Inloggen/registreren

EUROSTAR HOLIDAYS LIMITED

Belangrijke kennisgeving: Deze Boekingsvoorwaarden zijn alleen van toepassing op standalone Hotel-boekingen. Als u een City Break / Trein + Hotel-pakket, Eurostar-treinreis of een ander product heeft geboekt, raadpleeg dan de toepasselijke voorwaarden voor het specifieke product. Als u niet zeker weet of u een standalone Hotel-boeking heeft gemaakt, raadpleeg dan uw bevestigingse-mail.

 1.    Uw boeking


  1.1    Deze Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op de aan u geleverde intermediaire diensten door Eurostar Holidays Limited, een in Engeland en Wales geregistreerde besloten vennootschap met ondernemingsnummer 11005481, gevestigd in Times House, Bravingtons Walk, Londen N1 9AW, Verenigd Koninkrijk (“Eurostar Holidays”).

  1.2    Eurostar Holidays handelt als intermediair tussen u en een externe aanbieder van accommodatie (“Accommodatie-aanbieder”) voor het leveren van hotelaccommodatie.

  1.3    Naast deze Boekingsvoorwaarden kunnen ook voorwaarden van de Accommodatie-aanbieder van toepassing zijn op uw boeking. Deze worden aan u beschikbaar gesteld voordat u boekt en in uw bevestigingse-mail.

  1.4    De overeenkomst wordt gesloten onder de bepalingen van deze Boekingsvoorwaarden en de voorwaarden van de Accommodatie-aanbieder. 

  1.5    Indien u tegelijk met uw Hotel -boeking ook aanvullende producten zoals een reisverzekering of autoverhuur aanschaft (“Aanvullende producten”), raadpleeg dan de voorwaarden van de toepasselijke dienstenaanbieder, waaronder het geval van annulering of wijziging van uw boeking, die u kunt vinden via de links op onze website. Aanvullende producten maken geen deel uit van uw boeking via Eurostar Holidays en worden geleverd door Eurostar Holidays als vertegenwoordiger van de toepasselijke dienstenaanbieder.

  1.6    U moet 18 jaar of ouder zijn om een Hotel bij Eurostar Holidays te boeken. Kinderen onder de 18 jaar mogen niet in een Hotel verblijven, tenzij ze worden begeleid door een verantwoordelijk persoon van 18 jaar of ouder of tenzij anders gerechtigd door de specifieke voorwaarden van het Hotel.


2.    Prijs en betaling


  2.1    Bij de boeking moet het volledige verschuldigde bedrag worden betaald.

  2.2    We behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen van alle producten die worden weergegeven op onze website. U wordt op de hoogte gesteld van de actuele prijs van het product dat u wilt boeken voordat de overeenkomst wordt bevestigd.

  2.3    Zodra u heeft geboekt, is de prijs van uw Hotel volledig gegarandeerd en zal niet worden gewijzigd, met dien verstande dat de prijs die u aan Eurostar Holidays betaalt, het volgende niet omvat:

2.3.1   plaatselijke gemeente-, toeristen-, resort- of andere belastingen (indien van toepassing), die rechtstreeks aan de accommodatie-aanbieder moeten worden betaald; en

2.3.2    tenzij anderszins bepaald, toeslagen voor aanvullende diensten die kunnen worden aangeboden door de accommodatie-aanbieder, waaronder, maar niet beperkt tot, toeslagen voor extra personen die niet onder de originele boeking vallen; drankjes en maaltijden; telefoongesprekken; films, artikelen uit de mini-bar; en fooien,
en, meer in het algemeen, alle diensten die niet expliciet worden vermeld in de boekingsbevestiging, die rechtstreeks aan de accommodatie-aanbieder dienen te worden betaald.

  2.4    We kunnen geen btw-facturen voor uw Hotel -boeking verstrekken.


 3.    Actiecodes


3.1    Het gebruik van actiecodes bij uw boeking (“Actiecodes”) is onderhevig aan:

3.1.1    de relevante voorwaarden van toepassing op de Actiecode; en

3.1.2    deze Voorwaarden.


 4.   Boekingsdocumenten


4.1    Als u heeft geboekt, sturen wij u een bevestigingse-mail en alle andere noodzakelijke informatie betreffende uw Hotel -boeking. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren dat u uw bevestigingse-mail en andere noodzakelijke informatie heeft ontvangen. Wij zijn niet aansprakelijk indien u uw bevestigingse-mail of andere informatie niet heeft ontvangen door omstandigheden waar wij redelijkerwijs geen controle over hebben, waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende: (i) u heeft ons een onjuist e-mailadres verstrekt; (ii) onze e-mail kan u niet bereiken vanwege uw e-mailinstellingen; of (iii) uw e-mailinstellingen behandelen de e-mail als spam.

4.2    Tenzij anders bepaald in uw bevestigingse-mail, moet u uw Hotelboekingsvoucher bij aankomst in het hotel overleggen. Details over het verkrijgen van uw Hotelboekingsvoucher kunt u vinden in uw bevestigingse-mail.

4.3  U ontvangt afzonderlijke bevestigingse-mails voor eventuele Aanvullende producten die u heeft aangeschaft tegelijk met uw Hotel-boeking, waar informatie in staat over het verkrijgen van uw Aanvullende producten. 

4.4    Wij zijn niet verantwoordelijk voor alle activiteiten ondernomen door een persoon vermeld op uw boeking, die geen onderdeel uitmaken van uw Hotel-boeking, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) sportactiviteiten; (ii) excursies; of (iii) autoverhuur.

4.5   Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u alle noodzakelijke documentatie verkrijgt voor uw verblijf. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor uw nalatigheid of de nalatigheid van een derde partij bij de boeking om dergelijke documentatie te bemachtigen. Om er zeker van te zijn dat u over de juiste documenten beschikt, kunt u contact opnemen met de Accommodatie-aanbieders en waar nodig met de autoriteiten in uw eigen land.


 5.   Wijziging, annulering en/of restitutie

 

Wijziging/annulering door u

5.1    Alle Hotel -boekingen zijn onderhevig aan de voorwaarden die worden weergegeven ten tijde van uw boeking. U kunt deze ook vinden in uw bevestigingse-mail. Uw mogelijkheid om een boeking te wijzigen of annuleren is afhankelijk van deze voorwaarden.

5.2    U heeft niet automatisch recht op annulering, tenzij u dit recht wordt verleend door de Accommodatie-aanbieder binnen hun voorwaarden.

5.3    Indien u uw boeking wilt wijzigen en een dergelijke wijziging wordt toegestaan door de toepasselijke Accommodatie-aanbieder, dient u rechtstreeks contact op te nemen met Eurostar via (+44) 03432 186 186.

5.4    Raadpleeg de voorwaarden van de toepasselijke dienstenaanbieder indien u eventuele Aanvullende producten wilt wijzigen.

Wijziging/annulering door ons

5.5    We behouden ons het recht voor om op ieder moment uw boeking te wijzigen of annuleren, hoewel de prijs van uw Hotel is gegarandeerd in navolging van clausule 2.3.

5.6    In navolging van toepasselijke wetgeving, zullen we zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk contact met u opnemen via de contactgegevens die u heeft verstrekt bij de boeking, indien we uw boeking annuleren of uw boeking ingrijpend wijzigen. U heeft dan de keuze uit:

5.6.1    het accepteren van een vervangend Hotel van vergelijkbare kwaliteit, afhankelijk van beschikbaarheid (als het vervangende hotel goedkoper is, wordt het prijsverschil aan u terugbetaald), of

5.6.2    annulering van uw boeking met volledige restitutie.

5.7   Indien we uw boeking wijzigen na uw vertrekdatum, bieden we u zonder bijkomende kosten een passende vervanging aan (indien mogelijk).

5.8    U kunt recht hebben op vergoeding voor ingrijpende wijziging of annulering van uw boeking door ons, tenzij de wijziging of annulering plaatsvindt vanwege een Gebeurtenis buiten onze controle (zoals vastgesteld in clausule 9). Of er sprake is van vergoeding en de hoogte daarvan wordt voor elk geval afzonderlijk beoordeeld.


 6.    Als u een klacht heeft

Tijdens uw verblijf

6.1    Als u tijdens uw vakantie een klacht heeft, meld deze dan onmiddellijk bij de toepasselijke Accommodatie-aanbieder, binnen 24 uur van uw aankomst. Als u dit nalaat, betekent dit dat we niet in de mogelijkheid zijn gesteld om uw klacht te onderzoeken en rectificeren tijdens uw reis en dit kan gevolgen hebben voor uw rechten volgens deze Boekingsvoorwaarden.

Na uw verblijf

6.2    Indien uw klacht niet ter plekke is opgelost, moet u dit binnen 28 dagen van uw geplande terugreis schriftelijk melden bij de afdelingen Traveller Care van Eurostar (raadpleeg voor contactgegevens onze website /uk-en/contact-us/eurostar-contact-details?faq). Klachten die worden ontvangen na de deadline voor indiening worden niet in behandeling genomen.

6.3    Vermeld uw boekingsreferentie en alle relevante details betreffende uw klacht. We streven ernaar om voor alle klachten de ontvangst te bevestigen binnen een (1) maand van ontvangst en binnen twee (2) maanden van de datum van de klacht op uw klacht te reageren. Zie voor meer informatie onze Klachtenafhandelingsprocedure op https://content-static.eurostar.com/documents/Complaints_Handling_Procedure.pdf. Indien nodig sturen we uw klacht door naar de verantwoordelijke Accommodatie-aanbieder.

6.4    Als u een klacht heeft ingediend bij de afdeling Traveller Care van Eurostar, maar niet tevreden bent met de afhandeling, of als u, zoals hierboven vermeld, binnen twee maanden geen reactie heeft ontvangen, kunt in het Engels of Frans contact opnemen met La Médiation Tourisme et Voyage (MTV), online (http://www.mtv.travel/index.php?page=Accueil) of per post op het volgende adres: MTV Médiation Tourisme Voyage, BP 80 303, 75823 Paris Cedex 17, Frankrijk.  

Daarnaast bestaat er een Europees online platform voor geschillenbeslechting (ODR: online dispute resolution) om de toegang te vereenvoudigen tot Alternatieve geschillenbeslechting (ADR: Alternative Dispute Resolution) voor klachten. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr en bij dit platform ingediende klachten worden behandeld in navolging van EU-verordening 524/2013.

 

7.    Als u niet bij uw hotel op komt dagen


7.1    Als u niet bij uw Hotel op komt dagen of te laat aankomt, is het beleid voor
no-shows/late aankomsten van uw Accommodatie-aanbieder van kracht dat bij de boeking kenbaar is gemaakt en is gespecificeerd in uw boekingsbevestiging.


 8.    Onze aansprakelijkheid


8.1    De Accommodatie-aanbieder, en niet Eurostar, is aansprakelijk jegens u met betrekking tot de levering van Hotelaccommodatie en met betrekking tot onjuiste of misleidende Hotel-informatie op onze website.

8.2    Wij zijn alleen aansprakelijk voor verlies of schade die u ondervindt voor zover deze een rechtstreeks en voorzienbaar gevolg is van schending of nalatigheid door ons. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet rechtstreeks of voorzienbaar is geweest. Verlies of schade is voorzienbaar indien deze een natuurlijk gevolg is van schending door ons of als deze door u en ons voorzien is op het moment dat uw boeking werd bevestigd.

8.3    Schadeclaims tegen ons voor schadevergoeding zijn uitgesloten of beperkt in overeenstemming met en/of op dezelfde wijze als:

8.3.1   de voorwaarden van de Accommodatie-aanbieders voor uw Hotel -boeking.

8.3.2    alle relevante internationale verdragen die het bedrag van de schadevergoeding beperken dat u kunt eisen voor overlijden, letsel, vertraging van passagiers en verlies, beschadiging en vertraging van bagage. Wij moeten worden geacht alle voordelen te genieten van een eventuele beperking van de schadevergoeding in deze of andere verdragen.

8.4    Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet of niet naar behoren uitvoeren van de overeenkomst, indien de tekortkoming of het niet naar behoren uitvoeren van de overeenkomst te wijten is aan (i) u of iemand genoemd op de boeking; (ii) een derde partij die niet verbonden is met de levering van de Hotel -boeking en wanneer de tekortkoming of het niet naar behoren uitvoeren niet voorzienbaar of onvermijdbaar is of (iii) een Gebeurtenis buiten onze controle (zoals gedefinieerd in clausule 9).

8.5    De hotelclassificaties weergegeven op onze website zijn uitsluitend ter indicatie. Hotelclassificaties kunnen van land tot land verschillen.


 9.    Gebeurtenissen buiten onze controle


9.1    Tenzij anders vereist door de wet of bepaald in deze Boekingsvoorwaarden, zijn wij niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van onze verplichtingen onder deze Boekingsvoorwaarden die wordt veroorzaakt door een Gebeurtenis buiten onze controle.

9.2    Een “Gebeurtenis buiten onze controle” betekent ongewone of niet te voorziene omstandigheden buiten onze controle, of de controle van de Accommodatie-aanbieder. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, bijvoorbeeld oorlog, oproer, arbeidsconflicten, terroristische activiteiten en de gevolgen daarvan, natuurrampen of nucleaire rampen, brand, ongunstige weersomstandigheden, epidemieën en pandemieën, onvermijdelijke technische problemen met het vervoer.

9.3    If an Event Outside Our Control takes place that affects the performance of our obligations under your contract with us:

9.3.1    we will contact you as soon as reasonably possible using the contact details you provided at the time of booking; and

9.3.2    worden onze verplichtingen uit hoofde van deze Boekingsvoorwaarden opgeschort en de tijd voor het nakomen van onze verplichtingen wordt verlengd voor de duur van de Gebeurtenis buiten onze controle.


10.    Algemeen


10.1    Interpretatie. Het gebruik van de woorden “we”, “wij”, “onze” en “ons” in deze Boekingsvoorwaarden verwijst in alle gevallen naar Eurostar Holidays Limited.

10.2    Toepasselijk recht en jurisdictie. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving, worden deze voorwaarden en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of ermee verband houden, beheerst door Engels recht, en iedere persoon die een vordering instelt onder deze voorwaarden onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan uw recht als consument om zich te beroepen op dwingende bepalingen van het recht van het land waar u gevestigd bent.

10.3    Persoonlijke gegevens. Wij zullen uw persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Eurostar Holidays Limited zal de verantwoordelijke zijn voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die u verstrekt in verband met uw boeking en zal dergelijke persoonlijke gegevens alleen verwerken voor de verwerking van uw boeking, inclusief, indien nodig, het delen van uw persoonlijke gegevens met een Accommodatie-aanbieder. Het verzamelen, vastleggen en overdragen van uw persoonlijke gegevens aan Accommodatie-aanbieders is noodzakelijk voor de verkoop en uitvoering van uw verblijf. In overeenstemming met de Data Protection Act 1998 beschikt u over het recht van toegang en correctie van uw persoonlijke gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar traveller.care@eurostar.com. Wij zullen geen marketingcommunicatie naar u sturen tenzij u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van dergelijke communicatie, noch zullen wij de Accommodatie-aanbieders toestaan om dit te doen.

10.4    Gebruik van de website. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen van onze website en ons cookiesbeleid.

Eurostar Holidays Limited
Februari
2018