Naar hoofdinhoud
Eurostar
Help
Boek

Algemene Voorwaarden

1 - INLEIDING

Eurostar International Limited, een in het VK onder nummer 02462001 geregistreerd bedrijf met maatschappelijke zetel in 6th Floor, Kings Place, 90 York Way, Londen N1 9AG, Verenigd Koninkrijk en THI Factorynv, een Belgische naamloze vennootschap geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0541.696.005, met maatschappelijke zetel in Marcel Broodthaersplein 4, 1060 Brussel, België (samen 'Eurostar') organiseren een wedstrijd in het VK, op het Franse vasteland (inclusief Corsica), in België, Nederland en Duitsland (de 'Wedstrijd'). De Wedstrijd loopt van 20 Februari 2024 om 07:00 GMT (08:00 MET) tot 14 Maart 2024 om 23:59 BST (15 Maart 2024 om 00:59 MET) (de 'Wedstrijdperiode').

2 - DEELNEMERS

Deelnemen aan de Wedstrijd is gratis en er is geen aankoopverplichting. De Wedstrijd staat open voor iedereen die ouder is dan 18 jaar en woont in het VK, op het Franse vasteland (inclusief Corsica), in België, Nederland en Duitsland. Hierbij uitgesloten zijn de personeelsleden van Eurostar, leden van hun familie en al wie betrokken is bij het ontwerp en de invoering van de Wedstrijd. Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaar je dat je deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat je ermee instemt. Wie zich niet houdt aan deze Voorwaarden wordt uitgesloten van de Wedstrijd.

3 - HOE STARTEN

Om te starten moeten de deelnemers de enquête invullen die toegevoegd is in de e-mail met als titel 'Heb je al gehoord van Eurostar for Business?’ en op alle vragen een antwoord geven dat naar beste weten waarheidsgetrouw en nauwkeurig is. Als de deelnemers de details bij een vraag niet kennen, mogen ze 'Ik weet het niet' of 'Ik twijfel' als optie kiezen. Om kans te maken op een prijs moeten de deelnemers deze kennisgerelateerde vraag beantwoorden: 'In welk van de volgende vijf landen is Eurostar actief?'De deelnemers moeten ook een geldig e-mailadres doorgeven, zodat ze door Eurostar kunnen worden gecontacteerd als ze al winnaar uit de bus komen. (Dat e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om de winnaars te contacteren. Alle verzamelde persoonsgegevens worden gewist na selectie van de winnaars van de Wedstrijd.) Er worden geen deelnames aanvaard na het verstrijken van de betreffende Wedstrijdperiode, zoals bepaald in paragraaf 1. Bij het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie kan deelname aan de Wedstrijd worden geweigerd.

4 - WINNAARS

In de loop van de Wedstrijdperiode worden in totaal vijf (5) winnaars op willekeurige en onpartijdige wijze gekozen uit de deelnemers die op correcte wijze hebben meegedaan aan de Wedstrijd (zoals bepaald in paragraaf 3 hierboven). Eurostar kan van deze geselecteerde deelnemers vragen dat ze hun identiteit en de door hen verstrekte details verifiëren voordat ze als winnaar(s) worden bevestigd en voordat de prijzen worden toegekend.

5 - PRIJZEN

5.1 De prijzen in detail

Elke winnaar krijgt een Eurostar-retourticket (de 'Prijs').

De Prijs is geldig voor reizen op de volgende trajecten:

  • Alle Londen-trajecten van Eurostar (naar en van het station London St Pancras International)
  • Eurostar-trajecten tussen Brussel-Zuiden ParisGare du Nord
  • Eurostar-trajecten tussen Antwerpen-Centraal en Paris Gare du Nord
  • Eurostar-trajecten tussen Brussel-Zuid en Köln Hauptbahnhof
  • Eurostar-trajecten tussen Amsterdam Centraal en Paris Gare du Nord

Voor andere trajecten kan de Prijs niet worden gebruikt.

De Prijs kan niet worden gebruikt voor reizen met Eurostar Sneeuw en Zon. 

De Prijs geldt voor reizen in Standard Premier op Eurostar-diensten geëxploiteerd door Eurostar International Limited en in Standard en Premium opEurostar-diensten geëxploiteerd door THI Factorynv.

De geschatte totale waarde van elke Prijs is 500 GBP (of 580 EUR, inclusief btw).Deze geschatte waarde is enkel indicatief en onderhevig aan wijzigingen. 

Het boeken en het reizen zelf moeten gebeuren tussen 04/02/2024 en 31/12/2024.

De Prijs is niet overdraagbaar, niet inwisselbaar, niet vergoedbaar en kan niet in geld of natura worden uitgekeerd. 

De Eurostar-tickets zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Om de Prijs op de gewenste datum te kunnen gebruiken, moet de winnaar zo snel mogelijk tickets boeken. Aangezien het verplicht is om een retourreis te selecteren, moet de winnaar de heen- en terugreis tegelijk boeken (het boeken van twee aparte trajecten is niet toegestaan). Alle reizigers moeten zowel op de heen- als de terugreis samen reizen. 

Bij de Prijs is geen reisverzekering inbegrepen.Zodra een Eurostar-traject geboekt is, kan er geen omruiling of terugbetaling meer worden gevraagd. De winnaar kan het uur en/of de datum van de reis tot 7 dagen voor de vertrekdatum van een individueel traject wijzigen via de Eurostar-website, afhankelijk van de beschikbaarheid. De Prijs omvat geen persoonlijke uitgaven voor onder meer maaltijden of transfers, en beperkt zich tot dat wat uitdrukkelijk vermeld is in deze Voorwaarden.

De Vervoersvoorwaarden van Eurostar International Limited zijn van toepassing op alle reizen met Eurostar-treinen. Er gelden aparte Vervoersvoorwaarden voor Eurostar-diensten geëxploiteerd door THI Factorynv. De Vervoersvoorwaarden zijn beschikbaar in alle verkooppunten van Eurostar en op eurostar.com.

Bij overmacht of situaties die niet toerekenbaar zijn aan Eurostar, behoudt Eurostar zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen en/of de vermelde Prijs te vervangen door een prijs van dezelfde waarde (zoals geschat in deze Voorwaarden).

5.2 Uitreiking van de prijzen

De winnaars worden zo snel mogelijk na het verstrijken van de Wedstrijdperiode per e-mail van eurostarforbusiness@eurostar.comop de hoogte gebracht, zoals bepaald in paragraaf 1 hierboven. Eurostar behoudt zich ook het recht voor om een alternatieve winnaar aan te duiden als: (i) Eurostar naar best vermogen heeft geprobeerd om de winnaar te contacteren en dat niet gelukt is, (ii) de winnaar niet in aanmerking komt voor deelname aan de Wedstrijd, (iii) de winnaar niet heeft voldaan aan deze Voorwaarden en/of (iv) de winnaar de Prijs niet wil aanvaarden. 

Eurostar is verplicht om informatie te publiceren of beschikbaar te maken over het plaatsvinden van een geldige uitreiking. Om aan deze verplichting te voldoen, stuurt Eurostar de familienaam en het land van de prijswinnaars naar iedereen die schrijft naar het hierna vermelde adres, met toevoeging van een zelfgeadresseerde envelop:

Eurostar – Sales Dept, Eurostar for Business Survey,

Eurostar International Limited,

6th Floor, Kings Place,

90 York Way,

London N1 9AG

Winnaars die niet willen dat hun naam en land worden bekendgemaakt, moeten Eurostar hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen nadat ze hebben vernomen dat ze een prijs gaan ontvangen. In dergelijke omstandigheden is Eurostar nog steeds verplicht om de informatie en de winnende deelname op verzoek door te geven aan de Brits verificatiebureauvoorreclame.

6 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Door deelname aan de Wedstrijd stem je ermee in om deze Voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te wijzigen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurostar, en dit geldt ook voor het logo en de handelsmerken van Eurostar en de pagina's van de website van Eurostar. In het geval dat er juridische stappen worden ondernomen tegen Eurostar voor schending van enig intellectueel eigendomsrecht van derden en met betrekking tot jouw deelname aan de Wedstrijd, ben jij verantwoordelijk voor de verdediging van een dergelijke actie, op eigen kosten, en betaal jij alle vergoedingen die aan de genoemde derde partij kunnen worden toegekend.

7 - AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt Eurostar geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door deze Wedstrijd, behalve als dit het gevolg is van de eigen nalatigheid van Eurostar. Tenzij de aansprakelijkheid niet wettelijk kan worden beperkt, is de maximale aansprakelijkheid van Eurostar krachtens deze Voorwaarden gelijk aan de totale geschatte waarde van elke prijs. Eurostar kan niet worden aansprakelijk gesteld voor technische defecten, met inbegrip van gebreken op het internet, afwijkingen, hardware- of softwarefouten (virussen, bugs enz.) die zich voordoen op jouw systemen. Eurostar is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen voor je persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten. Eurostar is niet aansprakelijk voor vertragingen of leveringsmoeilijkheden die voortvloeien uit stakingen of problemen bij de postdienst. 

8 - PERSOONSGEGEVENS

Eurostar verwerkt jouw persoonsgegevens voor het beheer van de Wedstrijd, en in overeenkomst met het eigen Privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.eurostar.com/be-nl/privacybeleid. Je hebt recht op inzage, correctie en wissing van je persoonsgegevens.Je kunt je ook verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens.Om deze rechten uit te oefenen, moet je een e-mail sturen naar data.protection@eurostar.com. Het uitoefenen van een dergelijk recht voor afloop van de Wedstrijdperiode kan ertoe leiden dat je wordt uitgesloten van de Wedstrijd. Als je niet wilt dat je familienaam en land worden bekendgemaakt, neem dan contact op met Eurostar via het adres vermeld in de bovenstaande paragraaf 5.2. In dergelijke omstandigheden, zoals bepaald hierboven, is Eurostar nog steeds verplicht om de informatie en de winnende deelname op verzoek door te geven aan de Brits verificatiebureau voor reclame.

9 - ALGEMEEN

Eurostar kan deze Wedstrijd op elk moment annuleren, inkorten of verlengen, of deze Voorwaarden aanpassen. Eurostar mag een deelnemer uitsluiten van de Wedstrijd als de treinexploitant meent dat de deelnemer een inbreuk heeft gepleegd op deze Voorwaarden, of bij fraude of poging tot valsspelen van een deelnemer wanneer deze bijvoorbeeld een valse identiteit heeft aangemaakt om meerdere keren te kunnen deelnemen. Vragen of klachten moeten worden ingediend via het Eurostar Help Centre. De Wedstrijd, deze Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien, vallen onder de Engelse wetgeving.