Inloggen/registreren

EUROSTAR HOLIDAYS LIMITED

Boekingsvoorwaarden voor City Break / Trein + Hotel-pakket

Belangrijke kennisgeving: Deze Boekingsvoorwaarden zijn alleen van toepassing op City Break / Trein + Hotel-boekingen. Als je een standalone Hotel, Eurostar-treinreis of een ander product hebt geboekt, raadpleeg dan de toepasselijke voorwaarden voor het specifieke product. Als je niet zeker weet of je een City Break / Trein + Hotel-pakket hebt geboekt, raadpleeg dan de bevestigingse-mail.

 1. De overeenkomst

 

  1. De overeenkomst voor jouw City Break / Trein + Hotel wordt gesloten tussen jou en Eurostar Holidays Limited, een in Engeland en Wales geregistreerde besloten vennootschat met ondernemingsnummer 11005481, gevestigd in Times House, Bravingtons Walk, Londen N1 9AW, Verenigd Koninkrijk (“Eurostar Holidays”).

 

  1. De overeenkomst tussen jou en Eurostar Holidays wordt gesloten zodra wij onze bevestigingsfactuur verzenden. De overeenkomst wordt gesloten onder de bepalingen van deze Boekingsvoorwaarden. Hoewel je overeenkomst gesloten is met Eurostar Holidays, worden de onderdelen van jouw City Break / Trein + Hotel pakket geleverd door Externe Aanbieders. Externe Aanbieder” is ofwel (i) de accommodatie-aanbieder, voor een hotel; (ii) Eurostar International Limited (“Eurostar”), voor een Eurostar-treinreis; en/of (iii) de desbetreffende vervoersmaatschappij, voor een niet-Eurostar treinreis.

 

  1. Naast deze Boekingsvoorwaarden kunnen ook voorwaarden van Externe Aanbieders van toepassing zijn op de boeking.      . Deze worden je beschikbaar gesteld voordat je boekt en in de bevestigingse-mail.

 

  1. Als je tegelijk met de City Break / Trein + Hotel boeking ook aanvullende producten zoals een reisverzekering of autoverhuur aankoopt (Aanvullende producten), raadpleeg dan de voorwaarden van de toepasselijke dienstenaanbieder, onder andere in geval van annulering of wijziging van de boeking, die je kunt vinden via de links op onze website. Aanvullende producten maken geen deel uit van je boeking via Eurostar Holidays en worden geleverd door Eurostar Holidays als vertegenwoordiger van de toepasselijke dienstenaanbieder.

 

 1. ABTA lidmaatschap en financiële bescherming

 

  1. Wij zijn lid van ABTA onder lidmaatschapsnummer Y6504/P7255.

 

  1. Wij bieden volledige financiële bescherming voor al onze City Break / Trein + Hotel boekingen via ons lidmaatschap van ABTA Limited. Voor meer informatie, raadpleeg de ABTA website.

 

 1. Prijs en betaling


Wat is inbegrepen in het City Break / Trein + Hotel pakket

 

  1. Bij de boeking moet het volledige verschuldigde bedrag worden betaald.

 

  1. We behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen van alle producten die worden weergegeven op onze website. Je wordt op de hoogte gesteld van de actuele prijs van het product dat je wilt boeken voordat de overeenkomst wordt bevestigd.

 

  1. Zodra je hebt geboekt, is de prijs van je City Break / Trein + Hotel pakket volledig gegarandeerd en zal deze niet worden gewijzigd, behalve voor het volgende.

 

  1. Voor een Hotel is de prijs exclusief:
   1. plaatselijke gemeente-, toeristen-, resort- of andere belastingen (indien van toepassing), die rechtstreeks aan de accommodatie-aanbieder moeten worden betaald; en
   2. tenzij anderszins bepaald, toeslagen voor aanvullende diensten die kunnen worden aangeboden door de accommodatie-aanbieder, waaronder, maar niet beperkt tot, toeslagen voor extra personen die niet onder de originele boeking vallen, drankjes en maaltijden, telefoongesprekken, films, artikelen uit de minibar, fooien, en, meer in het algemeen, alle diensten die niet expliciet worden vermeld in de boekingsbevestiging, die rechtstreeks aan de accommodatie-aanbieder dienen te worden betaald.

 

  1. Voor een Trein, tenzij anderszins bepaald is de prijs exclusief de reiskosten naar je station(s) van vertrek, en exclusief de maaltijden en drankjes die tijdens de reis worden geconsumeerd.
    
  2. We kunnen geen btw-facturen voor je City Break / Trein + Hotel boeking verstrekken.

 

Actiecodes

  1. Het gebruik van actiecodes bij je boeking (“Actiecodes”) is onderhevig aan:
   1. de relevante voorwaarden van toepassing op de Actiecode; en
   2. deze Voorwaarden.

 

 1. Boekingsdocumenten

 

  1. Na de boeking sturen wij je een bevestigingse-mail en alle andere noodzakelijke informatie betreffende je City Break / Trein + Hotel boeking. Het is jouw verantwoordelijkheid om te controleren dat je de bevestigingse-mail en andere noodzakelijke informatie hebt ontvangen. Wij zijn niet aansprakelijk indien je de bevestigingse-mail of andere informatie niet hebt ontvangen door omstandigheden waar wij redelijkerwijs geen controle over hebben, waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende: (i) je hebt ons een onjuist e-mailadres verstrekt; (ii) onze e-mail kan je niet bereiken vanwege je e-mailinstellingen; of (iii) je e-mailinstellingen behandelen de e-mail als spam.

 

  1. Voor een Hotel: Tenzij anders bepaald in de bevestigingse-mail, moet je de Hotelboekingsvoucher bij aankomst in het hotel voorleggen. Details over het verkrijgen van de Hotelboekingsvoucher kun je vinden in de bevestigingse-mail.

 

  1. Voor een Eurostar-treinreis: Je kunt je tickets ofwel thuis afdrukken door de instructies te volgen in de bevestigingse-mail, of je kunt de tickets printen aan een van de ticket-automaten op het station van vertrek met behulp van de boekingsreferentie van zes letters die je in de bevestigingse-mail vindt.

 

  1. Voor een niet-Eurostar-treinreis: Je dient de tickets wellicht op te halen op het station van vertrek of aansluiting.

 

  1. Je ontvangt afzonderlijke bevestigingse-mails voor eventuele Aanvullende producten die je hebt aangeschaft tegelijk met je City Break/Trein + Hotel boeking, waarin informatie staat over het verkrijgen van je Aanvullende producten. 

  1. Wij zijn niet aansprakelijk voor alle activiteiten ondernomen door een persoon vermeld op je boeking, die geen onderdeel uitmaken van je City Break / Trein + Hotel-boeking, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) sportactiviteiten; (ii) excursies; of (iii) autoverhuur.

 

 1. Identiteitsbewijs, paspoort, visa en medische zaken

 

  1. Het is jouw verantwoordelijkheid om bij de desbetreffende ambassades en/of consulaten inlichtingen in te winnen welke vereisten voor je gelden inzake identiteitsbewijs, paspoort, visum en overige immigratie-eisen.

 

  1. Wij zijn niet aansprakelijk indien jij of een andere persoon bij het vertrek niet mag instappen, het land uitgezet wordt of een boete krijgt indien niet is voldaan aan de voorwaarden van een Externe Aanbieder en/of wetten en overheidsvoorschriften.

 

 1. Wijziging, annulering en/of restitutie

 

Wijziging/annulering door jou

 

  1. Wij bieden twee soorten City Break / Trein + Hotel boekingen aan:
   1. boekingen die niet gewijzigd noch geannuleerd kunnen worden indien de boeking is bevestigd; en
   2. boekingen die tot maximaal 48 uur voor vertrek en op basis van beschikbaarheid gewijzigd kunnen worden door betaling van een administratievergoeding (deze vergoeding bestaat uit onze kosten om de wijziging uit te voeren) en van het eventuele prijsverschil.

 

  1. Alle wijzigingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en kunnen niet worden gegarandeerd.

 

  1. Alle toepasselijke wijzigings- en annuleringsvoorwaarden worden weergegeven voordat je de boeking bevestigt. Het voltooien van de boeking betekent dat je deze voorwaarden aanvaardt.

 

  1. Als je (om welke reden dan ook) een wijzigbare boeking wilt wijzigen, of fouten wilt corrigeren in de informatie die je ons tijdens het boekingsproces hebt verstrekt, moet je rechtstreeks contact opnemen met Eurostar via +44 (0)3432 186 186. Indien een wijziging mogelijk is, zullen we een nieuwe boeking maken met jouw wijzigingen en de betaling ontvangen voor de nieuwe boeking. Een terugbetaling voor de eerdere boeking wordt afzonderlijk verwerkt en het bedrag hiervan wordt, na aftrek van administratieve kosten, aan jou terugbetaald.

 

  1. Als je de boeking naar een andere persoon wilt overdragen (de “overnemer”), moet je ons dit minstens zeven dagen vóór de vertrekdatum schriftelijk laten weten. De overnemer dient aan de voorwaarden die van toepassing zijn op je boeking te voldoen en deze te aanvaarden, met inbegrip van deze Boekingsvoorwaarden. Jij en de overnemer zullen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor (i) enig verschuldigd saldo van de boeking; en (ii) alle voor ons ontstane kosten voor het overdragen van de boeking, die de kosten van een nieuw treinticket kunnen inhouden. Wij delen je deze kosten mee voordat de boeking wordt overgedragen.

 

 

  1. Raadpleeg de voorwaarden van de toepasselijke dienstenaanbieder indien je eventuele Aanvullende producten wilt wijzigen.

 

Wijziging/annulering door ons

 

  1. We behouden ons het recht voor om op ieder moment je boeking te wijzigen of te annuleren, hoewel de prijs van je boeking is gegarandeerd in navolging van clausule 3.3.

 

  1. In navolging van toepasselijke wetgeving, zullen we zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk contact met je opnemen via de contactgegevens die je hebt verstrekt bij de boeking, indien we je boeking annuleren of de boeking ingrijpend wijzigen. Je hebt dan de keuze uit:
   1. het accepteren van een vervangend City Break / Trein + Hotel pakket van vergelijkbare kwaliteit, afhankelijk van beschikbaarheid (als het vervangende pakket goedkoper is, wordt het prijsverschil terugbetaald); of
   2. annulering van de boeking met volledige restitutie.
  2. Indien we je boeking wijzigen na je vertrekdatum, bieden we zonder bijkomende kosten een passende vervanging aan (indien mogelijk). Indien het niet mogelijk is een passende vervanging te bieden of indien je het vervangende arrangement om goede redenen niet accepteert, zullen wij je indien mogelijk terugbrengen naar je plaats van vertrek.

 

  1. Je kunt recht hebben op vergoeding voor een ingrijpende wijziging of annulering van je boeking door ons, tenzij de wijziging of annulering plaatsvindt vanwege een Gebeurtenis buiten onze controle (zoals vastgesteld in clausule 11). Of er sprake is van vergoeding en de hoogte daarvan, wordt voor elk geval afzonderlijk beoordeeld.

 

 1. Als je een klacht hebt

 

Tijdens je verblijf

 

  1. Als je tijdens je verblijf een klacht hebt, meld deze dan onmiddellijk bij de toepasselijke Externe Aanbieder en niet later dan 24 uur na je aankomst. Als je dit nalaat, betekent dit dat we niet in de mogelijkheid zijn gesteld om je klacht te onderzoeken en rectificeren tijdens je reis en dit kan gevolgen hebben voor je rechten volgens deze Boekingsvoorwaarden.

 

Na je verblijf

 

  1. Indien je klacht niet ter plekke is opgelost, moet je dit binnen 28 dagen van je geplande terugreis schriftelijk melden bij de afdelingen Traveller Care van Eurostar (raadpleeg voor contactgegevens onze website /nl-nl/contact/contactinformatie). Klachten die worden ontvangen na deze deadline worden niet in behandeling genomen.

 

  1. Vermeld de boekingsreferentie en alle relevante details betreffende je klacht. We streven ernaar om voor alle klachten de ontvangst te bevestigen binnen een (1) maand van ontvangst en binnen twee (2) maanden van de datum van de klacht op je klacht te reageren. Zie voor meer informatie onze Klachtenafhandelingsprocedure op https://content-static.eurostar.com/documents/Behandelen_van_klachten_0.PDF. Indien nodig sturen we je klacht door naar de verantwoordelijke Externe Aanbieder.

 

  1. Als je een klacht hebt ingediend bij de afdeling Traveller Care van Eurostar over je City Break / Trein + Hotel boeking, maar niet tevreden bent met de afhandeling, of als je, zoals hierboven vermeld, binnen twee maanden geen reactie hebt ontvangen, kun je in het Engels of Frans contact opnemen met LaMédiation Tourisme et Voyage (MTV), online (http://www.mtv.travel/index.php?page=Accueil) of per post op het volgende adres: MTV Médiation Tourisme Voyage, BP 80303, 75823 Paris Cedex 17, Frankrijk.

 

  1. Als je een klacht hebt ingediend bij de afdeling Traveller Care van Eurostar uitsluitend over een reis met een Eurostar-trein, maar niet tevreden bent over de afhandeling, of als je binnen drie maanden geen reactie hebt ontvangen, kun je in het Engels of Frans contact opnemen met de Médiateur SNCF Mobilités, ofwel online via de volgende link www.sncf.com/mediateur-mobilites of per post op het adres: Médiateur SNCF Mobilités, TSA 37701 59973 Tourcoing Cedex Frankrijk. De toepasselijke regels en procedure voor het indienen van een verzoek bij de Médiateur SNCF Mobilité worden beheerst door een bemiddelingsovereenkomst ('Protocole de médiation') die Eurostar International Limited is aangegaan. Het Protocole de médiation is online toegankelijk op: http://www.sncf.com/en/customer- relations/ombudsman/requesting-mediation; en in het jaarverslag van de Médiateur SNCF Mobilités.

 

  1. Daarnaast bestaat er een Europees online-platform voor geschillenbeslechting (ODR: online dispute resolution) om de toegang te vereenvoudigen tot Alternatieve geschillenbeslechting (ADR: Alternative Dispute Resolution) voor klachten. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr en bij dit platform ingediende klachten worden behandeld in navolging van EU-verordening 524/2013.

 

  1. We kunnen je ook ABTA’s procedure aanbieden voor het beslechten van geschillen die goedgekeurd is door het 'Chartered Trading Standard Institute’. Als we je klacht niet kunnen oplossen, ga dan naar www.abta.com en volg de eenvoudige procedure van ABTA.

 

 1. Als je niet bij je hotel komt opdagen of als je de trein mist

 

  1. Hotel: Als je niet bij je Hotel komt opdagen of laat aankomt, is het beleid voor no-shows/late aankomsten van de Accommodatie-aanbieder van kracht.

 

  1. Eurostar-treinreis: Als bij je boeking een reis met een Eurostar-trein is inbegrepen, zijn de vervoersvoorwaarden van Eurostar van toepassing op je boeking. Deze zijn te vinden op eurostar.com. Eurostar-tickets zijn uitsluitend geldig voor reizen op de datum en de trein die vermeld staan op het ticket. Als je instapt in een andere trein dan die op het ticket is vermeld, moet je Eurostar de volledige prijs betalen voor een ticket voor de trein waarmee je reist. Afhankelijk van het soort ticket, is het mogelijk dat je een terugbetaling krijgt voor het oorspronkelijke ticket. In dit geval dien je rechtstreeks contact op te nemen met Eurostar.

 

  1. Voor een niet-Eurostar-treinreis: Als bij je boeking een reis met een niet-Eurostar-trein is inbegrepen, zijn de vervoersvoorwaarden van de desbetreffende vervoersmaatschappij van toepassing op de boeking.

 

  1. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je naar het juiste station gaat voor elke treinreis in je boeking. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die je ondervindt als je naar het verkeerde station bent gegaan.

 

  1. Je dient ervoor te zorgen dat je voldoende tijd hebt vóór vertrek voor het inchecken en de veiligheidscontrole, anders kan je de toegang tot de trein worden ontzegd.

 

 1. Treinreis – vertragingen of annuleringen

 

  1. Als je trein vertraagd of geannuleerd is, kun je recht hebben op een terugbetaling en/of vergoeding van Eurostar volgens de Europese passagiersrechten voor treinreizen. Een vergoeding in dergelijke gevallen geeft je echter niet automatisch recht op een volledige terugbetaling van je City Break / Trein + Hotel pakket van ons.

 

 1. Onze aansprakelijkheid

 

  1. Wij zijn aansprakelijk voor het naar behoren uitvoeren van de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan ten tijde van de bevestiging van de boeking.

 

  1. Onze aansprakelijkheid naar jou toe, behalve in gevallen van overlijden, persoonlijk letsel of ziekte, is beperkt tot maximaal tweemaal de kosten van jouw City Break / Trein + Hotel pakket.

 

  1. Wij zijn alleen aansprakelijk voor verlies of schade die je ondervindt voor zover deze een rechtstreeks en voorzienbaar gevolg is van schending of nalatigheid door ons. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet rechtstreeks of voorzienbaar is geweest. Verlies of schade is voorzienbaar indien deze een natuurlijk gevolg is van schending door ons of als deze door jou en ons voorzien is op het moment dat de boeking werd bevestigd.

 

  1. Schadeclaims tegen ons voor schadevergoeding zijn uitgesloten of beperkt in overeenstemming met en/of op dezelfde wijze als:
   1. de voorwaarden van de Externe Aanbieder van elk onderdeel van je City Break / Trein + Hotel boeking. Deze voorwaarden, inclusief de vervoersvoorwaarden van Eurostar, maken deel uit van deze Boekingsvoorwaarden;
   2. alle relevante internationale verdragen die het bedrag van de schadevergoeding beperken dat je kunt eisen voor overlijden, letsel, vertraging van passagiers en verlies, beschadiging en vertraging van bagage. Wij moeten worden geacht alle voordelen te genieten van een eventuele beperking van de schadevergoeding in deze verdragen.

 

  1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet of niet naar behoren uitvoeren van de overeenkomst, als de tekortkoming of het niet naar behoren uitvoeren van de overeenkomst te wijten is aan (i) jezelf of iemand genoemd op de boeking; (ii) een derde partij die niet verbonden is met de levering van de City Break / Trein + Hotel-boeking en wanneer de tekortkoming of het niet naar behoren uitvoeren niet voorzienbaar of onvermijdbaar is of (iii) een Gebeurtenis buiten onze controle (zoals gedefinieerd in clausule 11).

 

  1. De hotelclassificaties weergegeven op onze website zijn uitsluitend ter indicatie. Hotelclassificaties kunnen van land tot land verschillen.

 1. Gebeurtenissen buiten onze controle

 

  1. Tenzij anders vereist door de wet of bepaald in deze Boekingsvoorwaarden, zijn wij niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van onze verplichtingen onder deze Boekingsvoorwaarden die wordt veroorzaakt door een Gebeurtenis buiten onze controle.

 

  1. Een “Gebeurtenis buiten onze controle” betekent ongewone of niet te voorziene omstandigheden buiten onze controle, of de controle van de Externe Aanbieder. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, bijvoorbeeld oorlog, oproer, arbeidsconflicten, terroristische activiteiten en de gevolgen daarvan, natuurrampen of nucleaire rampen, brand, ongunstige weersomstandigheden, epidemieën en pandemieën, onvermijdelijke technische problemen met het vervoer.

 

  1. Als er een Gebeurtenis buiten onze controle plaatsvindt die van invloed is op de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van je overeenkomst met ons:
   1. nemen wij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk contact met je op via de contactgegevens die je bij de boeking hebt verstrekt; en
   2. worden onze verplichtingen uit hoofde van deze Boekingsvoorwaarden opgeschort en de tijd voor het nakomen van onze verplichtingen wordt verlengd voor de duur van de Gebeurtenis buiten onze controle.

 

 1. Algemeen

 

  1. Interpretatie. Het gebruik van de woorden “we”, “wij”, “onze” en “ons” in deze Boekingsvoorwaarden verwijst in alle gevallen naar Eurostar Holidays Limited.

 

  1. Toepasselijk recht en jurisdictie. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving, worden deze voorwaarden en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of ermee verband houden, beheerst door Engels recht, en iedere persoon die een vordering instelt onder deze voorwaarden onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan je recht als consument om je te beroepen op dwingende bepalingen van het recht van het land waar je gevestigd bent.

 

  1. Persoonlijke gegevens. Wij zullen je persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Eurostar Holidays Limited zal de verantwoordelijke zijn voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die je verstrekt in verband met de boeking en zal dergelijke persoonlijke gegevens alleen verwerken voor de verwerking van de boeking, inclusief, indien nodig, het delen van je persoonlijke gegevens met een Externe Aanbieder. Het verzamelen, vastleggen en overdragen van je persoonlijke gegevens aan Externe Aanbieders is noodzakelijk voor de verkoop en uitvoering van je verblijf. In overeenstemming met de Data Protection Act 1998 beschik je over het recht van toegang en correctie van je persoonlijke gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar traveller.care@eurostar.com. Wij zullen geen marketingcommunicatie naar je sturen tenzij je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van dergelijke communicatie, noch zullen wij de Externe Aanbieders toestaan om dit te doen.

 

  1. Gebruik van de website. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met de voorwaarden en bepalingen van onze website en ons cookiesbeleid.

 

 

Eurostar Holidays Limited
Maart 2018