Naar hoofdinhoud
Eurostar
Help
Boek

Eurostar Holidays Limited

Belangrijke kennisgeving:

Deze Boekingsvoorwaarden zijn alleen van toepassing op standalone Hotel-boekingen. Als je een City Break / Trein + Hotel-pakket, Eurostar-treinreis of een ander product hebt geboekt, raadpleeg dan de toepasselijke voorwaarden voor het specifieke product. Als je niet zeker weet of je een standalone Hotel-boeking hebt gemaakt, raadpleeg dan de bevestigingse-mail.

De boeking

1.1 Deze Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op de bemiddelingsdiensten die je worden geleverd door Eurostar Holidays Limited, een in Engeland en Wales geregistreerde besloten vennootschap met ondernemingsnummer 11005481, gevestigd in Times House, Bravingtons Walk, Londen N1 9AW, Verenigd Koninkrijk (“Eurostar Holidays”).

1.2 Eurostar Holidays handelt als tussenpersoon tussen jou en een externe aanbieder van accommodatie (“Accommodatie-aanbieder”) voor het leveren van hotelaccommodatie.

1.3 Naast deze Boekingsvoorwaarden kunnen ook voorwaarden van de Accommodatie-aanbieder van toepassing zijn op de boeking. Deze worden beschikbaar gesteld voordat je boekt en in de bevestigingse-mail.

1.4 De overeenkomst wordt gesloten onder de bepalingen van deze Boekingsvoorwaarden en de voorwaarden van de Accommodatie-aanbieder.

1.5 Als je tegelijk met de Hotel-boeking ook aanvullende producten zoals een reisverzekering of autoverhuur aankoopt (“Aanvullende producten”), raadpleeg dan de voorwaarden van de toepasselijke dienstenaanbieder, onder andere in geval van annulering of wijziging van de boeking, die je kunt vinden via de links op onze website. Aanvullende producten maken geen deel uit van je boeking via Eurostar Holidays en worden geleverd door Eurostar Holidays als vertegenwoordiger van de toepasselijke dienstenaanbieder.

1.6 Je moet 18 jaar of ouder zijn om een Hotel bij Eurostar Holidays te boeken. Kinderen jonger dan 18 jaar mogen niet in een Hotel verblijven, tenzij ze worden begeleid door een verantwoordelijk persoon van 18 jaar of ouder of tenzij anders gerechtigd door de specifieke voorwaarden van het Hotel.

Prijs en betaling

2.1 Bij de boeking moet het volledige verschuldigde bedrag worden betaald.

2.2 We behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen van alle producten die worden weergegeven op onze website. Je wordt op de hoogte gesteld van de actuele prijs van het product dat je wilt boeken voordat de overeenkomst wordt bevestigd.

2.3 Zodra je hebt geboekt, is de prijs van je Hotel volledig gegarandeerd en zal niet worden gewijzigd, met dien verstande dat de prijs die je aan Eurostar Holidays betaalt, niet het volgende omvat:

2.3.1 plaatselijke gemeente-, toeristen-, resort- of andere belastingen (indien van toepassing), die rechtstreeks aan de accommodatie-aanbieder moeten worden betaald;

2.3.2 waarborgsommen voor het dekken van extra kosten die sommige accomodatie-aanbieders kunnen vragen te betalen bij het inchecken;

en 2.3.3 tenzij anderszins bepaald, toeslagen voor aanvullende diensten die kunnen worden aangeboden door de accommodatie-aanbieder, waaronder, maar niet beperkt tot, toeslagen voor extra personen die niet onder de originele boeking vallen; drankjes en maaltijden; telefoongesprekken; films, artikelen uit de minibar; en fooien, en, meer in het algemeen, alle diensten die niet expliciet worden vermeld in de boekingsbevestiging, die rechtstreeks aan de accommodatie-aanbieder dienen te worden betaald.

2.4 We kunnen geen btw-facturen voor je Hotel-boeking verstrekken.

Actiecodes

3.1 Het gebruik van actiecodes bij je boeking (“Actiecodes”) is onderhevig aan:

3.1.1 de relevante voorwaarden van toepassing op de Actiecode;

en 3.1.2 deze Voorwaarden.

Boekingsdocumenten

4.1 Na de boeking, sturen wij een bevestigingse-mail en alle andere noodzakelijke informatie betreffende je Hotel-boeking. Het is jouw verantwoordelijkheid om te controleren dat je de bevestigingse-mail en andere noodzakelijke informatie hebt ontvangen. Wij zijn niet aansprakelijk indien je de bevestigingse-mail of andere informatie niet hebt ontvangen door omstandigheden waar wij redelijkerwijs geen controle over hebben, waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende: (i) je hebt ons een onjuist e-mailadres verstrekt; (ii) onze e-mail kan je niet bereiken omwille van je e-mailinstellingen; of (iii) je e-mailinstellingen behandelen de e-mail als spam.

4.2 Tenzij anders bepaald in de bevestigingse-mail, moet je de Hotelboekingsvoucher bij aankomst in het hotel overleggen. Details over het verkrijgen van de Hotelboekingsvoucher kun je vinden in de bevestigingse-mail.

4.3 Je ontvangt afzonderlijke bevestigingse-mails voor eventuele Aanvullende producten die je hebt aangeschaft tegelijk met de Hotel-boeking, waarin informatie staat over het verkrijgen van je Aanvullende producten.

4.4 Wij zijn niet verantwoordelijk voor alle activiteiten ondernomen door een persoon vermeld op je boeking, die geen onderdeel uitmaken van je Hotel-boeking, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) sportactiviteiten; (ii) excursies; of (iii) autoverhuur.

4.5 Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je alle noodzakelijke documentatie verkrijgt voor je verblijf. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor jouw nalatigheid of de nalatigheid van een derde partij bij de boeking om dergelijke documentatie te bemachtigen. Om er zeker van te zijn dat je over de juiste documenten beschikt, kun je contact opnemen met de Accommodatie-aanbieders en waar nodig met de autoriteiten in je eigen land.

Wijziging, annulering en/of restitutie

Wijziging/annulering door jou

5.1 Alle Hotel-boekingen zijn onderhevig aan de voorwaarden die worden weergegeven ten tijde van je boeking. Je kunt deze ook vinden in de bevestigingse-mail. De mogelijkheid om een boeking te wijzigen of annuleren is afhankelijk van deze voorwaarden.

5.2 Je hebt niet automatisch recht op annulering, tenzij je dit recht wordt verleend door de Accommodatie-aanbieder binnen hun voorwaarden.

5.3 Als je een boeking wilt wijzigen en een dergelijke wijziging wordt toegestaan door de toepasselijke Accommodatie-aanbieder, moet je rechtstreeks contact opnemen met Eurostar via (+44) 3432 186 186.

5.4 Raadpleeg de voorwaarden van de toepasselijke dienstenaanbieder als je eventuele Aanvullende producten wilt wijzigen.

Wijziging/annulering door ons

5.5 We behouden ons het recht voor om op ieder moment je boeking te wijzigen of annuleren, hoewel de prijs van je Hotel is gegarandeerd in navolging van clausule 2.3.

5.6 In navolging van toepasselijke wetgeving, zullen we zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk contact met je opnemen via de contactgegevens die je hebt verstrekt bij de boeking, als we je boeking annuleren of de boeking ingrijpend wijzigen. Je hebt dan de keuze uit:

5.6.1 het accepteren van een vervangend Hotel van vergelijkbare kwaliteit, afhankelijk van beschikbaarheid (als het vervangende hotel goedkoper is, wordt het prijsverschil aan je terugbetaald), of

5.6.2 annulering van de boeking met volledige restitutie.

5.7 Indien we de boeking wijzigen na je vertrekdatum, bieden we je zonder bijkomende kosten een passende vervanging aan (indien mogelijk).

5.8 Je kunt recht hebben op vergoeding voor ingrijpende wijziging of annulering van je boeking door ons, tenzij de wijziging of annulering plaatsvindt omwille van een Gebeurtenis buiten onze controle (zoals vastgesteld in clausule 9). Of er sprake is van vergoeding en de hoogte daarvan wordt voor elk geval afzonderlijk beoordeeld.

Als je een klacht hebt

6.1 Als je tijdens je verblijf een klacht hebt, meld deze dan onmiddellijk bij de toepasselijke Accommodatie-aanbieder, binnen 24 uur van je aankomst. Als je dit nalaat, betekent dit dat we niet in de mogelijkheid zijn gesteld om de klacht te onderzoeken en rectificeren tijdens de reis en dit kan gevolgen hebben voor je rechten volgens deze Boekingsvoorwaarden.

Na je verblijf

6.2 Indien je klacht niet ter plekke is opgelost, moet je dit binnen 28 dagen van je geplande terugreis schriftelijk melden bij de afdelingen Traveller Care van Eurostar (raadpleeg voor contactgegevens onze website /uk-en/contact-us/eurostar-contact-details?faq). Klachten die worden ontvangen na de deadline voor indiening worden niet in behandeling genomen.

6.3 Vermeld de boekingsreferentie en alle relevante details betreffende je klacht. We streven ernaar om voor alle klachten de ontvangst te bevestigen binnen een (1) maand van ontvangst en binnen twee (2) maanden van de datum van de klacht op de klacht te reageren. Zie voor meer informatie onze Klachtenafhandelingsprocedure op https://content-static.eurostar.com/documents/Complaints_Handling_Procedure.pdf. Indien nodig sturen we je klacht door naar de verantwoordelijke Accommodatie-aanbieder.

6.4 Als je een klacht hebt ingediend bij de afdeling Traveller Care van Eurostar, maar niet tevreden bent met de afhandeling, of als je, zoals hierboven vermeld, binnen twee maanden geen reactie hebt ontvangen, kun je in het Engels of Frans contact opnemen met La Médiation Tourisme et Voyage (MTV), online (http://www.mtv.travel/index.php?page=Accueil) of per post op het volgende adres: MTV Médiation Tourisme Voyage, BP 80 303, 75823 Paris Cedex 17, Frankrijk. Daarnaast bestaat er een Europees online-platform voor geschillenbeslechting (ODR: online dispute resolution) om de toegang te vereenvoudigen tot Alternatieve geschillenbeslechting (ADR: Alternative Dispute Resolution) voor klachten. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr en bij dit platform ingediende klachten worden behandeld in navolging van EU-verordening 524/2013.

Als je niet bij je hotel komt opdagen

7.1 Als je niet bij je Hotel komt opdagen of te laat aankomt, is het beleid voor no-shows/late aankomsten van de Accommodatie-aanbieder van kracht dat bij de boeking kenbaar is gemaakt en is gespecificeerd in je boekingsbevestiging.

Onze aansprakelijkheid

8.1 De Accommodatie-aanbieder, en niet Eurostar, is aansprakelijk jegens jou met betrekking tot de levering van Hotelaccommodatie en met betrekking tot onjuiste of misleidende Hotel-informatie op onze website.

8.2 Wij zijn alleen aansprakelijk voor verlies of schade die je ondervindt voor zover deze een rechtstreeks en voorzienbaar gevolg is van schending of nalatigheid door ons. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet rechtstreeks of voorzienbaar is geweest. Verlies of schade is voorzienbaar indien deze een natuurlijk gevolg is van schending door ons of als deze door jou en ons voorzien is op het moment dat de boeking werd bevestigd.

8.3 Schadeclaims tegen ons voor schadevergoeding zijn uitgesloten of beperkt in overeenstemming met en/of op dezelfde wijze als:

8.3.1 de voorwaarden van de Accommodatie-aanbieders voor je Hotel-boeking.

8.3.2 alle relevante internationale verdragen die het bedrag van de schadevergoeding beperken dat je kunt eisen voor overlijden, letsel, vertraging van passagiers en verlies, beschadiging en vertraging van bagage. Wij moeten worden geacht alle voordelen te genieten van een eventuele beperking van de schadevergoeding in deze of andere verdragen.

8.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet of niet naar behoren uitvoeren van de overeenkomst, als de tekortkoming of het niet naar behoren uitvoeren van de overeenkomst te wijten is aan (i) jezelf of iemand genoemd op de boeking; (ii) een derde partij die niet verbonden is met de levering van de Hotel-boeking en wanneer de tekortkoming of het niet naar behoren uitvoeren niet voorzienbaar of onvermijdbaar is of (iii) een Gebeurtenis buiten onze controle (zoals gedefinieerd in clausule 9).

8.5 De hotelclassificaties weergegeven op onze website zijn uitsluitend ter indicatie. Hotelclassificaties kunnen van land tot land verschillen.

Gebeurtenissen buiten onze controle

9.1 Tenzij anders vereist door de wet of bepaald in deze Boekingsvoorwaarden, zijn wij niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van onze verplichtingen onder deze Boekingsvoorwaarden die wordt veroorzaakt door een Gebeurtenis buiten onze controle.

9.2 Een “Gebeurtenis buiten onze controle” betekent ongewone of niet te voorziene omstandigheden buiten onze controle, of de controle van de Accommodatie-aanbieder. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, bijvoorbeeld oorlog, oproer, arbeidsconflicten, terroristische activiteiten en de gevolgen daarvan, natuurrampen of nucleaire rampen, brand, ongunstige weersomstandigheden, epidemieën en pandemieën, onvermijdelijke technische problemen met het vervoer.

9.3 Als er een Gebeurtenis buiten onze controle plaatsvindt die van invloed is op de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van je contract met ons:

9.3.1 nemen wij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk contact met je op via de contactgegevens die je bij de boeking hebt verstrekt; en

9.3.2 worden onze verplichtingen uit hoofde van deze Boekingsvoorwaarden opgeschort en de tijd voor het nakomen van onze verplichtingen wordt verlengd voor de duur van de Gebeurtenis buiten onze controle.

Algemeen

10.1 Interpretatie. Het gebruik van de woorden “we”, “wij”, “onze” en “ons” in deze Boekingsvoorwaarden verwijst in alle gevallen naar Eurostar Holidays Limited.

10.2 Toepasselijk recht en jurisdictie. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving, worden deze voorwaarden en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of ermee verband houden, beheerst door Engels recht, en iedere persoon die een vordering instelt onder deze voorwaarden onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan jouw recht als consument om je te beroepen op dwingende bepalingen van het recht van het land waar je gevestigd bent.

10.3 Persoonlijke gegevens. Wij zullen je persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Eurostar Holidays Limited zal de verantwoordelijke zijn voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die je verstrekt in verband met de boeking en zal dergelijke persoonlijke gegevens alleen verwerken voor de verwerking van de boeking, inclusief, indien nodig, het delen van je persoonlijke gegevens met een Externe Aanbieder. Het verzamelen, vastleggen en overdragen van je persoonlijke gegevens aan Externe Aanbieders is noodzakelijk voor de verkoop en uitvoering van je verblijf. Je beschikt over het recht van toegang, schrapping en correctie van je persoonlijke gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar data.protection@eurostar.com of door te schrijven naar Eurostar Holidays Limited, Times House, Bravingtons Walk, London N1 9AW. Wij zullen geen marketingcommunicatie naar je sturen tenzij je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van dergelijke communicatie, noch zullen wij de Externe Aanbieders toestaan om dit te doen.

10.4 Gebruik van de website. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met de voorwaarden en bepalingen van onze website en ons cookiesbeleid. Eurostar Holidays Limited April 2019