Naar hoofdinhoud
Eurostar
Help
Boek

CLUB EUROSTAR ALGEMENE VOORWAARDEN

Club Eurostar is de beloningsclub die Eurostar aanbiedt om haar frequente reizigers te belonen.

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

"Ticket Anytime" heeft de betekenis zoals uiteengezet in paragraaf 6.1 van deze voorwaarden;

"Bonuspunten" betekent rewardpunten die worden verdiend door middel van een promotie of partnerschap;

"Club Eurostar" betekent de beloningsclub beheerd door Eurostar International Limited voor en namens zichzelf en THI Factory SA;

"Eurostar Contact Centre" betekent het contactcentrum van Eurostar. Informatie over hoe u contact kunt opnemen met het Eurostar Contact Center is gepubliceerd op de website van eurostar.com contactinformatie;

"Club Level" betekent een Lidmaatschapsniveau binnen Club Eurostar;

"Vergoedingspunten" betekent rewardpunten die Eurostar aan de leden toekent als compensatie voor gebeurtenissen zoals vertragingen of annuleringen op Eurostar-diensten;

"Vervoersvoorwaarden" betekent:

  1. de vervoersvoorwaarden voor Eurostar-diensten die worden geëxploiteerd door Eurostar ("Algemene vervoersvoorwaarden voor Londenroutes"); of

  1. de vervoersvoorwaarden voor Eurostar-diensten die worden beheerd door THI Factory SA ("Algemene vervoersvoorwaarden voor niet-Londenroutes")

voor zover van toepassing.

"Eurostar" betekent Eurostar International Limited (opgericht naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, gevestigd te Part 6th Floor, Kings Place, 90 York Way, Londen, N1 9AG, Verenigd Koninkrijk), de exploitant van het Club Eurostar-programma;

"Eurostar Lounges" betekent lounges in London St Pancras International, Paris Gare du Nord en Brussel-Zuid;

"Eurostar-dienst(en)" betekent de treindiensten die worden geëxploiteerd door:

  • Eurostar, wanneer wordt verwezen naar de vervoersmaatschappij die op routes naar/van London St Pancras International opereert en routes tussen Lille Europe en Brussel-Zuid (gezamenlijk "London-routes"); en

  • THI Factory SA, wanneer het gaat om de vervoerder die op routes tussen België, Frankrijk, Duitsland en Nederland (tezamen "Niet-Londenroutes");

"Eurostar-voucher" betekent vouchers die zijn ontvangen als onderdeel van enige vergoeding, of cadeaubonnen die via Eurostar.com zijn gekocht;

"Lid" en "Lidmaatschap" betekent een lid of lidmaatschap van het Eurostar-programma van de Club. Leden en Lidmaatschap zijn ingedeeld volgens Club Level;

"Lidmaatschapskaart" en "Kaart" betekent de door Eurostar uitgegeven Club Eurostar-lidmaatschapskaart, in digitale vorm uitsluitend via de Eurostar-mobiele app van een lid;

"Lidmaatschapsjaar" betekent, voor elk afzonderlijk lid, de periode van 12 maanden die aanvangt op de datum waarop dat lid bij Club Eurostar is toegetreden, en elke daaropvolgende periode van 12 maanden. Voor alle leden die vóór 1 oktober 2023 bij Club Eurostar zijn toegetreden, wordt het lidmaatschapsjaar geacht te beginnen op 1 oktober;

"Partner" betekent een organisatie die diensten, voordelen of rewardpunten aan de deelnemers verleent;

"Rewardpunten" betekent de punten die op de rekening van een lid zijn bijgeschreven in ruil voor activiteiten bij Eurostar en/of haar partners;

"Rewardticket" betekent een Ticket Anytime of een Ticket Value dat wordt uitgegeven in ruil voor rewardpunten;

"Statuspunten" betekent punten die worden verdiend door reizen op een Eurostar-dienst die meetellen voor de progressie van Club Level. Statuspunten worden elke 12 maanden gereset op de verjaardagsdatum van het lidmaatschapsjaar;

"THI Factory SA" betekent een Belgische naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 4 Place Marcel Broodthaers, 1060 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0541.696.005), voorheen bekend als 'Thalys'; en

"Ticket Value" heeft de betekenis zoals uiteengezet in paragraaf 6.1 van deze voorwaarden.

2. Toelating tot het lidmaatschap

2.1. Als u een lidmaatschap aanvraagt, wordt u geacht deze voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

2.2. Op reizen op Eurostar Services zijn de vervoersvoorwaarden van toepassing.

2.3.Het lidmaatschap staat open voor personen van 16 jaar en ouder. Leden van 4-15 jaar die voor 7 februari 2023 bij het Club Eurostar-programma zijn toegetreden, behouden hun lidmaatschap. Reizen van niet-begeleide minderjarigen (en toestemming van de voogd) zijn opgenomen in de toepasselijke vervoersvoorwaarden.

2.4. De aanvraagprocedure dient door de potentiële deelnemer zelf te worden doorlopen, tenzij het potentiële lid minderjarig is, in welk geval de ouder of voogd van de minderjarige de aanvraagprocedure moet doorlopen en namens de minderjarige de voorwaarden voor deelname dient overeen te komen.

2.5. U kunt alleen lid worden als individu met uw volledige wettelijke naam. Het lidmaatschap is niet beschikbaar voor entiteiten zoals bedrijven of verenigingen.

2.6. Aanvragen voor het lidmaatschap moeten worden gedaan via eurostar.com of de Eurostar-app. Personen met een handicap of personen met beperkte mobiliteit kunnen zich aanmelden via het Eurostar Contact Center als zij niet online kunnen solliciteren.

2.7. Eurostar behoudt zich het recht voor om alle redelijke controles uit te voeren om de informatie die u verstrekt tijdens het lidmaatschapsaanvraagproces te valideren.

2.8 Er kan slechts één e-mailadres zijn gekoppeld aan elk lidmaatschap.U garandeert de juistheid van alle in het kader van de lidmaatschapsaanvraag verstrekte informatie en bent als enige verantwoordelijk voor eventuele onjuiste, onvolledige of verouderde informatie. Elke onvolledige of niet-bevestigde lidmaatschapsaanvraag kan als ongeldig worden beschouwd; een aanvraag met valse informatie kan strafrechtelijk worden vervolgd.

2.9 Na aanvaarding van uw lidmaatschapsaanvraag door Eurostar ontvangt u een lidmaatschapsnummer en instructies voor het aanmaken van een wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot uw online lidmaatschapsaccount. U kunt via de mobiele app van Eurostar toegang krijgen tot uw digitale lidmaatschapskaart. Een lidmaatschapskaart is vereist om van Club Eurostar-beloningen en -voordelen te kunnen genieten (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, toegang tot Eurostar Lounges en het gebruik van de Business Premier voorrangsrij).

2.10. U moet Eurostar zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens door uw account bij te werken op eurostar.com of de mobiele Eurostar-app.

2.11. U mag slechts één lidmaatschapsaccount op elk moment hebben.

3. Club Levels

3.1. Uw Club Level wordt bepaald door het aantal statuspunten dat u in het voorgaande lidmaatschapsjaar hebt verdiend. De vereisten voor het bereiken en onderhouden van de Classique, Avantage, Carte Blanche of Étoile Club Levels staan vermeld op eurostar.com.

3.2. U wordt aan het begin van een nieuw lidmaatschapsjaar naar een lager Club Level verplaatst als u tijdens het vorige lidmaatschapsjaar niet aan de criteria hebt voldaan die nodig zijn om uw Club Level te handhaven. U wordt binnen een redelijke termijn van elke wijziging in uw Club Level op de hoogte gesteld.

3.3. Op voorwaarde dat u voldoet aan de toepasselijke criteria, kunt u op elk moment gedurende uw lidmaatschapsjaar upgraden naar het volgende Club Level, in welk geval u uw nieuwe Club Level voor ten minste de rest van dat lidmaatschapsjaar plus het daaropvolgende lidmaatschapsjaar zult behouden.

3.4. Aan het einde van elk lidmaatschapsjaar worden de statuspunten niet overgedragen naar het daaropvolgende lidmaatschapsjaar. Deelnemers kunnen hun rewardpunten echter in overeenstemming met deze voorwaarden uitgeven.

4. Reward- en statuspunten verdienen

4.1. Elk lid kan ervoor kiezen om al dan niet rewardpunten op te bouwen of niet op te bouwen. Tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden, verdient u als lid de volgende rewardpunten en statuspunten bij de aankoop van tickets voor Eurostar-diensten:

  • 1 rewardpunt en statuspunt per uitgegeven € 1;
  • 1,2 rewardpunten en statuspunten per uitgegeven £ 1; of
  • 1 rewardpunt en statuspunt voor elke uitgegeven USD 1.

U verdient geen rewardpunten of statuspunten voor toepasselijke vergoedingen, zoals herlocatiekosten of geregistreerde bagagekosten.

4.2. Als lid verdient u rewardpunten en statuspunten voor elk ticket dat u koopt voor Eurostar-diensten, op voorwaarde dat u de genoemde passagier bent en het juiste lidmaatschapsnummer hebt, en op voorwaarde dat de reis waarvoor het ticket is gekocht, is voltooid. U verdient rewardpunten en statuspunten op de Frequent en Premium-pas, en op de tickets die via deze passen worden gekocht.U verdient geen rewardpunten of statuspunten voor rewardtickets, tickets gewonnen via wedstrijden of gratis tickets (bv. reserveringen van personeel). U verdient alleen rewardpunten en statuspunten voor reizen waar u de genoemde passagier bent.

4.3. Om rewardpunten en statuspunten te verdienen voor reizen op Eurostar Services, moet u uw lidmaatschapsnummer op het moment van boeking opgeven. Als alternatief kunt u binnen negentig (90) dagen na het maken van uw boeking rewardpunten en statuspunten verdienen door uw lidmaatschapsnummer aan uw boeking toe te voegen via uw online lidmaatschapsaccount.

Bij reizen op niet-Londenroutes:

  1. wanneer tickets aan boord worden geïnspecteerd, worden rewardpunten en statuspunten de dag na de reis op uw lidmaatschapsaccount bijgeschreven;
  2. wanneer tickets niet worden geïnspecteerd aan boord of waar gebruik wordt gemaakt van papieren tickets, worden rewardpunten en statuspunten uiterlijk 2 dagen na de reisdatum op uw lidmaatschapsaccount bijgeschreven.

Wanneer u op Londen-routes reist, worden rewardpunten en statuspunten automatisch na voltooiing van uw reis op uw lidmaatschapsaccount bijgeschreven.

4.4. Als u ervoor kiest om niet te reizen of uw trein mist, zult u geen rewardpunten of statuspunten verdienen. Als u uw inchecktijd mist en u niet in staat bent om uw trein in te stappen, zult u alleen rewardpunten en statuspunten verdienen als u opnieuw wordt toegewezen aan een andere trein, afhankelijk van de betaling van herallocatiekosten (indien van toepassing). Meer informatie over de inchecktijden en herallocatiekosten vindt u in de toepasselijke voorwaarden. U verdient geen rewardpunten en statuspunten in het geval uw trein wordt geannuleerd, maar u verdient rewardpunten en statuspunten voor een vervangende reis die u maakt.

4.5. Indien u van mening bent dat uw rewardpunten of statuspunten niet juist zijn, dient u Eurostar binnen negentig (90) dagen na de relevante reisdatum op de hoogte te stellen door de verschillen en eventuele ondersteunende documentatie aan het Eurostar Contact Center te sturen.

4.6. Als u uw boeking in een duurder tarief wijzigt, verdient u rewardpunten en statuspunten voor het totale betaalde bedrag, exclusief eventuele toepasselijke kosten.

4.7. Als u een Eurostar Voucher hebt gebruikt voor de kosten van uw boeking, dan verdient u rewardpunten en statuspunten op basis van de totale waarde van het gekochte ticket. Als u een Eurostar Voucher hebt gebruikt voor de volledige kosten van uw boeking, zult u geen punten verdienen.

4.8. Als u een ticket boekt voor een enkele vervoerovereenkomst voor zowel Eurostar-services als een externe vervoerder, dan verdient u de volgende rewardpunten en statuspunten:

4.8.1. Als u een gecombineerd Eurostar- en TGV-ticket koopt, verdient u rewardpunten en statuspunten op basis van de totale ticketprijs.

4.8.2. Als u een ticket "elk Belgisch Station" of een gecombineerd Eurostar-service- en Deutsche Bahn-ticket koopt, verdient u alleen rewardpunten en statuspunten op basis van de prijs van het Eurostar-gedeelte van de reis.

4.9. Indien u een ticket bij een externe vervoerder koopt, dient u zich te houden aan de vervoersvoorwaarden van de betreffende externe vervoerder in aanvulling op de toepasselijke vervoersvoorwaarden voor de Eurostar-dienst.

Reward- en statuspunten verdienen op Eurostar Trein + Hotel-pakketten

4.10. Als u een Trein + Hotel-pakket via Eurostar.com boekt, verdient u 1,2 punten per uitgegeven £ 2, 1 punt per uitgegeven € 2 en 1 punt per uitgegeven $2. U verdient geen rewardpunten of statuspunten voor toepasselijke vergoedingen, zoals herlocatiekosten of geregistreerde bagagekosten.

4.11. Rewardpunten en statuspunten worden alleen toegekend aan de hoofdpassagier op een Trein + Hotel-boeking. Aan elke boeking kan slechts één lidmaatschapsnummer worden gekoppeld en de andere personen op de boeking hebben geen recht op punten.

4.12. Rewardpunten en statuspunten worden toegekend onder voorbehoud van de voltooiing van de reis met betrekking tot het gekochte ticket. Als u ervoor kiest om niet te reizen, zult u geen rewardpunten of statuspunten verdienen.

4.13. U dient uw lidmaatschapsnummer op het moment van boeking op te geven. Rewardpunten en statuspunten kunnen niet met terugwerkende kracht worden gedeclareerd voor Trein + Hotel-boekingen.

5. Rewardpunten verdienen met partners

5.1. U kunt rewardpunten verdienen met een aantal geselecteerde partners die van tijd tot tijd kunnen veranderen. Een bijgewerkte lijst van deze partners is beschikbaar op eurostar.com.

5.2 Op de toekenning van rewardpunten door een partner zijn de voorwaarden van de betreffende partner van toepassing.

5.3. Eventuele rewardpunten die u van een partner verdient, tellen niet mee voor uw Club Level.

5.4. Rewardpunten kunnen niet achteraf van partners worden geclaimd.

6. Rewardpunten spenderen

Uitbetaling rewardpunten op tickets voor Eurostar-services

6.1. U kunt aanvragen voor rewardtickets indienen op de Club Eurostar-pagina's van eurostar.com, via de mobiele app van Eurostar of door contact op te nemen met het Eurostar Contact Center. U krijgt de mogelijkheid om te kiezen tussen ofwel een Ticket Value of een Ticket Anytime in ruil voor rewardpunten. Op Londen-routes zijn altijd tickets beschikbaar in Standard class, Standard Premier class en Business Premier. Tickets Value zijn beschikbaar in Standard class of Standard Premier op Londen-routes en Standard, Comfort of Premium class op niet-Londen-routes. Tickets Value zijn beperkt beschikbaar. Meer informatie over eventuele tickets en Tickets Value is te vinden op de Club Eurostar sectie op eurostar.com.

6.2. Rewardpunten worden van uw account afgetrokken op het moment dat het rewardticket wordt uitgegeven.

6.3. Rewardtickets zijn beschikbaar op Eurostar-services en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

6.4. U dient ten minste één (1) uur voor het vertrek van de door u gekozen dienst een verzoek om rewardtickets in te dienen en u dient te voldoen aan uw inchecktermijn in overeenstemming met de toepasselijke vervoersvoorwaarden.

6.5. U kunt uw rewardticket eenmaal voor vertrek kosteloos inwisselen. U kunt ervoor kiezen om extra rewardpunten te gebruiken om een Ticket Value te wijzigen in een Ticket Anytime, met dien verstande dat een Ticket Anytime alleen beschikbaar is op Londen-routes. Alle wijzigingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en (in het geval van wijzigingen in het rewardticket door Classique en Avantage-leden via het Eurostar Contact Center) onder voorbehoud van toepasselijke servicekosten. Na afgifte kunnen rewardtickets niet worden gerestitueerd. Als u uw rewardticket niet wilt gebruiken, worden de rewardpunten die u hebt gebruikt om uw rewardticket te verkrijgen niet bijgeschreven op uw ledenaccount. Rewardtickets kunnen niet worden overgedragen aan een andere persoon of een ander lid of verkocht worden aan derden.

6.6. U verdient geen rewardpunten of statuspunten voor rewardtickets.

6.7. U mag een kind onder de vier jaar gratis meenemen met een rewardticket, op voorwaarde dat het kind geen stoel nodig heeft en op uw schoot kan zitten.

Rewardpunten uit te geven aan upgrades van Eurostar-services

6.8. U kunt uw rewardpunten gebruiken om een bestaande betaalde boeking te upgraden, van Standard-klasse naar Standard Premier-klasse op Londen-routes, en van Standard-klasse naar Comfort-klasse op niet-Londen-routes. In dergelijke gevallen verdient u geen extra rewardpunten voor het gedeelte dat aan de upgrade is gerelateerd.

Uitbetaling rewardpunten op kortingen op tickets voor Eurostar-services

6.9. U kunt uw rewardpunten gebruiken voor korting op Eurostar-tickets geboekt via eurostar.com of via de mobiele app van Eurostar. Meer informatie over de kortingstarieven is beschikbaar op eurostar.com.

6.10. Boekingen met korting zijn onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden die van toepassing zijn op het gekochte ticket, zoals beschreven op eurostar.com. Als u uw reservering annuleert, ontvangt u alleen een restitutie voor de gebruikte rewardpunten als het door u geboekte ticket wordt gerestitueerd.

6.11. Rewardpunten worden in mindering gebracht op uw ledenaccount op het moment dat het ticket wordt uitgegeven.

6.12. U verdient rewardpunten op basis van de totale waarde van het gekochte ticket.

7. Toegang tot lounge en ticketpoortjes

Toegang tot Eurostar Lounge op Londen-routes

7.1. Als u een Carte Blanche- of Étoile-lid bent, kunt u zich toegang verschaffen tot Eurostar Lounges vanaf de toepasselijke inchecktijd op uw dag van vertrek, met inachtneming van capaciteitsbeperkingen. Meer informatie over de toegang tot de lounge is beschikbaar op eurostar.com. Een lid kan de toegang tot een Eurostar Lounge geweigerd worden indien de betreffende Eurostar Lounge naar het oordeel van het personeelslid helemaal volzet is.

7.2. U dient uw geldige Lidkaart en een geldig ticket (voor de reisdag) te tonen om toegang te krijgen tot Eurostar Lounges of om gebruik te kunnen maken van de Business Premier-voorrangsrij. Carte Blanche-leden mogen één gast meenemen tijdens de week (maandag tot vrijdag) en tot vier gasten tijdens het weekend (zaterdag en zondag) in de Eurostar Lounges en via de Business Premier-voorrangsrij. Étoile-leden kunnen twee gasten in de week (maandag tot vrijdag) en maximaal vier gasten in het weekend (zaterdagen en zondagen) meenemen naar Eurostar Lounges en via de Business Premier-voorrangsrij.

7.3. Met inachtneming van paragraaf 7.2 kunt u alleen uw lidkaart gebruiken om toegang te krijgen tot Eurostar Lounges of om gebruik te maken van de Business Premier-voorrangsrij. Als iemand anders uw lidkaart probeert te gebruiken om toegang te krijgen tot Eurostar Lounges of om gebruik te maken van de Business Premier-voorrangrij, wordt de toegang geweigerd.

7.4. Leden jonger dan 18 jaar die Eurostar Lounges willen gebruiken, moeten te allen tijde vergezeld worden van een volwassene. De volwassene telt mee voor het aantal toegestane gasten.

Eurostar Lounge-toegang op niet-Londenroutes

7.5. Als u een Avantage-, Carte Blanche- of Étoile-lid bent, kunt u toegang krijgen tot Eurostar Lounges op niet-Londen-routes. Toegang is beschikbaar tijdens openingstijden op de dag van vertrek, met inachtneming van capaciteitsbeperkingen. Meer informatie over de toegang tot Eurostar Lounges is beschikbaar op eurostar.com.

7.6. U moet uw geldige lidkaart en een geldig ticket (voor de reisdag) tonen om toegang te krijgen tot Eurostar Lounges op niet-Londen-routes. De leden Carte Blanche kunnen twee gasten meenemen in Eurostar Lounges op niet-Londen-routes. Étoile-leden kunnen vier gasten meenemen in Eurostar Lounges op niet-Londen-routes.

7.7. Behoudens lid 7.6 kunt u alleen uw lidkaart gebruiken om toegang te krijgen tot Eurostar Lounges op niet-Londen-routes. Indien iemand anders uw lidkaart probeert te gebruiken om toegang te krijgen tot Eurostar Lounges op niet-Londen-routes, wordt de toegang geweigerd.

Toegang Railteam-lounge

7.8. Als u een Carte Blanche- of Étoile-lid bent, heeft u toegang tot Railteam-lounges op uw reisdag op vertoon van uw lidkaart en een geldig ticket voor een Eurostar-service.

7.9. Een overzicht van de huidige locaties van de Railteam-lounges is te vinden op www.railteam.eu.

8. Beheer van uw rewardpunten

8.1. U kunt via uw online ledenaccount toegang krijgen tot het saldo van uw rewardpunten.

8.2. U kunt uw rewardpunten naar andere leden overdragen via uw online account in veelvouden van 100 rewardpunten tot een maximum van 3600 rewardpunten per overdracht. U kunt maximaal 3600 rewardpunten overboeken naar een individueel lid en 7500 rewardpunten in totaal in een kalenderjaar. U kunt rewardpunten in een kalenderjaar naar maximaal vier (4) verschillende leden overdragen. U kunt in een kalenderjaar maximaal 3600 rewardpunten van andere leden ontvangen. Rewardpunten die door een ander lid aan u worden overgedragen, tellen niet mee voor uw Club Level.

8.3. Uw rewardpunten vervallen indien u in een aaneengesloten periode van 24 maanden geen rewardpunten verdient door tickets voor Eurostar-services of via een partner of vergoedingspunten aan te schaffen.

9. Beëindiging van het lidmaatschap; wijziging of annulering van het Club Eurostar-programma

9.1 U kunt uw lidmaatschap te allen tijde beëindigen door uw account online te sluiten of door het Eurostar Contact Center schriftelijk in kennis te stellen van uw beslissing om uw lidmaatschap te beëindigen. Ongebruikte rewardpunten worden bij beëindiging van uw lidmaatschap geannuleerd.

9.2 Eurostar behoudt zich het recht voor om uw aanvraag voor het lidmaatschap af te wijzen, uw lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen, rewardpunten die u hebt opgebouwd te annuleren (en eventueel ongebruikte rewardtickets die u hebt gekocht), u te diskwalificeren van toekomstig lidmaatschap van Club Eurostar of passende juridische stappen te ondernemen indien u naar de redelijke mening van Eurostar:

9.2.1. niet voldoet aan de criteria die vereist zijn voor het lidmaatschap;

9.2.2. frauduleuze activiteiten uitvoert (bv. het verkopen van een ticket op naam van het lid aan een derde, wat leidt tot de accumulatie van rewardpunten) in verband met uw lidmaatschapsapplicatie of tijdens uw lidmaatschap; of

9.2.3. deze algemene voorwaarden en/of de toepasselijke vervoersvoorwaarden en/of een van onze andere voorwaarden die u zou hebben aanvaard niet nakomt; bijvoorbeeld als u rewardtickets aan een derde verkoopt of probeert te verkopen, of als u in strijd handelt met de gedragsregels zoals uiteengezet in de toepasselijke Vervoersvoorwaarden.

9.3. In geval van overlijden van een lid zal Eurostar de account van het betreffende lid sluiten en desgevraagd de uitstaande rewardpunten op de account van het lid overmaken naar een door de nalatenschap van het lid gecontroleerde rekening na overlegging van een kopie van het overlijdensbewijs van het lid.

9.4. Eurostar behoudt zich het recht voor het Club Eurostar-programma te wijzigen, te annuleren of te vervangen en/of deze voorwaarden te wijzigen, indien van toepassing, met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn aan u. U wordt geacht wijzigingen in het Club Eurostar-programma of in deze voorwaarden te hebben aanvaard indien u uw ledenaccount blijft gebruiken. U kunt uw lidmaatschap beëindigen overeenkomstig paragraaf 9.1 indien u niet instemt met een wijziging van het Club Eurostar-programma of met deze voorwaarden.

10. Persoonsgegevens

Eurostar en THI Factory SA zijn de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor alle persoonsgegevens die worden ingediend en verwerkt voor de administratie van het Club Eurostar-programma. Alle persoonsgegevens die u in verband met het Club Eurostar-programma verstrekt, worden uitsluitend verwerkt zoals gedefinieerd in het Eurostar-privacybeleid (eurostar.com/be-nl/privacybeleid). Raadpleeg dit privacybeleid voor alle relevante informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Eurostar en THI Factory SA.

11. Algemeen

11.1. Eurostar en THI Factory SA zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade dat u lijdt als gevolg van een wijziging of annulering van het Club Eurostar-programma, of deze algemene voorwaarden, inclusief wanneer een dergelijke wijziging of annulering wordt aangetast om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of de beslissing van een bevoegde rechter.

11.2. Eurostar en THI Factory SA zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de handelingen van partners of externe spoorwegexploitanten, met inbegrip van wijzigingen die dergelijke partners of derden kunnen aanbrengen in hun algemene voorwaarden, of de voordelen die aan u als lid ter beschikking worden gesteld.

11.3. Eurostar en THI Factory SA behouden zich het recht voor om zonder kennisgeving aan het lid de account en administratie van een lid te controleren om na te gaan of deze voorwaarden, de toepasselijke vervoersvoorwaarden en eventuele andere toepasselijke regels, voorschriften of voorwaarden worden nageleefd. Tijdens een audit is het mogelijk dat een lid geen boekingen kan maken via rewardpunten.

11.4. Eventuele klachten met betrekking tot de Club Eurostar-beloningsclub dienen schriftelijk te worden gericht aan onze afdeling Traveller Care (zie voor contactgegevens onze website eurostar.com contactinformatie). Wij streven ernaar om binnen één (1) maand na ontvangst van alle klachten de ontvangst van alle klachten te bevestigen en u uiterlijk drie (3) maanden na de datum van de klacht een reactie op uw klacht te geven. Zie voor meer informatie onze klachtenregeling op https://content-static.eurostar.com/documents/Behandelen_van_klachten_0.PDF.

11.5. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving, worden deze voorwaarden en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden beheerst door het Engelse recht, en elke persoon die een vordering onder deze voorwaarden indient, onderwerpt zich aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechter. Niets in deze algemene voorwaarden tast uw recht als consument aan om zich te beroepen op dwingende bepalingen van de wet van het land waar u woonachtig bent.

Versie per 09/05/2024