Eurostar train graphic with trees and wind turbines

OP DE GROENERE WEG

Bij Eurostar zit het in onze aard om voor het milieu te zorgen. Sinds 1994 zijn wij de groenere weg naar Engeland. En we zorgen nog altijd even gepassioneerd voor onze planeet.

 


 


Ook interessant

De ecologische voetafdruk van je Eurostar-reis

Begin 2018 hebben wij een ambitieuze, wetenschappelijk gefundeerde doelstelling vastgelegd om de energie-efficiëntie van ons bedrijf verder te verbeteren.

Lees meer

Ons sociaal engagement

Ontdek hoe Eurostar iets teruggeeft aan de plaatselijke gemeenschappen waarbinnen we werken.

Lees meer

*De analyse van Eurostar in vergelijking met een vliegtuig steunt op een onafhankelijk rapport door Paul Watkiss Associates Ltd uit 2020, op basis van de CO2e-uitstoot in 2019.

De vergelijking tussen Eurostar en de luchtvaart wordt gemaakt op basis van kilo broeikasgasemissies [CO2(e)] per treinreis en per reiziger tijdens eenzelfde enkele reis. Dit levert een directe, nauwkeurige en eerlijke analyse op, vermits er rekening wordt gehouden met het feit dat treinreizen doorgaans langer zijn (in kilometer) dan gelijkwaardige vliegtuigreizen. De gemiddelde waarde is gebaseerd op de gezamenlijke Eurostar-routes en op vergelijkende gegevens voor dezelfde bestemmingen voor de luchtvaart, maar met een gewogen gemiddelde dat de jaarlijkse treinreizen naar elke afzonderlijke bestemming weerspiegelt.

Methodologie om de CO2e-emissies van Eurostar te berekenen: Gegevens over het energieverbruik (elektriciteitsverbruik) van Eurostar-treinen werden gemeten met behulp van in de trein geinstalleerde meters: op e300- en e320-treinen tussen Londen en Brussel of Parijs en op e320-treinen tussen Londen en Parijs. Het elektriciteitsverbruik naar andere bestemmingen is geëxtrapoleerd op basis van afstand. De emissies per reiziger zijn afgeleid uit het gebruik van de geregistreerde jaarlijkse treinbezettingsgraad voor elke individuele route. Ook het aandeel van de e320- en e300-treinen wordt beoordeeld. De analyse van de emissies voor het elektriciteitsverbruik van Eurostar maakt gebruik van de Defra UK-richtlijnen voor broeikasgasrapportage (hier beschikbaar) en van de in 2019 gepubliceerde factoren. Voor de analyse van de gemiddelde elektriciteitsemissies in België, Nederland en Frankrijk maakt de analyse gebruik van de IEA-emissies van 2019 van de Fuel Combustion online-gegevensdienst van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Methodologie om luchtemissies te berekenen De emissies per reis werden geschat op basis van het brandstofverbruik van vergelijkbare reizen per vliegtuig op dezelfde routes en de calculator voor koolstofemissies in de luchtvaart, die online beschikbaar is bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

Emissies (kg CO2e) per reizigerstraject (enkele reis)

Route

Kg CO2e Trein Eurostar

Kg CO2e Luchtvaart
(ICAO)

% Eurostar

< dan vliegtuig

Londen naar Brussel

4,3

51,7

92%

Londen naar Amsterdam

8,4

60,7

86%

Londen naar Rotterdam

7,0

71,5

90%

Londen naar Parijs

4,0

57,8

93%