de identiteit van een persoon te verifiëren. Aanvaardbare vormen van identificatie zijn onder andere paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs, studentenkaart, etc.

10. KENMERKEN VAN HET VOORKEURTARIEF EN GEBRUIKSMODALITEITEN

Tijdens de duur van het abonnement zoals beschreven in artikel 8, kan de Abonnee met het abonnement bij de aankoop van Eurostar Continental Route-tickets van een voorkeurtarief genieten volgens de hieronder beschreven modaliteiten:

Frequent Pass:

Geografisch gebied: geldig voor alle bestemmingen van Eurostar Continental Route (uitgezonderd seizoensbestemmingen, nationale trajecten en hiermee verband houdende aanbiedingen).

Voordelen: Gegarandeerd 50% korting op het hoogste tarief in Premium, Comfort of Standard, tot 7 dagen voor vertrek. Daarna, gegarandeerd 30% korting.

Omruilen: onbeperkt tot 1 uur na vertrek zoals vermeld op het ticket Als het oorspronkelijke tarief van het ticket overeenkomt met een korting van -50% en het nieuwe ticket overeenkomt met een korting van -30%, moet de Abonnee het verschil betalen.

Terugbetaling: 100% terugbetaald voor het vertrekuur van de trein vermeld op het ticket en tot 1 dag na het vertrekuur vermeld op het ticket.

Toegangsflexibiliteit: gratis op de omringende treinen (de trein vlak voor of na de trein waarvoor de Abonnee had gereserveerd) op dezelfde dag, in dezelfde richting (onder voorbehoud van beschikbaarheid aan boord, zonder garantie op een zitplaats of catering op de zitplaats in Premium).

Premium Pass:

Geografisch gebied: uitsluitend van toepassing op de verbindingen tussen destations in de regio rond Parijs en België (in beide richtingen).

Voordelen: een enkel tarief per traject, als reserveringsrecht in Premium (beschikbaarheid tot de laatste plaats in de trein in dit tarief).

Er wordt een plaats tegen dezelfde prijs aangeboden in Comfort of Standard als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn in Premium in de gewenste trein.

Omruilen: onbeperkt tot 1 uur na vertrek zoals vermeld op het ticket;

Terugbetaling: 100% terugbetaald voor het vertrekuur van de trein vermeld op het ticket en tot 1 dag na het vertrekuur vermeld op het ticket.

Toegangsflexibiliteit: gratis op alle treinen van diezelfde dag in dezelfde richting en over alle tarieven (onder voorbehoud van beschikbaarheid aan boord, zonder garantie op een zitplaats of catering op de zitplaats in Premium).

11. VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die door de Abonnee verstrekt worden zullen door Eurostar in overeenstemming met het Privacybeleid van Eurostar gebruikt, verwerkt en bewaard worden. Met dit doel zal Eurostar, in zijn rol van verantwoordelijke voor de verwerking, voldoen aan al zijn verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens die uit de AVG voortvloeien.

Zo verbindt Eurostar zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van deze gegevens te beschermen en om ter bescherming van de persoonsgegevens de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen, in overeenstemming met de geldende wetgeving tegen onopzettelijke of niet-toegestane vernietiging, tegen onopzettelijk verlies en tegen wijziging van, toegang tot, en elke andere niet-toegestane verwerking van de persoonsgegevens.

De Abonnee heeft recht op toegang, correctie, overdracht en verwijdering van zijn persoonsgegevens, en ook recht op verzet tegen en beperking van de verwerking ervan. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden in overeenstemming met het Privacyverklaring Eurostar dat te vinden is op de website Eurostar.com.

12. HERZIENING VAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN EN STOPZETTING VAN HET ABONNEMENT

Onder voorbehoud van de volgende paragraaf, behoudt Eurostar zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder kennisgeving, behalve zoals voorzien in de volgende paragraaf.

Eurostar kan een of meerdere abonnementen wijzigen, annuleren of vervangen (met inbegrip van maar niet beperkt tot enige wijziging in de voorwaarden en voordelen die uiteengezet worden in aritkel 10) mits een redelijke kennisgeving aan de Abonnees, in voorkomend geval. De Abonnee heeft dan de mogelijkheid om zijn abonnement kosteloos op te zeggen op de datum van inwerkingtreding, via een aangetekende brief aan THI Factory – Customer Service Center – 4, Place Marcel Broodthaers, 1060 Brussel, België, uiterlijk 15 dagen voor de datum van inwerkingtreding (datum die vermeld wordt op de kennisgeving van Eurostar). Eurostar zal aan de Abonnee de prijs van zijn abonnement terugbetalen naar verhouding tot de resterende geldigheidsduur, te rekenen vanaf de datum van opzegging.

Standaard zal de Abonnee geacht worden te hebben ingestemd met de aangekondigde wijzigingen wanneer er geen annulering wordt gevraagd.

Eurostar behoudt zich het recht voor om het abonnement van de Abonnee stop te zetten die de Algemene Voorwaarden, de Algemene Vervoersvoorwaarden van Eurostar Continental Route Services of andere voorwaarden van Eurostar niet gerespecteerd heeft of een oneigenlijk of frauduleus gebruik gemaakt heeft van een Frequent Pass of een Premium Pass. Door deze uitsluiting verliest de Abonnee alle Voordelen en Diensten die bij zijn abonnement horen zonder recht op enige compensatie of vergoeding. Er zal geen enkel nieuw lidmaatschap toegestaan worden. In geen geval zal de prijs van het abonnement vermeld in artikel 5 worden herzien tijdens de loop van het abonnement.

13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Abonnee erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de enige verplichting van Eurostar in het kader van de abonnementen erin bestaat aan de Abonnee een voorkeurtarief toe te kennen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 hierboven, gedurende de looptijd van het gekozen abonnement, en volgens de bepalingen en voorwaarden ervan.

14. OVERDRAAGBAARHEID VAN RECHTEN EN PLICHTEN

Het pass-abonnement is strikt persoonlijk en staat op naam. De Abonnee kan de rechten die voortvloeien uit het pass-abonnement dus in geen geval overdragen aan derden. Na het verstrijken van de bedenktijd van 14 kalenderdagen, voorzien in Richtlijn 97/7/EG betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten of in geval van het gebruik van het pass-abonnement, kan dit niet meer terugbetaald worden.

In toepassing van Richtlijn 97/7/EC betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, heeft de Abonnee het recht de terugbetaling van zijn/haar pass-abonnement te vragen binnen de 14 kalenderdagen na de inschrijvingsdatum op het pass-abonnement. De Abonnee kan de volledige terugbetaling krijgen indien zijn/haar pass-abonnement niet gebruikt werd. Indien hij/zij gereisd heeft met zijn/haar pass-abonnement, behoudt Eurostar zich het recht voor om het verschil tussen de verminderde prijs van het vervoersticket dat voortvloeit uit het gebruik van het pass-abonnement en de volledige prijs van het overeenkomstige vervoersticket, af te trekken van de totale prijs van het pass-abonnement.

15. CONTACTEN

Abonnees van Frequent Pass en Premium Pass kunnen het Eurostar Customer Service Center contacteren op onderstaande nummers voor meer informatie:

 • Frankrijk (+33) 170706088 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator)
 • Duitsland (+49) (0)30 70070000 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator)
 • Nederland (+31) 2 9006677888 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator)
 • België (+32) 2 4006776 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator)
 • VK (+44) 3432 186186 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator)

16. GELDIGHEID VAN DE CLAUSULES

In het geval dat één of meerdere clausules van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden hetzij ongeldig of onwettelijk worden verklaard, hetzij niet kunnen worden toegepast, behouden alle andere clausules hun geldigheid en blijven deze bindend voor Partijen.

17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTERLIJKE INSTANTIES

Geschillen betreffende de geldigheid, uitlegging, uitvoering of niet-uitvoering van de rechten en plichten verbonden aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en behoudens andersluidende wetsbepaling zijn alleen de Brusselse gerechten bevoegd om deze geschillen te beslechten.

18. VERSIES IN VERSCHILLENDE TALEN

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar in het Frans, Nederlands, Engels en Duits. In het geval er een meningsverschil is over een of meerdere clausules van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of in het geval van tegenstrijdigheid tussen verschillende versies, is uitsluitend de Franse versie doorslaggevend.

Tickets boeken

Frequent of Premium Pass

Log in om je abonnementspas te gebruiken.

RegistrerenWachtwoord vergeten?

Bijna klaar. Rond nu je inschrijving af.

We stuurden een beveiligingscode van 6 cijfers naar , voer ze hieronder in zodat we weten dat jij het bent.

Geen code ontvangen?

Check je spamfolder / ongewenste e-mail

Trein aanbiedingen

Eurostar nieuwsbrief

Download Onze App

Download in de App StoreOntdek het op Google Play

Feedback

 • Help ons onze website te verbeteren

Bekijk onze tarieven, toeslagen en voorwaarden.

Trein + Hotel

‡ Besparing gebaseerd op Trein + Hotel pakket op Eurostar.com, vergeleken op het moment van de boeking voor dezelfde trein en hetzelfde hotel apart geboekt op Eurostar.com.

© 2024 Eurostar International Ltd. Alle rechten voorbehouden.